cách sử dụng thì hiện tại đơn

Thì Hiện bên trên đơn (Simple Present Tense) là một nhập các thì giờ đồng hồ Anh - Chủ điểm ngữ pháp căn bản thứ nhất tuy nhiên bất kể người học tập giờ đồng hồ Anh nào thì cũng đều cần “nằm lòng” trước lúc học những mảng kỹ năng không ngừng mở rộng và nâng cao rộng lớn.

Trong nội dung bài viết này, Ms Hoa TOEIC sẽ share một cách chi tiết sẽ giúp đỡ chúng ta làm rõ thì Hiện bên trên đơn - Công thức, cách sử dụng và dấu hiệu phân biệt thế nào, giống như canh ty chúng ta cũng có thể sâu sắc chuỗi kỹ năng bài học kinh nghiệm dễ dàng và đơn giản rộng lớn. Hình như, những ví dụ phân tách rõ ràng và bài xích tập luyện tập luyện nâng lên sẽ hỗ trợ chúng ta càng bắt chắc chắn hơn về thì Hiện bên trên đơn này. Vậy tất cả chúng ta nằm trong bắt nhập bài học kinh nghiệm tức thì nhé!

Bạn đang xem: cách sử dụng thì hiện tại đơn

1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN LÀ GÌ?

Thì lúc này đơn (Simple Present tense) là thì dùng để làm biểu đạt một hành vi mang tính chất thông thường xuyên (regular action), theo đòi thói thân quen (habitual action) hoặc hành vi lặp lên đường tái diễn với tính quy luật, hoặc trình diễn tả thực lý và sự thiệt phân biệt.

Ví dụ:

  ➢ I walk đồ sộ school every day. (Tôi quốc bộ đi học hằng ngày).

  ➢ He often plays soccer. (Anh ấy thông thường xuyên nghịch tặc bóng đá).

>> Hãy coi hình ảnh dưới trên đây nhằm hiểu rộng lớn về thì này nhé:

Thì lúc này đơn - simple present tense

Ví dụ về thì hiện bên trên đơn

2. CÔNG THỨC THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Cấu trúc, công thức của thì lúc này đơn

Thể

Động kể từ “to be”

Động kể từ “thường”

CÂU KHẲNG ĐỊNH

Chú ý:

 • I + am
 • He, She, It  + is
 • You, We, They  + are

E.g.1:  I am a student. (Tôi là học viên.)

E.g.2: They are teachers. (Họ đều là nhà giáo.)

E.g.3: She is my mother. (Bà ấy là u tôi.)

Chú ý:

 • I, You, We, They  +  V (nguyên thể)
 • He, She, It  + V (s/es)

E.g.1:  He always swim in the evening. (Anh ấy luôn luôn lên đường tập bơi nhập bữa tối.)

E.g.2: Mei usually goes to bed at 11 p.m.  (Mei thông thường lên đường ngủ nhập khi 11 giờ tối).

E.g.3: Every Sunday we go to see my grandparents. (Chủ nhật hằng tuần Cửa Hàng chúng tôi thông thường lên đường thăm hỏi ông bà).

CÂU PHỦ ĐỊNH

S + am/is/are + not + N/Adj

Chú ý:

 • is not = isn’t
 • are not = aren’t

E.g: She is not my friend. (Cô ấy ko cần là bạn tôi.)

S + do/ does + not + V (ng. thể)

Chú ý:

 • do not = don’t
 • does not = doesn’t

E.g: He doesn't work in a cửa hàng. (Anh tao ko thao tác làm việc ở cửa ngõ tiệm.)

CÂU NGHI VẤN

Yes – No question (Câu chất vấn ngắn)

Q: Am/ Are/ Is  (not) + S + ….?

A: Yes, S + am/ are/ is.

     No, S + am not/ aren’t/ isn’t

E.g:  Are you a student?

Yes, I am. / No, I am not.

 • Wh- questions (Câu chất vấn với kể từ nhằm hỏi).

Wh- + am/ are/ is  (not) + S + ….?

E.g:

a) What is this? (Đây là gì?).

b) Where are you? (Bạn ở đâu thế?).

Yes – No question (Câu chất vấn ngắn)

Q: Do/ Does (not) + S + V(ng.thể)..?

A: Yes, S + do/ does.

      No, S + don’t/ doesn’t.

E.g:  Do you play tennis?

Yes, I tự. / No, I don’t.

 • Wh- questions (Câu chất vấn với kể từ nhằm hỏi)

Wh- + do/ does (not) + S + V(nguyên thể)….?

E.g:

a) Where tự you come from? (Bạn tới từ đâu?)

b) What tự you do? (Cậu thực hiện nghề nghiệp gì  vậy?)

