complain đi với giới từ gì

Complaint cút với giới kể từ gì thông thường khiến cho lưỡng lự cho tất cả những người học tập, nội dung bài viết tại đây tiếp tục cung ứng những kỹ năng quan trọng nhằm vấn đáp mang lại thắc mắc này.

Published on

complaint di voi gioi tu nao cau truc chạm bai tap khẩn khoản dung

Bạn đang xem: complain đi với giới từ gì

Trong giờ Anh, Complaint là 1 trong những trong mỗi danh kể từ được sử dụng nhiều trong những tình huống cần thiết mô tả sự phàn nàn hoặc khi cần thiết phán xét, góp sức chủ ý cho 1 vụ việc này ê. Tuy nhiên, Complaint cút với giới kể từ gì lại là thắc mắc thông thường khiến cho lầm lẫn cho tất cả những người học tập nhập quy trình dùng. Bài ghi chép tại đây tiếp tục cung ứng những kỹ năng quan trọng nhằm vấn đáp mang lại thắc mắc này và bài bác luyện áp dụng kèm theo.

Key takeaways

 1. Định nghĩa: Complaint là 1 trong những danh kể từ đem nghĩa “sự kêu ca phiền, sự bất mãn, đơn năng khiếu nại hoặc điều phàn nàn về một yếu tố này đó”, thông thường được sử dụng trong những tình huống góp sức chủ ý hoặc năng khiếu nại về điều khiến cho bản thân ko lý tưởng.

 2. Những giới kể từ thông thường cút với Complaint là about và against

  • Complaint about: đem nghĩa “phàn nàn hoặc kêu ca phiền về ai ê hoặc một sự vật, vụ việc này ê.”

   Cấu trúc: complaint about + Noun/Noun phrase/Ving

  • Complaint against: đem nghĩa “khiếu nại ngăn chặn ai hoặc điều gì ê.”

   Cấu trúc: complaint against + Noun/Noun phrase/Ving

 3. Các kể từ đồng nghĩa tương quan với Complaint:

  • Criticism: đem nghĩa “sự phàn nàn, chỉ trích hoặc phê bình về một sự vật, vụ việc này ê.”

  • Grievance: đem nghĩa “lời trách cứ móc, phàn nàn, năng khiếu nại hoặc nguyệt lão bất bình về một điều gì ê.”

Complaint là gì?

Định nghĩa: Complaint là 1 trong những danh kể từ đem nghĩa “sự kêu ca phiền, sự bất mãn, đơn năng khiếu nại hoặc điều phàn nàn về một yếu tố này đó”, thông thường được sử dụng trong những tình huống góp sức chủ ý hoặc năng khiếu nại về điều khiến cho bản thân ko lý tưởng.

Phiên âm: /kəmˈpleɪnt/

Ví dụ 1: I have filed a motion to lớn dismiss the neighbor complaint. (Tôi vẫn đệ trình một đề xuất chưng quăng quật khiếu nại của những người láng giềng.)

Ví dụ 2: Peter refuses to lớn comment because he can’t read the entire complaint in such a short time. (Peter kể từ chối thể hiện comment chính vì anh ấy ko thể gọi không còn toàn cỗ đơn năng khiếu nại trong tầm thời hạn ngắn ngủi như vậy.)

Ví dụ 3: I want to lớn make a complaint about the quality of food today. (Tôi ham muốn phàn nàn về unique thực phẩm ngày thời điểm ngày hôm nay.)

Ví dụ 4: We believe that you will have no cause of complaint about this price. (Chúng tôi tin tưởng rằng các bạn sẽ không tồn tại nguyên nhân gì nhằm phàn nàn về nấc giá chỉ này cả.)

Những cụm kể từ cố định và thắt chặt cút với Complaint

Ý nghĩa

✅ bring/file/lodge/register/make a complaint

⭐️ nộp/gửi đơn năng khiếu nại

✅ giảm giá khuyến mãi with/handle/solve a complaint

⭐️ giải quyết và xử lý năng khiếu nại

✅ have no cause of complaint

⭐️ không tồn tại nguyên nhân gì nhằm phàn nàn

✅ letter of complaint

⭐️ đơn/thư năng khiếu nại

✅ a chorus of complaint

⭐️ một điệp khúc phàn nàn

Complaint cút với giới kể từ gì?

Trong giờ Anh, những giới kể từ thông thường gặp gỡ hoàn toàn có thể kèm theo với danh kể từ Complaint là aboutagainst.

Complaint about

Định nghĩa: cụm kể từ Complaint about đem nghĩa “phàn nàn hoặc kêu ca phiền về ai ê hoặc một sự vật, vụ việc này ê.”

Phiên âm: /kəmˈpleɪnt əˈbaʊt/

Cấu trúc: complaint about + Noun/Noun phrase/Ving

Ví dụ 1: His only complaint about this book is the ending is too pitiful. (Lời phàn nàn độc nhất của anh ý ấy về cuốn sách này là loại kết vượt lên thương tâm.)

Ví dụ 2: The apartment management has received numerous complaints about the new policy. (Ban quản lý và vận hành căn hộ đã nhận được được vô số lời phàn nàn về quyết sách mới.)

Ví dụ 3: We have just received a letter of complaint about midnight noises.(Chúng tôi vừa phải sẽ có được một lá thư phàn nàn về những giờ ồn khi nửa tối.)

Complaint against

Định nghĩa: cụm kể từ Complaint against đem nghĩa “khiếu nại ngăn chặn ai hoặc điều gì ê.”

