chỉ nhân hồi hồn

 • Overview
  • Main
  • Alternative Titles
  • Cast & Crew
  • Release Dates
  • Translations
  • Changes
 • Media
  • Backdrops 4
  • Logos 0
  • Posters 5
  • Videos
   • Login vĩ đại Add a Video
 • Fandom
  • Discussions
   • Overview
   • General 0
   • Content Issues 0
  • Reviews
 • Share
  • Facebook
  • Tweet

Chỉ Nhân Hoàn Hồn

Expand

Bạn đang xem: chỉ nhân hồi hồn

01/06/2023 (CN) Phim Gây Cấn, Phim Tắc Ẩn, Phim Kinh Dị 1h 36m

 • User
  Score

Overview

Người Giấy Được Vẽ Thêm Con Mắt Và Cái Kết Hồn Về Đoạt Mạng Liên Hoàn

 1. Cheng Siyi

  Director

Top Billed Cast

 1. Han Dong

  Lu Xiaosheng

 2. Chen Zihan

  Chen Zihan

  Nan Shang

 3. Danny Chan Kwok-kwan

  Zhao Quan

 4. Zhong Lei

  Zhong Lei

  Han Ji

 5. Zhang Haoran

  Chen Goshen

 6. Wei Lu

  Wei Lu

  He Xiaoliang

 7. Zhao Gang

  Liu San

 8. Li Ruixue

  Li Ruixue

  Xiao Zhong

 9. Mao Fan

  Qiao An

 10. View More

  Xem thêm: excel google

Full Cast & Crew

Social

 • Reviews 0
 • Discussions 0

We don't have any reviews for Chỉ Nhân Hoàn Hồn.

Media

 • Most Popular
 • Videos 0
 • Backdrops 4
 • Posters 5

Chỉ Nhân Hoàn Hồn

Chỉ Nhân Hoàn Hồn

Original Title 纸人回魂

Status Released

Original Language Tiếng Trung Quốc

Budget -

Revenue -

Keywords

No keywords have been added.

Content Score 

88

Almost there...

Looks lượt thích we're missing the following data in vi-VN or en-US...

 • Writer
 • Video

Top Contributors

21
ShanghaiJoe

21
chaoyuelg

13
277383761

x

10
xucangui

View Edit History

Xem thêm: mùa xuân hoa nở

Popularity Trend

Login vĩ đại edit

Keyboard Shortcuts

Login vĩ đại report an issue