của hàng chrome

Bạn hoàn toàn có thể tuỳ chỉnh Chrome bên trên PC bằng phương pháp thêm thắt những tiện lợi kể từ Cửa sản phẩm Chrome trực tuyến.

Cài bịa tiện ích

Lưu ý quan tiền trọng: Quý Khách ko thể thêm thắt tiện lợi Lúc duyệt trang web ở Chế phỏng ẩn danh hoặc với tư cơ hội khách hàng.

Bạn đang xem: của hàng chrome

 1. Mở Cửa sản phẩm Chrome trực tuyến.
 2. Tìm và lựa chọn tiện lợi tuy nhiên mình muốn thiết đặt.
 3. Nhấp nhập Thêm nhập Chrome.
 4. Một số tiện lợi tiếp tục cho mình biết liệu tiện lợi bại liệt đem cần thiết một vài quyền hoặc tài liệu rõ ràng hay là không. Để phê duyệt, hãy nhấp nhập Thêm tiện ích.
  • Lưu ý quan tiền trọng: Hãy lưu giữ chỉ phê duyệt những tiện lợi tuy nhiên chúng ta tin cậy tưởng.

Để dùng tiện lợi, hãy nhấp nhập hình tượng ở ở bên phải thanh vị trí.

Nếu chúng ta đang được dùng PC của phòng ban hoặc ngôi trường học tập, tổ chức triển khai của bạn cũng có thể ngăn một vài tiện lợi.

Cài bịa bên trên năng lượng điện thoại

 1. Trên điện thoại cảm ứng, hãy ngỏ phần mềm Chrome Chrome. Nếu chúng ta ko singin, hãy singin nhập Chrome.
 2. Tìm tiện lợi mình muốn.
 3. Nhấn nhập Thêm nhập mùng hình.
 4. Xác nhận bằng phương pháp nhấn nhập Thêm nhập mùng hình.

Vào lượt cho tới Lúc ngỏ Chrome bên trên PC, các bạn sẽ thấy thông tin về sự tiện lợi đã và đang được thiết đặt. Nếu tiện lợi bại liệt cần thiết một vài quyền thì các bạn sẽ thấy đòi hỏi cấp cho quyền. Để phê duyệt, hãy nhấp nhập Bật tiện ích.

Cài bịa tất nhiên một phần mềm bên trên Windows hoặc Mac

Đôi khi, khi chúng ta thiết đặt một phần mềm bên trên Windows hoặc Mac, phần mềm này cũng thiết đặt một tiện lợi Chrome. Vào lượt cho tới khi chúng ta ngỏ Chrome:

 • Để cấp cho quyền và dùng tiện lợi bại liệt, hãy nhấp nhập Bật.
 • Để xoá tiện lợi bại liệt, hãy nhấp nhập Xoá.

Cài bịa bởi công dụng Duyệt trang web đáng tin cậy đem tăng mạnh bảo vệ

Để tăng cường độ đảm bảo Lúc thiết đặt một tiện lợi mới nhất qua chuyện Cửa sản phẩm Chrome trực tuyến, bạn cũng có thể sử dụng công dụng Duyệt trang web đáng tin cậy đem tăng mạnh đảm bảo. Nếu nhảy công dụng Duyệt trang web đáng tin cậy đem tăng mạnh đảm bảo nhập Chrome, các bạn sẽ được chú ý Lúc thiết đặt một tiện lợi ko uy tín. Tiện ích sẽ là uy tín Lúc được tạo ra bởi một mái ấm cải cách và phát triển tuân hành Chính sách lịch trình dành riêng cho mái ấm cải cách và phát triển của Cửa sản phẩm Chrome trực tuyến.

Thường thì những mái ấm cải cách và phát triển mới nhất nên mất mặt vài ba mon mới nhất đạt được tình trạng uy tín. Cuối nằm trong, Cửa Hàng chúng tôi nỗ lực nhằm toàn bộ mái ấm cải cách và phát triển đem tiện lợi tuân hành đạt được tình trạng này Lúc thỏa mãn nhu cầu quyết sách lịch trình dành riêng cho mái ấm cải cách và phát triển của Cửa Hàng chúng tôi.

