giáo dục công dân 12


Trọn cỗ 1100 Câu căn vặn trắc nghiệm GDCD 12 đem đáp án năm 2023-2024 được biên soạn bám sát theo gót nội dung từng bài học kinh nghiệm với không hề thiếu những Lever nhận thấy, thông hiểu, áp dụng. Hi vọng với cỗ thắc mắc trắc nghiệm giáo dục và đào tạo công dân 12 này sẽ hỗ trợ học viên ôn tập dượt trắc nghiệm và đạt điểm trên cao trong những bài bác ganh đua môn GDCD 12.

Trắc nghiệm GDCD 12 năm 2024 (có đáp án)

 • Trắc nghiệm GDCD 12 năm 2023 (mới nhất)
 • Trắc nghiệm Bài 1: Pháp luật cuộc sống (phần 1)
 • Trắc nghiệm Bài 1: Pháp luật cuộc sống (phần 2)
 • Trắc nghiệm GDCD 12 Bài một năm 2024 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 2: Thực hiện tại pháp lý (phần 1)
 • Trắc nghiệm Bài 2: Thực hiện tại pháp lý (phần 2)
 • Trắc nghiệm GDCD 12 Bài hai năm 2024 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 3: Công dân đồng đẳng trước pháp lý (phần 1)
 • Trắc nghiệm Bài 3: Công dân đồng đẳng trước pháp lý (phần 2)
 • Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 3 năm 2024 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 4: Quyền đồng đẳng của công dân vô một vài nghành nghề của cuộc sống xã hội (phần 1)
 • Trắc nghiệm Bài 4: Quyền đồng đẳng của công dân vô một vài nghành nghề của cuộc sống xã hội (phần 2)
 • Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 4 năm 2024 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 5: Quyền đồng đẳng trong số những dân tộc bản địa, tôn giáo (phần 1)
 • Trắc nghiệm Bài 5: Quyền đồng đẳng trong số những dân tộc bản địa, tôn giáo (phần 2)
 • Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 5 năm 2024 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 6: Công dân với những quyền tự tại cơ phiên bản (phần 1)
 • Trắc nghiệm Bài 6: Công dân với những quyền tự tại cơ phiên bản (phần 2)
 • Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 6 năm 2024 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 7: Công dân với những quyền dân công ty (phần 1)
 • Trắc nghiệm Bài 7: Công dân với những quyền dân công ty (phần 2)
 • Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 7 năm 2024 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 8: Pháp luật với việc trở nên tân tiến của công dân (phần 1)
 • Trắc nghiệm Bài 8: Pháp luật với việc trở nên tân tiến của công dân (phần 2)
 • Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 8 năm 2024 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 9: Pháp luật với việc trở nên tân tiến bền vững và kiên cố của nước nhà (phần 1)
 • Trắc nghiệm Bài 9: Pháp luật với việc trở nên tân tiến bền vững và kiên cố của nước nhà (phần 2)
 • Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 9 năm 2024 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 10: Pháp luật với độc lập và sự trở nên tân tiến tiến bộ cỗ của nhân loại

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 1 đem đáp án

Câu 1: Hệ thống những quy tắc ứng xử công cộng vì thế núi sông phát hành và được đáp ứng triển khai vày quyền lực tối cao núi sông là định nghĩa của

Bạn đang xem: giáo dục công dân 12

A. Pháp luật.

B. Quy chế.

C. Quy ấn định.

D.Pháp mệnh lệnh.

Lời giải: 

Pháp luật là khối hệ thống những quy tắc ứng xử công cộng vì thế Nhà nước phát hành và được đáp ứng triển khai vày quyền lực tối cao Nhà nước.

Đáp án nên chọn là: A

Câu 2: Chủ thể nào là đem trách móc nhiệm đáp ứng mang đến pháp lý được người xem thực hiện và tuân hành vô thực tế?

