một lớp học có 30 học sinh

Khách

Khách

Bạn đang xem: một lớp học có 30 học sinh

Hãy nhập thắc mắc của khách hàng vô trên đây, trong trường hợp là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu căn vặn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu căn vặn vip

Nguyễn Ngọc Thủy Nguyên

Ánh Dương Nguyễn Thị

26 mon 5 năm nhâm thìn khi 15:34

số học viên mến học tập toán là:30x90/100=27(hs)

__________________vẽ là:30x80/100=24(hs)

Nguyễn Thị Xuân Hòa

TAKASA

10 mon 6 2018 khi 19:58

Số học viên mến học tập toán là :

30×90/100=27(học sinh)

Số học viên mến học tập vẽ là : 

30×80/100=24 ( học tập sinh)

TAKASA

10 mon 6 2018 khi 20:02

Cho bản thân thêm 

đáp số :

Số học viên mến học tập toán là27 học tập sinh

số học viên mến học tập vẽ là 24 học tập sinh

Chúc bàn sinh hoạt tốt

Hoàng Ninh

OoO_kudo shinichi_OoO

13 mon 9 năm nhâm thìn khi 9:11

ta rút gọn gàng 2 phân số = n9\10 và 8\10

số hs mến toán là

30;10x9=27 hs

số hs mến giờ đồng hồ việt là

30:10x8=24

đs...

chúc bàn sinh hoạt tốt

Đào Vũ Đăng Khoa

21 mon 9 năm nhâm thìn khi 18:44

thank

Nguyễn Thị quynh CHi

Kaori Miyazono

24 mon 8 2018 khi 21:48

Số học viên mến học tập toán là :

30 x 90% = 27 ( các bạn )

Số học viên mến học tập vẽ là :

30 x 80% = 24 ( các bạn )

Vậy....

Tớ ATSM

24 mon 8 2018 khi 21:52

Số học viên mến học tập toán là:

30 x 90/100 = 27 (học sinh)

Số học viên mến học tập vẽ là:

30 x 80/100 = 24 (học sinh)

Đáp số:...

minh mini

Nguyễn Phúc Thắng

25 mon 8 2018 khi 10:09

Số học viên mến học tập toán là :

         30 * 90 : 100 = 27 (học sinh)

Số học viên mến học tập môn vẽ là:

         30 * 80 : 100 = 24 (học sinh)

               Đáp số : 27 học tập sinh; 24 học tập sinh

Số học viên mến học tập toán là :

\(30x\frac{90}{100}=27\) ( học viên )

Số học viên mến học tập vẽ là :

\(30x\frac{80}{100}=24\)( học viên )

Nguyễn Thị Ngọc Trang

nguyen đua huyen phuong

10 mon 6 năm ngoái khi 8:38

Số học viên mến học tập Toán là: 30x90/100=27(bạn)

số học viên mến học tập vẽ là: 30x80/100=24(bạn)

Ninja_vip_pro

10 mon 6 năm ngoái khi 8:38

 Số học viên mến học toán là:

30.\(\frac{90}{100}\)=27 học sinh

Số học viên mến học tập vẽ là:

30.\(\frac{80}{100}\)=24 học sinh

tran dinh cơ chien

Huỳnh Nguyễn Gia Hân

Songoku Sky Fc11

16 mon 9 2017 khi 19:04

Số học viên mến học tập Toán là:

30x90/100=27(bạn)

số học viên mến học tập vẽ là:

30x80/100=24(bạn)

Lê Quang Phúc

16 mon 9 2017 khi 19:04

90/100=9/10

80/100=8/10

Số học viên xuất sắc Toán là:

30 x 9/10 = 27 ( học viên )

Số học viên mến học tập Vẽ là:

30 x 8/10 = 24 ( học viên )

Hoàng Khuyên

Nguyễn Hoàng Minh

19 mon 9 2021 khi 11:31

Số hs mến toán \(30\times\dfrac{90}{100}=27\left(hs\right)\)

Số hs mến vẽ \(30\times\dfrac{80}{100}=24\left(hs\right)\)

Hạnh Uyên

19 mon 9 2021 khi 11:51

27 hs mến học tập toán,24 học viên mến học tập vẽ  hihi!