Xem thêm: anydesk download

Cài bịa tiện lợi xứng đáng tin cậy cậy

Khi chúng ta nỗ lực thiết đặt một tiện lợi, một vỏ hộp thoại tiếp tục xuất hiện nay.

 • Nếu công dụng Duyệt trang web đáng tin cậy đem tăng mạnh đảm bảo ko tin cậy tưởng một tiện lợi, các bạn sẽ thấy thông tin “Tiện ích này sẽ không được xem năng Duyệt trang web đáng tin cậy đem tăng mạnh đảm bảo tin cậy cậy”.
  • Nếu chúng ta vẫn mong muốn nối tiếp thiết đặt tiện lợi bại liệt, hãy nhấp nhập Tiếp tục download đặt.
  • Để bỏ thiết đặt, hãy nhấp nhập Đóng.
 • Nếu công dụng Duyệt trang web đáng tin cậy đem tăng mạnh đảm bảo tin cậy tưởng tiện lợi bại liệt, hãy nhấp nhập Thêm tiện ích nhằm hoàn thành quy trình thiết đặt.

Quản lý tiện ích

 1. Mở Chrome bên trên PC.
 2. Ở bên trên nằm trong ở bên phải, nhấp nhập hình tượng Tuỳ lựa chọn không giống Thêm sau đó Tiện ích.
 3. Thay thay đổi bám theo ý bạn:
  • Bật/tắt: Bật hoặc tắt tiện lợi.
  • Cho luật lệ chính sách ẩn danh: Trên tiện lợi, hãy nhấp nhập Chi tiết. Bật tuỳ lựa chọn Cho luật lệ ở chính sách ẩn danh.
  • Sửa tiện lợi bị hỏng: Tìm tiện lợi bị lỗi rồi nhấp nhập Sửa. Xác nhận bằng phương pháp nhấp nhập Sửa tiện ích.
  • Cho luật lệ truy vấn trang web: Trên tiện lợi, hãy nhấp nhập Chi tiết. Cạnh cạnh tuỳ lựa chọn “Cho luật lệ tiện lợi này gọi và thay cho thay đổi toàn bộ tài liệu bên trên những trang web chúng ta truy cập”, hãy thay cho thay đổi quyền truy vấn trang web của tiện lợi trở thành Khi nhấp chuột, Trên những trang web cụ thể hoặc Trên toàn bộ những trang web.

Xoá ứng dụng ô nhiễm và độc hại tiềm ẩn

Nếu chúng ta sửa một tiện lợi tuy nhiên tiện lợi này vẫn bị lỗi, thì hoàn toàn có thể một lịch trình xứng đáng ngờ đang được thay cho thay đổi những tệp của tiện lợi này.

 1. Trên PC chạy Windows, hãy Tìm ứng dụng ô nhiễm và độc hại bên trên PC.
 2. Trên PC chạy Windows, Mac hoặc Linux, hãy chạy ứng dụng khử vi-rút hoặc ứng dụng kháng ứng dụng ô nhiễm và độc hại. Xoá từng lịch trình ứng dụng hoàn toàn có thể đang được tác động cho tới Chrome.
 3. Trên toàn bộ những loại PC, hãy sửa tiện lợi bằng phương pháp tuân theo những bước sau:
  1. Mở Chrome bên trên PC.
  2. Ở bên trên nằm trong ở bên phải, nhấp nhập hình tượng Tuỳ lựa chọn không giống Thêm sau đó Tiện ích.
  3. Tìm tiện lợi bị lỗi rồi nhấp nhập Sửa. Xác nhận bằng phương pháp nhấp nhập Sửa.
 4. Nếu thao tác này mất tác dụng, hãy truy vấn Diễn đàn trợ gom Chrome và share trường hợp của khách hàng với Cửa Hàng chúng tôi.