LƯU Ý KHÁC

Khi phân tách động kể từ ở thì này, so với thứ bậc nhất (I), loại nhì (you) và loại 3 số nhiều (they) thì động kể từ ko cần phân tách, dùng động kể từ nguyên vẹn thể không tồn tại “to” như ở ví dụ nêu bên trên. Đối với thứ bậc 3 số không nhiều (he, she, it), cần phân tách động kể từ bằng phương pháp tăng đuôi với "s/es" tùy theo tình huống. Ví dụ: He walks. / She watches TV ...

Cách tăng s/es sau động từ:

– Thêm s nhập ở phía đằng sau đa số những động từ: want - wants; work - works;…

– Thêm es nhập những động kể từ kết thúc đẩy tự ch, sh, s, ss, x, z, o: miss - misses; wash - washes; fix - fixes; teach - teaches; go - goes ...

– Bỏ y và tăng ies vào sau cùng những động kể từ kết thúc đẩy tự một phụ âm + y: study - studies; fly - flies; try - tries ...

MỞ RỘNG: Cách phân phát âm phụ âm cuối "-s" (áp dụng cho tới toàn bộ những kể từ, với những kể từ loại không giống nhau)

* Chú ý: cơ hội phân phát âm phụ âm cuối này cần phụ thuộc phiên âm quốc tế (international transcription) chứ không cần phụ thuộc cơ hội viết lách (spelling).

/s/: Khi kể từ với âm cuối là /k/, /p/, /t/, /f/, /θ/ 

Ví dụ: likes /laɪks/; cakes /keɪks/; cats /kæts/; types /taɪps/; shops /ʃɒps/; laughs /lɑːfs/; cuffs /kʌfs/; coughs /kɒfs/; paths /pɑːθs/; months /mʌnθs/

/iz/: Khi kể từ với âm cuối là /s/, /ʃ/, /z/, /tʃ/, /dʒ/, /ʒ/

Ví dụ: misses /mɪsɪz/; places /pleɪsɪz/; buzzes /bʌzɪz/; rises /raɪzɪz/; sizes /saɪzɪz/; matches /mætʃɪz/; watches /wɒtʃɪz/; washes /wɒʃɪz/; dishes /dɪʃɪz/; manage /ˈmænɪdʒɪz/; changes /tʃeɪndʒɪz/; garages /ˈɡærɑːʒɪz/; rouge /ruːʒɪz/

/z/: Khi kể từ với âm cuối là những phụ âm còn sót lại hoặc nguyên vẹn âm: /m/, /n/, /ŋ/, /l/, /g/, /b/, /d/, /r/, /v/, /ð/, /eɪ/, /aɪ/ …

Ví dụ: cabs /kæbz/; beds /bedz/; needs /niːdz/; bags /bæɡz/; loves /lʌvs/; gives /ɡɪvs/; bathes /beɪðz/; clothes /kləʊðz/; apples /ˈæpəlz/; swims /swɪmz/; comes /kʌmz/; eyes /aɪz/; plays /pleɪz/

3. CÁCH SỬ DỤNG THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Thì lúc này đơn trình diễn mô tả một thói thân quen hoặc hành vi ra mắt thông thường xuyên, lặp lên đường lặp lại

Ví dụ:

- I brush my teeth every day.

Tôi tiến công răng hằng ngày.

- I usually get up at 6 o'clock.

Tôi thông thường xuyên tỉnh giấc nhập khi 6h sáng sủa.

➨ Ta thấy việc thức dậy khi 6h sáng sủa là hành vi lặp lên đường tái diễn thông thường xuyên => dùng thì lúc này đơn. Vì công ty ngữ là “I” nên động kể từ “get up” ở dạng nguyên vẹn thể.

- July is always on time.

July luôn luôn trực tiếp đích thị giờ.

Thì lúc này đơn - Diễn mô tả một hành vi ra mắt lặp lên đường lặp lại

I brush my teeth every day

>>> TÌM HIỂU NGAY: Thì lúc này tiếp diễn - Công thức, cách sử dụng và bài xích tập luyện với đáp án

➣ Diễn tả thực lý, thực sự hiển nhiên

Là những sự vật, hiện tượng lạ phân biệt nhập cuộc sống đời thường không tồn tại gì để tranh luận

Ví dụ:

- The sun sets in the west

Mặt trời lặn ở phía tây.

- The earth moves around the Sun.

Trái khu đất xoay quanh mặt mũi trời.

➨ Việc ngược khu đất luôn luôn xoay quanh mặt mũi trời là việc thiệt phân biệt => người sử dụng lúc này đơn.