A. Công dân.

B. Xã hội.

C. Tổ chức.

D. Nhà nước.

Lời giải: 

Pháp luật là khối hệ thống những quy tắc ứng xử công cộng vì thế Nhà nước phát hành và được đáp ứng triển khai vày quyền lực tối cao Nhà nước.

Đáp án nên chọn là: D

Câu 3: Pháp luật được Nhà nước phát hành và đảm bảo an toàn triển khai bằng

A. Ý chí của Nhà nước.

B. Quyền lực Nhà nước.

C. Ý thức tự động giác của công dân.

D. Dư luận xã hội.

Lời giải:

Pháp luật là khối hệ thống những quy tắc ứng xử công cộng vì thế Nhà nước phát hành và được đáp ứng triển khai vày quyền lực tối cao Nhà nước.

Đáp án nên chọn là: B

Câu 4: Nội dung nào là tiếp sau đây không cần là đặc thù của pháp luật?

A. Tính quy phạm thông dụng.

B. Tính quyền lực tối cao, cần thiết công cộng.

C. Tính thuyết phục.

D. Tính xác lập ngặt nghèo về mặt mũi mẫu mã.

Lời giải: 

Đặc trưng của pháp lý thể hiện tại ở tính quy phạm thông dụng, tính quyền lực tối cao, cần thiết công cộng và tính xác lập ngặt nghèo về mặt mũi mẫu mã.

Đáp án nên chọn là: C

Câu 5:   Đặc trưng tạo ra sự độ quý hiếm công bình, đồng đẳng của pháp lý là

A. Tính quy phạm thông dụng.

B. Tính quyền lực tối cao, cần thiết công cộng.

C. Tính xác lập ngặt nghèo về mặt mũi mẫu mã.

D. Cả A, B và C.

Lời giải: 

Tính quy phạm thông dụng tạo ra sự độ quý hiếm công bình, đồng đẳng của pháp lý, vì như thế bất kì ai ở vô ĐK, thực trạng chắc chắn cũng cần ứng xử theo gót mẫu hình được pháp lý quy ấn định.

Đáp án nên chọn là: A

Câu 6: Đặc trưng nào là là Đặc điểm phân biệt quy phạm pháp lý với quy phạm đạo đức?

A. Tính quy phạm thông dụng.

B. Tính quyền lực tối cao, cần thiết công cộng.

C. Tính xác lập ngặt nghèo về mặt mũi mẫu mã.

D. Tính dạy dỗ, thuyết phục.

Lời giải: 

Pháp luật đem tính quyền lực tối cao, cần thiết công cộng tức là quy ấn định cần thiết công cộng so với toàn bộ từng cá nhân

Đáp án nên chọn là: B

Câu 7: Nội dung văn phiên bản vì thế phòng ban cấp cho bên dưới phát hành ko được ngược với nội dung văn phiên bản vì thế phòng ban cấp cho bên trên phát hành là đáp ứng đặc thù nào là tiếp sau đây của pháp luật?

A. Tính quy phạm thông dụng.

B. Tính quyền lực tối cao, cần thiết công cộng.

C. Tính xác lập ngặt nghèo về mặt mũi mẫu mã.

D. Tính xác lập ngặt nghèo về mặt mũi nội dung.

Lời giải: 

Nội dung của văn phiên bản vì thế phòng ban cấp cho bên dưới phát hành (có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lí thấp hơn) ko được ngược với nội dung của văn phiên bản vì thế phòng ban cấp cho bên trên nhằm mục tiêu đáp ứng đặc thù tính xác lập ngặt nghèo về mặt mũi mẫu mã, nhằm mục tiêu tạo sự thống nhất của khối hệ thống pháp lý.

Đáp án nên chọn là: C

Câu 8: Pháp luật đem thực chất của

A. Giai cấp cho nuốm quyền.

B. Giai cấp cho tiến bộ cỗ nhất.

C. Mọi giai cấp cho.

D. Dân tộc.

Lời giải: 

Các quy phạm pháp lý vì thế núi sông phát hành phù phù hợp với ý chí của giai cấp cho nuốm quyền nhưng mà núi sông là thay mặt.