Cho luật lệ tiện lợi gọi và thay cho thay đổi tài liệu trang web

Một số tiện lợi cần phải có quyền gọi và thay cho thay đổi tài liệu trang web. Quý Khách hoàn toàn có thể thay cho thay đổi quyền của tiện lợi bất kể khi này.

 1. Mở Chrome bên trên PC.
 2. Ở bên trên nằm trong ở bên phải, hãy nhấp nhập hình tượng Tiện ích .
 3. Nhấp nhập hình tượng Thêm Sắp xếp sau đó trỏ cho tới mục "Tiện ích này hoàn toàn có thể gọi và thay cho thay đổi tài liệu trang web".
 4. Quyết tấp tểnh quyền tiếp tục cấp cho cho tới tiện ích:
  • Khi chúng ta nhấp nhập tiện ích: Tuỳ lựa chọn thiết đặt này chỉ được cho phép tiện lợi truy vấn nhập trang web lúc này nhập thẻ hoặc hành lang cửa số đang được ngỏ khi chúng ta nhấp nhập tiện lợi bại liệt. Nếu đóng góp thẻ hoặc hành lang cửa số này, các bạn sẽ nên nhấp nhập tiện lợi nhằm nhảy lại.
  • Trên [trang trang web hiện nay tại]: Cho luật lệ tiện lợi tự động hóa gọi và thay cho thay đổi tài liệu bên trên trang web lúc này.
  • Trên toàn bộ những trang web: Cho luật lệ tiện lợi tự động hóa gọi và thay cho thay đổi tài liệu bên trên toàn bộ những trang web.

Thêm hoặc xoá quyền truy vấn vào một trong những trang web cụ thể

 1. Mở Chrome bên trên PC.
 2. Ở bên trên nằm trong ở bên phải, nhấp nhập hình tượng Tuỳ lựa chọn không giống Thêm sau đó Tiện ích.
 3. Trên tiện lợi, hãy nhấp nhập Chi tiết.
 4. Trong mục “Quyền”, hãy thêm thắt hoặc xoá một trang web:

Gỡ thiết đặt tiện ích

Ở ở bên phải thanh vị trí, hãy lần hình tượng của tiện lợi. Nhấp con chuột nên nhập hình tượng rồi lựa chọn Xoá ngoài Chrome.

Nếu chúng ta ko thấy hình tượng của tiện lợi, hãy thực hiện như sau:

 1. Mở Chrome bên trên PC.
 2. Ở bên trên nằm trong ở bên phải, nhấp nhập hình tượng Tuỳ lựa chọn không giống Thêm sau đó Tiện ích.
 3. Trên tiện lợi mình muốn xoá, hãy nhấp nhập Xoá.
 4. Xác nhận bằng phương pháp nhấp nhập Xoá.

Sử dụng tiện lợi bên trên từng loại máy tính

Xem thêm: phuongtrinhhoahoc

Sắp xếp bên trên thanh công cụ

Ở ở bên phải thanh vị trí, hãy lần hình tượng của tiện lợi.

 1. Mở Chrome bên trên PC.
 2. Kéo hình tượng của tiện lợi cho tới địa điểm mới nhất.

Ẩn tiện ích

 • Cách ẩn từng tiện ích:
  1. Nhấp con chuột nên nhập hình tượng.
  2. Chọn Bỏ ghim.
 • Cách tìm các tiện lợi chúng ta tiếp tục ẩn: Nhấp nhập hình tượng Tiện ích .

Hiển thị tiện ích

Để trả tiện lợi tiếp tục ẩn quay về thanh công cụ:

 1. Chọn hình tượng Tiện ích .
 2. Tìm tiện lợi tiếp tục ẩn.
 3. Chọn hình tượng Ghim Ghim.
  • Lưu ý quan tiền trọng: Một số tiện tích không tồn tại tuỳ lựa chọn này​.

Tác giả

Bình luận