điểm chuẩn đại học công nghiệp tp hcm 2022

Điểm chuẩn chỉnh 2022 theo đòi cách thức xét học tập bạ trung học phổ thông của Trường Đại học tập Công nghiệp TPHCM

-

TT

Bạn đang xem: điểm chuẩn đại học công nghiệp tp hcm 2022

Mã ngành

Tên ngành/chuyên ngành

Tổ thích hợp xét tuyển

Điểm đầy đủ ĐK trúng tuyển

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ

1

7340101

Quản trị kinh doanh

A01, C01, D01, D96

28.00

2

7340115

Marketing

A01, C01, D01, D96

28.50

3

7810103

Nhóm ngành Quản trị cty phượt và lữ hành

A01, C01, D01, D96

26.25

4

7340120

Kinh doanh quốc tế

A01, C01, D01, D96

28.50

5

7340122

Thương mại năng lượng điện tử

A01, C01, D01, D90

27.25

6

7340201

Tài chủ yếu ngân hàng

A00, A01, D01, D90

27.75

7

7340301

Kế toán

A00, A01, D01, D90

27.75

8

7340302

Kiểm toán

A00, A01, D01, D90

27.25

9

7380107

Luật kinh tế

A00, C00, D01, D96

28.00

10

7380108

Luật quốc tế

A00, C00, D01, D96

27.00

11

7510201

Công nghệ chuyên môn cơ khí

A00, A01, C01, D90

26.50

12

7510202

Công nghệ sản xuất máy

A00, A01, C01, D90

26.00

13

7510203

Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử

A00, A01, C01, D90

27.00

14

7510205

Công nghệ chuyên môn dù tô

A00, A01, C01, D90

27.50

15

7510206

Công nghệ chuyên môn nhiệt

A00, A01, C01, D90

24.25

16

7510303

Công nghệ chuyên môn tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa

A00, A01, C01, D90

27.00

17

7510301

Công nghệ chuyên môn năng lượng điện, năng lượng điện tử

A00, A01, C01, D90

26.50

18

7510302

Công nghệ chuyên môn năng lượng điện tử - viễn thông

A00, A01, C01, D90

25.75

19

7480108

Công nghệ chuyên môn máy tính

A00, A01, C01, D90

27.00

20

7510304

IOT và Trí tuệ tự tạo ứng dụng

A00, A01, C01, D90

26.50

21

7480201

Nhóm ngành Công nghệ thông tin

A00, A01, D01, D90

28.00

22

7720201

Dược học

A00, B00, D07, C08

27.50

23

7510401

Nhóm ngành Công nghệ chuyên môn hóa học

A00, B00, D07, C02

24.00

24

7540101

Công nghệ thực phẩm

A00, B00, D07, D90

27.50

25

7420201

Công nghệ sinh học

A00, B00, D07, D90

27.00

26

7540106

Đảm bảo quality và an toàn và tin cậy thực phẩm

A00, B00, D07, D90

24.00

27

7720497

Dinh chăm sóc và khoa học tập thực phẩm

A00, B00, D07, D90

24.00

28

7210404

Thiết nối tiếp thời trang

A00, C01, D01, D90

25.50

29

7540204

Công nghệ đan, may

A00, C01, D01, D90

24.00

30

7580201

Kỹ thuật xây dựng

A00, A01, C01, D90

26.00

31

7580205

Kỹ thuật xây cất công trình xây dựng phú thông

A00, A01, C01, D90

24.00

32

7850101

Nhóm ngành Quản lý khoáng sản và môi trường

B00, C02, D90, D96

23.00

33

Xem thêm: chân trời sự kiện

7850103

Nhóm ngành Quản lý khu đất đai và Kinh tế tài nguyên

A01, C01, D01, D96

23.00

34

7220201

Ngôn ngữ Anh

D01, D14, D15, D96

26.25

CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

1

7340101C

Quản trị kinh doanh

A01, C01, D01, D96

25.50

2

7340115C

Marketing

A01, C01, D01, D96

26.00

3

7340120C

Kinh doanh quốc tế

A01, C01, D01, D96

26.00

4

7340201C

Tài chủ yếu ngân hàng

A00, A01, D01, D90

25.50

5

7340301C

Kế toán

A00, A01, D01, D90

25.00

6

7340302C

Kiểm toán

A00, A01, D01, D90

24.00

7

7380107C

Luật kinh tế

A00, C00, D01, D96

26.25

8

7380108C

Luật quốc tế

A00, C00, D01, D96

25.00

9

7510201C

Công nghệ chuyên môn cơ khí

A00, A01, C01, D90

25.00

10

7510202C

Công nghệ sản xuất máy

A00, A01, C01, D90

24.00

11

7510203C

Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử

A00, A01, C01, D90

24.75

12

7510205C

Công nghệ chuyên môn dù tô

A00, A01, C01, D90

26.00

13

7510206C

Công nghệ chuyên môn nhiệt

A00, A01, C01, D90

22.00

14

7510303C

Công nghệ chuyên môn tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa

A00, A01, C01, D90

24.75

15

7510301C

Công nghệ chuyên môn năng lượng điện, năng lượng điện tử

A00, A01, C01, D90

24.00

16

7510302C

Công nghệ chuyên môn năng lượng điện tử - viễn thông

A00, A01, C01, D90

24.00

17

7480108C

Công nghệ chuyên môn máy tính

A00, A01, C01, D90

25.00

18

7480201C

Nhóm ngành Công nghệ thông tin

A00, A01, D01, D90

26.50

19

7510401C

Công nghệ chuyên môn hóa học

A00, B00, D07, C02

22.00

20

7540101C

Công nghệ thực phẩm

A00, B00, D07, D90

23.50

21

7420201C

Công nghệ sinh học

A00, B00, D07, D90

22.00

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ 2+2 VỚI ASU

1

7220201K

Ngôn ngữ Anh

D01, D14, D15, D96

21.00

2

7850101K

Quản lý khoáng sản và môi trường

B00, C02, D90, D96

21.00

3

7480101K

Khoa học tập máy tính

A00, A01, D01, D90

21.00

4

7340201K

Tài chủ yếu ngân hàng

A00, A01, D01, D90

21.00

5

7340101K

Quản trị kinh doanh

A01, C01, D01, D96

21.00

6

7340115K

Marketing

A01, C01, D01, D96

21.00

7

7340120K

Kinh doanh quốc tế

A01, C01, D01, D96

21.00

8

7340301K

Kế toán

A00, A01, D01, D90

21.00

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ CHẤT LƯỢNG CAO

1

7340301Q

Kế toán

A00, A01, D01, D90

24.00

2

7340302Q

Kiểm toán

A00, A01, D01, D90

Xem thêm: chu vit con

24.00