Đáp án nên chọn là: A

Câu 9: Pháp luật việt nam thể hiện tại quyền thực hiện công ty của quần chúng. # làm việc trên

A. Lĩnh vực kinh tế

B. Lĩnh vực chủ yếu trị

C. Lĩnh vực xã hội

D. Tất cả từng lĩnh vực

Lời giải: 

Pháp luật nước CHXHCN VN đem thực chất của giai cấp cho người công nhân và quần chúng. # làm việc bên dưới sự hướng dẫn của Đảng Cộng sản VN, thể hiện tại quyền thực hiện công ty của quần chúng. # làm việc bên trên toàn bộ từng nghành nghề.

Đáp án nên chọn là: D

Câu 10: Pháp luật ở bất kì xã hội nào là đều mang

A. Bản hóa học giai cấp cho và thực chất xã hội.

B. Bản hóa học giai cấp cho và thực chất thời đại.

C. Bản hóa học giai cấp cho và thực chất lịch sử hào hùng.

D. Bản hóa học giai cấp cho và thực chất dân tộc

Lời giải: 

Các đặc thù của pháp lý đã cho chúng ta biết pháp lý vừa phải đem thực chất giai cấp cho, vừa phải đem thực chất xã hội.

Đáp án nên chọn là: A

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 2 đem đáp án

Câu 1: Quá trình sinh hoạt đem mục tiêu thực hiện mang đến những quy ấn định của pháp lý lên đường vô cuộc sống thường ngày, phát triển thành hành động hợp lí của những cá thể, tổ chức triển khai là nội dung của định nghĩa nào là bên dưới đây?

A. Ban hành pháp lý.

B. Thực hiện tại pháp lý.

C. Xây dựng pháp lý.

D. Phổ biến hóa pháp lý.

Lời giải:

Thực hiện tại pháp lý là quy trình sinh hoạt đem mục tiêu thực hiện mang đến những quy ấn định của pháp lý lên đường vô cuộc sống thường ngày, phát triển thành hành động hợp lí của những cá thể, tổ chức triển khai.

Đáp án nên chọn là: B

Câu 2: Pháp luật lên đường vô cuộc sống nếu lúc nhập cuộc vô những mối liên hệ xã hội rõ ràng, trong những thực trạng, ĐK rõ ràng, cá thể lựa lựa chọn những ứng xử thế nào với quy ấn định của pháp luật?

A. Đúng đắn.

B. Phù hợp ý.

C. Gắn ngay tắp lự.

D. Chuẩn mực.

Lời giải:

Pháp luật lên đường vô cuộc sống nếu lúc nhập cuộc vô những mối liên hệ xã hội rõ ràng, trong những thực trạng, ĐK rõ ràng, cá thể lựa lựa chọn những ứng xử phù phù hợp với quy ấn định của pháp lý.

Đáp án nên chọn là: B

Câu 3: Nội dung nào là ko cần là mẫu mã triển khai pháp luật?

A. Sử dụng pháp lý.

B. Thi hành pháp lý.

C. Tuân thủ pháp lý.

D. Phổ biến hóa pháp lý.

Lời giải:

Thực hiện tại pháp lý là quy trình thông thường xuyên vô cuộc sống thường ngày, với việc nhập cuộc của cá thể, tổ chức triển khai và Nhà nước bao hàm tứ hình thức: Sử dụng pháp lý, thực hiện pháp lý, tuân hành pháp lý và vận dụng pháp lý.

Đáp án nên chọn là: D

Câu 4: Sử dụng pháp lý được hiểu là công dân dùng đích đắn những quyền của tôi, thực hiện những gì nhưng mà pháp luật:

A. Quy ấn định cần thực hiện.

B. Cho quy tắc thực hiện.

C. Quy ấn định cấm thực hiện.

D. Không được chấp nhận thực hiện.

Lời giải:

Sử dụng pháp lý là những cá thể, tổ chức triển khai dùng đích đắn những quyền của tôi, thực hiện những gì nhưng mà pháp lý được chấp nhận thực hiện.

Đáp án nên chọn là: B

Câu 5: Cá nhân, tổ chức triển khai triển khai không hề thiếu những nhiệm vụ, dữ thế chủ động thực hiện những gì nhưng mà pháp lý quy ấn định cần thực hiện là hình thức

A. Sử dụng pháp lý.

B. Thi hành pháp lý.

C. Tuân thủ pháp lý.

D. Áp dụng pháp lý.

Lời giải:

Thi hành pháp lý là những cá thể, tổ chức triển khai triển khai không hề thiếu những nhiệm vụ, dữ thế chủ động thực hiện những gì nhưng mà pháp lý quy ấn định cần thực hiện.

Đáp án nên chọn là: B

Câu 6: Cá nhân, tổ chức triển khai ko thực hiện những điều nhưng mà pháp lý cấm là hình thức

Xem thêm: phuongtrinhhoahoc

A. Sử dụng pháp lý.

B. Thi hành pháp lý.

C. Tuân thủ pháp lý.

D. Áp dụng pháp lý.

Lời giải:

Tuân thủ pháp lý là những nhân, tổ chức triển khai ko thực hiện những điều nhưng mà pháp lý cấm.

Đáp án nên chọn là: C

Câu 7: Hình thức triển khai pháp lý nào là tiếp sau đây đem cửa hàng triển khai không giống với những mẫu mã còn lại?

A. Sử dụng pháp lý.

B. Thi hành pháp lý.

C. Tuân thủ pháp lý.

D. Áp dụng pháp lý.

Lời giải:

Sử dụng pháp lý, thực hiện pháp lý, tuân hành pháp lý đem cửa hàng triển khai là cá thể, tổ chức triển khai. Chủ thể triển khai của vận dụng pháp lý là những phòng ban, công chức núi sông đem thẩm quyền.

Đáp án nên chọn là: D

Câu 8: Cơ quan tiền, công chức núi sông đem thẩm quyền địa thế căn cứ vô những quy ấn định của pháp lý nhằm phát hành những đưa ra quyết định vô cai quản lí, quản lý và điều hành là hình thức

A. Sử dụng pháp lý.

B. Thi hành pháp lý.

C. Tuân thủ pháp lý.

D. Áp dụng pháp lý.

Lời giải:

Áp dụng pháp lý là những phòng ban, công chức núi sông đem thẩm quyền địa thế căn cứ vô những quy ấn định của pháp lý nhằm phát hành những đưa ra quyết định vô cai quản lí, quản lý và điều hành.

Đáp án nên chọn là: D

Câu 9: Hành vi ngược pháp lý, đem lỗi, vì thế người dân có năng lượng trách móc nhiệm pháp lí triển khai, xâm sợ hãi những mối liên hệ xã hội được pháp lý đảm bảo an toàn là nội dung của định nghĩa nào là sau đây?

A. Vi phạm pháp lý.

B. Trách nhiệm pháp lí.

C. Vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

D. Trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp.

Lời giải:

Vi phạm pháp lý là hành động ngược pháp lý, đem lỗi, vì thế người dân có năng lượng trách móc nhiệm pháp lí triển khai, xâm sợ hãi những mối liên hệ xã hội được pháp lý đảm bảo an toàn.

Đáp án nên chọn là: A

Câu 10: Cá nhân, tổ chức triển khai thực hiện những việc ko được tuân theo quy ấn định của pháp lý là hành động ngược pháp lý nằm trong loại

A. Hành động.

B. Không hành vi.

C. Có thể hành vi.

D. Có thể ko hành vi.

Lời giải:

Hành vi ngược luật hoàn toàn có thể là hành vi – thực hiện những việc ko được tuân theo quy ấn định của pháp lý, hoặc ko hành vi – ko thực hiện những viêc cần tuân theo quy ấn định của pháp lý.