Thì lúc này đơn - trình diễn mô tả thực sự, chật lý xẩy ra hiển nhiên

The earth moves around the Sun.

>>> BỎ TÚI THÊM: Tất tần tật kỹ năng về câu hòn đảo ngữ nhập giờ đồng hồ Anh

➣ Diễn mô tả vụ việc xẩy ra nhập tương lai

Cách này thông thường vận dụng nhằm nói đến thời hạn biểu, thời khóa biểu, chương trình hoặc plan, chương trình ...

Ví dụ:

- The plane takes off at 7 a.m this morning.

Máy cất cánh chứa chấp cánh khi 7 giờ sáng sủa ni.

- The train leaves at 8 a.m tomorrow.

Tàu xuất hành khi 8 giờ sáng sủa mai.

➨ Mặc cho dù máy cất cánh ko cho tới hoặc tàu ko xuất hành tuy nhiên vì như thế đấy là chương trình đã có sẵn nên tiếp tục dùng thì lúc này đơn.

Xem thêm: de thi toan lop 2 hoc ki 2 nam 2017

Thì lúc này đơn - trình diễn mô tả vụ việc xẩy ra nhập tương lai

The plane takes off at 7 a.m this morning

➣ Sử dụng nhập câu ĐK loại 1

Ví dụ:

- If my headache disappears, we can play tennis.

Nếu cơn nhức đầu của tớ qua chuyện lên đường, tất cả chúng ta rất có thể đánh tennis.

Thì lúc này đơn - If my headache disappears, we can play tennis.

If my headache disappears, we can play tennis.

➣ Sử dụng thì lúc này đơn nhập một trong những cấu trúc khác nhập giờ đồng hồ Anh

Ví dụ:

- We will wait until he comes.

Chúng tôi tiếp tục đợi cho tới Khi anh ấy cho tới.

- They will go đồ sộ the beach only when it is sunny.

Họ tiếp tục lên đường biển lớn chỉ Khi trời nắng nóng.

Thì lúc này đơn dùng nhập một trong những cấu hình không giống nhập giờ đồng hồ Anh

They will go đồ sộ the beach only when it is sunny.

>>> BỎ TÚI THÊM: Tất tần tật ngữ pháp ẵm đầy đủ 990 điểm TOEIC

4. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Dấu hiệu phân biệt thì lúc này đơn: Khi nhập câu với những trạng kể từ chỉ tần suất: 

➢  Always (luôn luôn) , usually (thường xuyên), often (thường xuyên), frequently (thường xuyên) , sometimes (thỉnh thoảng), seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi), hardly (hiếm khi) , never (không bao giờ), generally (nhìn chung), regularly (thường xuyên) ...

Ví dụ:

 • We sometimes go đồ sộ the beach. (Thỉnh phảng phất Cửa Hàng chúng tôi lên đường biển lớn.)
 • I always drink lots of water. (Tôi thông thường hoặc nạp thêm nước.)

➢  Every day, every week, every month, every year, every morning … (mỗi ngày, hàng tuần, từng tháng, từng năm).

     Daily, weekly, monthly, quarterly, yearly (hàng ngày, mặt hàng tuần, mỗi tháng, mặt hàng quý, mặt hàng năm)

Ví dụ:

 • They watch TV every evening. (Họ coi truyền hình từng tối.)
 • I play football weekly. (Tôi nghịch tặc đá bóng mặt hàng tuần.)

➢  Once/ twice/ three times/ four times….. a day/ week/ month/ year,……. (một lần/ nhì lần/ thân phụ lần/ tư thứ tự ……..từng ngày/ tuần/ tháng/ năm)

Ví dụ:

 • He goes đồ sộ the cinema three times a month. (Anh ấy lên đường coi phim 3 thứ tự từng tháng.)
 • I go swimming once a week. (Tôi lên đường tập bơi hàng tuần một thứ tự.)

Chúng tao nằm trong ôn lại kỹ năng về thì lúc này đơn qua chuyện video clip này nhé!

Bạn rất có thể học tập và Download rất đầy đủ kỹ năng về thì lúc này đơn cũng như bài xích tập dưới trên đây nhé!

Nếu bạn thích nhận tư vấn tham gia những khóa huấn luyện của Anh ngữ Ms Hoa với Đội ngũ giáo viên giỏi trực tiếp giảng dạy dỗ và giáo trình tự động biên soạn chuẩn chỉnh theo đòi format đề đua, phù phù hợp với từng trình độ chuyên môn của Học viên.

Bạn Hãy ĐK tức thì Tại Đây nhé!


