cho tam giác abc nội tiếp đường tròn tâm o

Câu hỏi:

04/05/2020 2,649

Cho tam giác ABC nội tiếp nhập lối tròn xoe tâm O, biết góc A = 32°, góc B = 84°. Lấy những điểm D, E, F nằm trong lối tròn xoe (O) sao cho tới AD = AB, BE = BC, CF = CA . Hãy tính những góc của tam giác DEF

Bạn đang xem: cho tam giác abc nội tiếp đường tròn tâm o

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho lối tròn xoe (O) và nhì chạc AB,AC cân nhau.Qua A vẽ một cát tuyến hạn chế chạc BC ở D và hạn chế lối tròng (O) ở E. Chứng minh rằng : AB2= AD.AE

Xem thêm: windy thời tiết

Câu 2:

Cho tam giác đều ABC nội tiếp lối tròn xoe (O) và M là một trong những điểm của cung nhỏ BC.Trên MA lấy điểm D sao cho tới MD = MB. Chứng minh rằng MA =MB + MC

Câu 3:

Cho lối tròn xoe (O) và nhì 2 lần bán kính AB,CD vuông góc cùng nhau.Lấy một điểm M bên trên cung AC rồi vẽ tiếp tuyến với lối tròn xoe (O) bên trên M.Tiếp tuyến này hạn chế đường thẳng liền mạch CD bên trên S. Chứng minh rằng MSD = 2.MBA

Câu 4:

Cho tam giác cân nặng ABC (AB = AC) nội tiếp lối tròn xoe (O). Các lối phân giác của nhì góc B và C hạn chế nhau ở E và hạn chế lối tròn xoe thứu tự bên trên F và D. Chứng minh rằng tứ giác EDAF là một trong những hình thoi

Xem thêm: ccleaner download

Câu 5:

Cho lối tròn xoe (O) và một điểm M cố định và thắt chặt ko phía trên lối tròn xoe .Qua M vẽ một cát tuyến bất kì hạn chế lối tròn xoe ở A và B.Chứng minh rằng tích MA.MB ko đổi

Câu 6:

Cho nửa lối tròn xoe 2 lần bán kính AB, tâm O. Đường tròn xoe tâm A nửa đường kính AO hạn chế nửa lối tròn xoe đang được cho tới bên trên C. Đường tròn xoe tâm B nửa đường kính BO hạn chế nửa lối tròn xoe đang được cho tới bên trên D. Đường trực tiếp qua quýt O và tuy vậy song với AD hạn chế nửa lối tròn xoe đang được cho tới bên trên E. Chứng minh CD tuy vậy song với AB.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK