cách xóa trang thừa trong word

Để xóa một trang đem chứa chấp văn bạn dạng, hình họa hoặc đoạn văn rỗng tuếch, nên chọn nội dung nhằm xóa, rồi nhấn Delete. quý khách hàng cũng rất có thể triển khai điều này:

 1. Bấm hoặc nhấn vô địa điểm ngẫu nhiên vô trang bạn thích xóa, nhấn Ctrl+G.

  Bạn đang xem: cách xóa trang thừa trong word

 2. Trong vỏ hộp Nhập số trang, nhập số \page.

 3. Nhấn Enter bên trên keyboard của doanh nghiệp, rồi lựa chọn Đóng.

 4. Xác minh vẫn lựa chọn nội dung bên trên một trang, rồi nhấn Delete bên trên keyboard.

  Xem thêm: tắt quảng cáo

 1. Bấm hoặc nhấn vô địa điểm ngẫu nhiên vô trang bạn thích xóa, nhấn Option+⌘+G.

 2. Trong vỏ hộp Nhập số trang, nhập số \page.

  Xem thêm: opsacomp

 3. Nhấn Enter bên trên keyboard của doanh nghiệp, rồi lựa chọn Đóng.

 4. Xác minh vẫn lựa chọn nội dung bên trên một trang, rồi nhấn Delete bên trên keyboard.

Để vô hiệu trang rỗng tuếch ở thân thiện hoặc cuối tư liệu, hãy coi Xóa trang rỗng tuếch.