 5. BÀI TẬP THỰC HÀNH VỀ THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

 Bài 1: Chia động kể từ nhập ngoặc ở thì Hiện Tại Đơn:

 1.     I (be) ________ at school at the weekend.
 2.     She (not study) ________ on Friday.
 3.     My students (be not) ________ hard working.
 4.     He (have) ________ a new haircut today.
 5.     I usually (have) ________ breakfast at 7.00.
 6.     She (live) ________ in a house?
 7.     Where your children (be) ________?
 8.     My sister (work) ________ in a ngân hàng.
 9.     Dog (like) ________ meat.
10.    She (live)________ in Florida. 
11.    It (rain)________ almost every day in Manchester. 
12.    We (fly)________ đồ sộ Spain every summer. 
13.    My mother (fry)________ eggs for breakfast every morning. 
14.    The ngân hàng (close)________ at four o`clock. 
15.    John (try)________ hard in class, but I (not think) ________ he`ll pass. 
16.    Jo is ví smart that she (pass)________ every exam without even trying. 
17.    My life (be) ví boring. I just (watch)________ TV every night. 
18.    My best friend (write)________ đồ sộ bủ every week. 
19.    You (speak) ________ English?
 20.   She (not live) ________ in Hai Phong thành phố.

Bài tập luyện 2: Sử dụng những động kể từ cho tới tiếp sau đây nhằm điền nhập điểm trống không tương thích.

cause(s) - connect(s) - drink(s) - live(s)  - open(s) - speak(s) - take(s)

1. Tanya .......... German very well.

2. I don't often ...... ............ ... coffee.

3. The swimming pool . . ...... . ......... at 7.30 every morning.

4. Bad driving ... . .. .. ......... ...... many accidents.

5. My parents .. .. . ................. in a very small flat.

6. The Olympic Games .. .................. . ....... .. ..... . place every four years.

7. The Panama Canal ............... ..... .. . ............ the Atlantic and Pacific Oceans.

Bài tập luyện 3: Sử dụng những động kể từ sau nhằm hoàn thành xong câu.

believe       eat       flow      go      grow      make       rise       tell       translate

1. The earth goes round the sun.

2. Rice ....... in Britain.

3. The sun ... ............ ......................... . ... in the east.

4. Bees ................. . ... .... ..... ....... ... honey.

5. Vegetarians ...... meat.

6. An atheist ....... in God.

7. An interpreter .... ....... .. ............. from one language into another.

8. Liars are people who ............................. ........ ...... the t ruth.

9. The River Amazon ....................................... into the Atlantic Ocean.

Bài tập luyện 4: Chia động kể từ cho tới đúng 

1. Julie ............... (not / drink) tea very often.

2. What time ........ ............. ....... ..................................................... (the banks / dose) here?

3. I've got a xế hộp, but I .................. ....................... ..... ... .. ...... .. (not / use) it much.

4. 'Where ... .. .. ..... .. ..... ...... ..... ...... (Ricardo / come) from?' - 'From Cuba.'

5. 'What . ............. .... (you / do)?' - I'm an electrician.'

6. lt .................................................................... .................... (take) bủ an hour đồ sộ get đồ sộ work. How long .................................. ................. ......... ....... ................... (it / take) you?

7. Look at this sentence. What ...................... . ...... ... . ...................................... (this word / mean)?

8. David isn't very fit. He .... .... . . ..... .... .. .......... ... (not / do) any sport.

Bài tập luyện 5: Đặt thắc mắc tuy nhiên các bạn sẽ chất vấn Lisa về bạn dạng thân thiện và mái ấm gia đình cô ấy. 

1. You know that Lisa plays tennis. You want đồ sộ know how often. Ask her.

How often ............................................................................................... ?

2. Perhaps Lisa's sister plays tennis too. You want đồ sộ know. Ask Lisa.

......... ...................... your sister . . ....... . .... ... ........ ...... ........... .. ........ 

3. You know that Lisa reads a newspaper every day. You want đồ sộ know which one. Ask her.

....................................................................... ..........................................

4. You know that Lisa's brother works. You want đồ sộ know what he does. Ask Lisa.

...................................................................................................................

5. You know that Lisa goes đồ sộ the cinema a lot. You want đồ sộ know how often. Ask her.

 ................................................................................................................

6 You don't know where Lisa's grandparents live. You want đồ sộ know. Ask Lisa.

............................................................................................................

Bài tập luyện 6: Viết lại câu trả chỉnh

E.g.: They / wear suits đồ sộ work? => Do they wear suits đồ sộ work?