Xem thêm: giá trị biểu thức

Phiên âm: /kəmˈpleɪnt əˈgɛnst/

Cấu trúc: complaint against + Noun/Noun phrase/Ving

Ví dụ 1: Representatives of the Pampa company were evasive when the complaints against their company were discussed. (Những thay mặt đại diện của doanh nghiệp lớn Pampa vẫn lần cơ hội tránh mặt khi những năng khiếu nại chống ngược lại doanh nghiệp lớn của họ được thảo luận.)

Ví dụ 2: Mary has decided to lớn file a complaint against her husband for his domestic violence. (Mary vẫn đưa ra quyết định đệ đơn khiếu nại ngăn chặn ck cô ấy vì như thế hành động đấm đá bạo lực mái ấm gia đình của anh ý tớ.)

Ví dụ 3: Our company will lodge a complaint against your company in an international court. (Công ty công ty chúng tôi tiếp tục nộp đơn khiếu nại doanh nghiệp lớn bạn lên tòa án quốc tế.)

Những giới kể từ cút với Complaint

Các kể từ đồng nghĩa tương quan với Complaint

Criticism

Định nghĩa: Criticism là danh kể từ đem nghĩa “sự phàn nàn, chỉ trích hoặc phê bình về một sự vật, vụ việc này ê.”

Phiên âm: /ˈkrɪt.ɪ.sɪ.zəm/

Ví dụ 1: The harshest criticisms come from the residents affected by the pollution from the construction. (Những điều chỉ trích nóng bức nhất tới từ những người dân Chịu đựng tác động tự sự độc hại kể từ dự án công trình này.)

Ví dụ 2: His company constantly received criticism for providing poor-quality goods to lớn consumers. (Công ty ông ấy liên tiếp nhận lại sự chỉ trích vì như thế cung ứng sản phẩm & hàng hóa thông thường unique cho tới người chi tiêu và sử dụng.)

Ví dụ 3: We are likely to lớn face criticism from the truyền thông media and the public.(Chúng tôi đem kĩ năng cần đối mặt mày với việc phê phán từ truyền thông và công bọn chúng.)

Grievance

Định nghĩa: Grievance là danh kể từ đem nghĩa “lời trách cứ móc, phàn nàn, năng khiếu nại hoặc nguyệt lão bất bình về một điều gì ê.”

Phiên âm: /ˈgriːvəns/

Ví dụ 1: Mr. Lee has filed a personal grievance due to lớn being fired for no reason. (Ông Lee vừa phải nộp đơn năng khiếu nại cá thể do bị thải hồi nhưng mà không tồn tại nguyên nhân.)

Ví dụ 2: She has been nursing a grievance against this finance company continuously for 2 years. (Cô ấy đã năng khiếu kiện doanh nghiệp lớn tài chủ yếu này liên tiếp nhập hai năm.)

Ví dụ 3: Managers will tự their best to lớn solve the employee's personal grievances. (Những ngôi nhà quản lý và vận hành tiếp tục nỗ lực rất là nhằm giải quyết những sự bất bình cá thể của nhân viên.)

Các kể từ đồng nghĩa tương quan với Complaint

Bài tập

Hãy dịch những câu tại đây lịch sự giờ Anh đem dùng cụm kể từ Complaint about/against

 1. Peter vẫn đệ đơn cáo giác người cùng cơ quan của anh ý ấy vì như thế làm mất đi những tài liệu cần thiết.

 2. Tôi ham muốn phàn nàn về yếu tố dọn dẹp vệ sinh đồ ăn của phòng sản phẩm này.

 3. Chúng tôi vừa phải sẽ có được những điều kêu ca phiền về ĐK thao tác kể từ nhân viên cấp dưới.

 4. Cô ấy tiếp tục khảo sát tính xác thực của những điều năng khiếu nại ngăn chặn thân phụ cô tớ.

Đáp án

 1. Peter has filed a complaint against his colleague for losing important data.

 2. I want to lớn make a complaint about this restaurant's food hygiene issue.

 3. We have just received complaints about working conditions from employees.

 4. She will investigate the veracity of the complaints against her father.

Tham khảo thêm:

 • Excited cút với giới kể từ gì

 • Concerned cút với giới kể từ gì

 • Famous cút với giới kể từ gì

Tổng kết

Complaint là danh kể từ đem nghĩa “sự kêu ca phiền, sự bất mãn, đơn năng khiếu nại hoặc điều phàn nàn về một yếu tố này đó”, thông thường được sử dụng trong những tình huống góp sức chủ ý hoặc năng khiếu nại về điều khiến cho bản thân ko lý tưởng. Những giới kể từ bám theo sau Complaint thông thường gặp gỡ là about và against. Một số danh kể từ đồng nghĩa tương quan với Complaint hoàn toàn có thể nói đến là Criticism và Grievance.

Tác fake kỳ vọng trải qua những kỹ năng nhưng mà nội dung bài viết cung ứng, thắc mắc Complaint cút với giới kể từ gì tiếp tục không hề là 1 trong những thắc mắc khiến cho khó khăn cho tất cả những người học tập nhập quy trình dùng giờ Anh.

Trích dẫn tham ô khảo

Narea, Nicole. “Synonyms of Complaint | Thesaurus.Com.” Www.Thesaurus.Com, 17 Sept. 2020, www.thesaurus.com/browse/complaint.

Xem thêm: finger

Bạn ham muốn học tập thêm thắt về nội dung này?

Đặt lịch học tập đối kháng với Giảng viên bên trên ZIM sẽ được học tập sâu sắc rộng lớn về nội dung của nội dung bài viết chúng ta đang được gọi. Thời gian dối linh động và khoản học phí bám theo buổi