Đáp án nên chọn là: A

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 3 đem đáp án

Câu 1: Mọi công dân, nam giới, phái đẹp với những dân tộc bản địa, tôn giáo, bộ phận, vị thế xã hội không giống nhau đều không biến thành phân biệt xử sự trong các công việc hưởng trọn quyền, triển khai nhiệm vụ và phụ trách pháp lí theo gót quy ấn định của pháp lý là nội dung của định nghĩa nào là bên dưới đây?

A. Công vày trước pháp lý.

B. Bình đẳng trước pháp lý.

C. Công dân trước pháp lý.

D. Trách nhiệm trước pháp lý.

Lời giải:

Bình đẳng trước pháp lý là từng công dân, nam giới, phái đẹp với những dân tộc bản địa, tôn giáo, bộ phận, vị thế xã hội không giống nhau đều không biến thành phân biệt xử sự trong các công việc hưởng trọn quyền, triển khai nhiệm vụ và phụ trách pháp lí theo gót quy ấn định của pháp lý.

Đáp án nên chọn là: B

Câu 2: Đảm bảo quyền đồng đẳng của công dân trước pháp lý là trách móc nhiệm của

A. Tất cả từng công dân.

B. Tất cả từng phòng ban núi sông.

C. Nhà nước và công dân.

D. Nhà nước và xã hội.

Lời giải:

Công dân đồng đẳng về quyền và nhiệm vụ Có nghĩa là đồng đẳng về hưởng trọn quyền và thực hiện nhiệm vụ trước núi sông và xã hội theo gót quy ấn định của pháp lý.

Đáp án nên chọn là: D

Câu 3: Ngoài việc đồng đẳng về hưởng trọn quyền, công dân còn đồng đẳng vô việc

A. Thi hành nhiệm vụ.

B. Thực hiện tại trách móc nhiệm.

C. Thực hiện tại nhiệm vụ.

D. Thi hành trách móc nhiệm.

Lời giải:

Mọi công dân đều thừa hưởng quyền và cần triển khai nhiệm vụ của tôi.

Đáp án nên chọn là: C

Câu 4: Trong nằm trong ĐK như nhau, công dân thừa hưởng quyền và đem nhiệm vụ như nhau tuy nhiên cường độ dùng những quyền và nhiệm vụ bại liệt cho tới đâu dựa vào vào

A. Khả năng, ĐK và thực trạng của từng người.

B. Năng lực, ĐK và ý thức của từng người.

C. Điều khiếu nại, thực trạng và quyết tâm của từng người.

D. Hoàn cảnh, niềm tin cẩn, ĐK rõ ràng của từng người.

Lời giải:

Trong nằm trong ĐK như nhau, công dân thừa hưởng quyền và đem nhiệm vụ như nhau tuy nhiên cường độ dùng những quyền và nhiệm vụ bại liệt cho tới đâu tùy theo năng lực, ĐK và thực trạng của từng người.

Đáp án nên chọn là: A

Câu 5: Mối mối liên hệ đằm thắm quyền của công dân và nhiệm vụ của công dân?

A. Khăng khít.

B. Chặt chẽ.

C. Không tách tách.

D. Tách tách.

Lời giải:

Quyền của công dân ko tách tách nhiệm vụ của công dân.

Đáp án nên chọn là: C

Câu 6: Bất kì công dân nào là vi phạm pháp lý đều cần phụ trách về hành động vi phạm của tôi và cần bị xử lí theo gót quy ấn định của pháp lý là nội dung của định nghĩa nào là bên dưới đây?

A. Bình đẳng về quyền.

B. Bình đẳng về nhiệm vụ.

C. Bình đẳng trước pháp lý.

D. Bình đẳng về trách móc nhiệm pháp lí.

Lời giải:

Bình đẳng về trách móc nhiệm pháp lí là bất kì công dân nào là vi phạm pháp lý đều cần phụ trách về hành động vi phạm của tôi và cần bị xử lí theo gót quy ấn định của pháp lý.