 1. she / not / sleep late at the weekends =>________
 2. we / not / believe the Prime Minister =>________
 3. you / understand the question? =>________
 4. they / not / work late on Fridays  =>________
 5. David / want some coffee? =>________
 6. she / have three daughters =>________
 7. when / she / go đồ sộ her Chinese class? =>________
 8. why / I / have đồ sộ clean up? =>_______

Bài tập luyện 7: Hoàn trở thành đoạn đối thoại sau:

Rita: (►) Do you lượt thích (you / like) football, Tom? 

Tom: (►) / love (1 / love) it. I`m a United người hâm mộ. (1)……………………………… (I / go) đồ sộ all their games. 
Nick usually (2) ................................................. (come) with bủ. 
And (3) ............................................... (we / travel) đồ sộ away games, too. 
Why (4) ............................................. (you / not / come) đồ sộ a match some time? 
Rita: I`m afraid football (5)………………………………….. (not / make) sense đồ sộ bủ — men running after a ball. Why (6) ...................................................... (you / take) it ví seriously? 
Tom: It's a wonderful game. (7) ................................................ (I / love) it. United are my whole life. 
Rita: How much (8)………………………………….. (it / cost) đồ sộ buy the tickets and pay for the travel? 
Tom: A lot. (9) ............................. (I / not / know) exactly how much. 
But (10) (that / not / matter) đồ sộ bủ. 
(11) ............................ (I / not / want) đồ sộ tự anything else. 
(12) .......................... (that / annoy) you? 
Rita: No, (13) .......................... (it / not / annoy) bủ. 
I just (14) (find) it a bit sad.


6. ĐÁP ÁN BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Bài 1:

1. am 2. does not study

3. are not 

4. has 5. have
6. lives 7. Where are your children? 8. works 9. likes 10. lives
11. rains 12. fly 13. flies 14. closes 15. tries - tự not think
16. passes 17. is - watch 18. writes 19. Do you speak English? 20. does not live

Bài 2

1. speaks 2. drink 3. opens 4. causes 5. live 6. take 7. connects

Bài 3

1. goes 2. doesn’t grow 3. rises 4. make 5. don't eat
6. doesn't believe 7. translates 8. don't tell 8. don't tell  

Bài  4:

1. doesn't drink 2. do the banks close 3. don't use 4. does Ricardo come
5. do you do 6. takes ... does it take 7. does this word mean 8. doesn't do

Bài 5

1. How often tự you  play tennis 4. What does your brother do?
2. Does your sister play tennis? 5. How often tự you go đồ sộ the cinema?
3. Which newspaper tự you read? 6. Where tự your grandparents live?

Bài 6: Câu trả chỉnh

1. She doesn’t sleep late at the weekends. 5. Does David want some coffee?
2. We don’t believe the Prime Minister.   6. She has three daughters.
3. Do you understand the question? 7. When does she go đồ sộ her Chinese class?
4. They don’t work late on Fridays. 8. Why tự I have đồ sộ clean up?

Bài tập luyện 7

1. I go 8. does it cost
2. comes 9. I don’t know
3. we travel 10. that doesn’t matter
4. don’t you come 11. I don’t want
5. doesn’t make 12. Does that annoy
6. tự you take 13. it doesn’t annoy
7. I love 14. find

➤  LÀM THÊM BÀI TẬP RÈN LUYỆN THÌ HIỆN TẠI ĐƠN: TẠI ĐÂY

Trên đấy là toàn cỗ cụ thể bài học kinh nghiệm về thì lúc này đơn (Simple present tense) gồm những: Khái niệm, công thức, cơ hội dùng, tín hiệu phân biệt và bài xích tập luyện tập luyện, nhằm mục đích canh ty chúng ta hiểu thiệt rõ ràng kỹ năng về thì cơ bạn dạng này giống như rất có thể vận dụng chủ yếu xác trong tiếp xúc. Các các bạn nhớ là học tập tăng những bài học kinh nghiệm về những thì giờ đồng hồ Anh không giống bên trên site anhngumshoa.com nhé! 

Đăng ký học tập ms hoa toeic

Xem thêm: excel google

Nếu với bất kể vướng mắc hoặc trở ngại nào là nhập học hành, chúng ta chớ ngần quan ngại comment bên dưới nội dung bài viết và để được chỉ dẫn và trả lời nha!

Chúc toàn bộ chúng ta học tập thiệt chất lượng tốt và học tập tăng kỹ năng tiếp sau đây nhé!

 • Tân ngữ là gì? cơ hội dùng tân ngữ nhập giờ đồng hồ Anh
 • Thì lúc này trả thành - Công thức, những người sử dụng, tín hiệu phân biệt và bài xích tập

MS HOA TOEIC