Đáp án nên chọn là: D

Câu 7: Khi công dân vi phạm pháp lý với đặc điểm và cường độ vi phạm như nhau, vô một thực trạng như nhau thì kể từ người lưu giữ địa điểm cần thiết vô cỗ máy núi sông cho tới người làm việc thông thường đều cần phụ trách pháp lí như nhau, không

A. Thiên vị.

B. Phân biệt xử sự.

C. Phân biệt địa điểm.

D. Khác biệt.

Lời giải:

Khi công dân vi phạm pháp lý với đặc điểm và cường độ vi phạm như nhau, vô một thực trạng như nhau thì kể từ người lưu giữ địa điểm cần thiết vô cỗ máy núi sông cho tới người làm việc thông thường đều cần phụ trách pháp lí như nhau, ko phân biệt xử sự.

Đáp án nên chọn là: B

Câu 8: Việc triển khai những nhiệm vụ được Hiến pháp và luật quy ấn định là ĐK thế nào nhằm công dân dùng những quyền của mình?

A. Quan trọng.

B. Cần thiết.

C. Tất yếu đuối.

D. Cơ phiên bản.

Lời giải:

Đối với công dân, việc triển khai những nhiệm vụ được Hiến pháp và luật quy ấn định là ĐK quan trọng nhằm dùng những quyền của tôi.

Đáp án nên chọn là: B

Câu 9: Nhà nước không ngừng nghỉ thay đổi, đầy đủ khối hệ thống pháp lý, thực hiện hạ tầng pháp lí mang đến việc xử lí từng hành động xâm sợ hãi quyền và quyền lợi của công dân, núi sông và xã hội nhằm nhằm mục tiêu đáp ứng mang đến từng công dân đồng đẳng về

A. Quyền và nhiệm vụ.

B. Trách nhiệm và nhiệm vụ.

C. Trách nhiệm pháp lí.

D. Trách nhiệm công dân.

Lời giải:

Để đáp ứng mang đến từng công dân đồng đẳng về trách móc nhiệm pháp lí, Nhà nước không ngừng nghỉ thay đổi, đầy đủ khối hệ thống pháp lý phù phù hợp với từng thời gian chắc chắn, thực hiện hạ tầng pháp lí mang đến việc xử lí từng hành động xâm sợ hãi quyền và quyền lợi của công dân, núi sông và xã hội.

Đáp án nên chọn là: C

Câu 10: Trường hợp ý nào là tại đây vi phạm sự đồng đẳng về quyền và nhiệm vụ của công dân?

A. Cùng đem những ĐK như nhau tuy nhiên doanh nghiệp X cần đóng góp thuế còn doanh nghiệp Y ko cần đóng góp thuế.

B. Nữ kể từ đầy đủ 18 tuổi tác được kết duyên tuy nhiên phái nam cần đầy đủ đôi mươi tuổi tác vừa mới được kết duyên.

C. Học sinh là con em của mình thương binh, liệt sĩ, học viên nghèo khổ được miễn, hạn chế khoản học phí.

D. Học sinh đang được sinh sống ở những địa phận trở ngại như miền núi, vùng sâu sắc, vùng xa thẳm, vùng biên cương và hải hòn đảo được nằm trong điểm ưu tiên Khi ganh đua ĐH.

Lời giải:

Công ty X và Y đem nằm trong ĐK như nhau nên sẽ rất cần triển khai quyền và nhiệm vụ như là nhau, tuy nhiên doanh nghiệp X cần đóng góp thuế còn doanh nghiệp Y ko cần đóng góp thuế là vi phạm đồng đẳng về quyền và nhiệm vụ của công dân.

Xem thêm: nạp tiền momo

Đáp án nên chọn là: A

Tài liệu giáo án, đề ganh đua lớp 12 đem đáp án hoặc khác:

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ người sử dụng học hành giá cả tương đối rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài bác giảng powerpoint, khóa đào tạo giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official