kính vị tình thương

 • Reads 664,931
 • Votes 81,539
 • Parts 200

Complete, First published Jan 06, 2022

Bạn đang xem: kính vị tình thương

Table of contents

 • Thu, Jul 27, 2023

 • Chương 1: Xem kiều nga trở nên nhi lang

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 2: Tình cảm thiếu thốn niên, kết nghĩa an đạt

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 3: Trời ban kĩ năng thuần phục ngựa quý

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 4: Hiến nữ giới ko trở nên, chôn người thực hiện họa

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 5: Rước lấy nước ngoài tộc vào trong nhà, thảo nguyên vẹn nhấc lên tai họa

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 6: Bình quyết định tứ hải, khoảng cách quân thần

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 7: Nước thất lạc ngôi nhà tan ko tự động biết

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 8: Dục hỏa nát bàn, yêu cầu lại nợ máu

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 9: Mưa dông cọ trôi quá vãng

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 10: Trước thù địch hận và thống khổ, lương bổng tâm vẫn tồn tại tại

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 11: Kết tân hữu cẩn trọng từng bước

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 12: Tặng tự động vô tâm gieo nhân quả

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 13: Bởi vì thế lầm lẫn nhị nữ giới phẩm quạt

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 14: Giải dị nằm mê hung tướng tá mới mẻ hiện tại ra

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 15: Tiếc thay cho ngày nọ đang được chan chứa nhức thương

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 16: Phụ tử tình thâm nám thì thầm mưu cơ tính

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 17: Nguyện ngồi 1 mình câu cá

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 18: Long Môn há đi ra, các bạn cũ bắt gặp lại

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 19: Thương hải tang điền đoạn ngôi trường nhân

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 20: Bảng vàng đề thương hiệu mã tự cương

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 21: Thám Hoa thầy thuốc vừa vặn khéo vô lễ trước phố

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 22: Song hỉ lâm môn nhị nữ giới gả thấp

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 23: Kết liên lý, từng người đều hoài tâm sự

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 24: Thầm uốn nắn bản thân theo dõi bố cục tổng quan của người

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 25: Tam triều lại mặt mũi nghiệm lạc hồng

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 26: Duyên phận kỳ lạ tạo ra tứ góc bàn cờ

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 27: Dịu dàng là sự việc trừng trị nhức nhối nhất

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 28: Biệt hữu u sầu thì thầm sinh hận

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 29: Vừa nghe ko biết ý nhập khúc

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 30: Bừng tỉnh đang được là kẻ nhập khúc

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 31: Ngầm lộ răng nanh gặm đứt cánh chim

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 32: Tân hít yến nhĩ quấn quít si mê

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 33: Tai họa khoét hoa ko báo trước

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 34: Tạm quên hận cũ ko màng thân

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 35: Trước Khi chuyện trở nên, tớ tiếp tục dốc rất là bảo đảm an toàn ngươi

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 36: Cung yến kí thác quá nhấc lên mạch nước ngầm

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 37: Giao quá yến công chúa cứu vớt phu

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 38: Ước vọng xuyên tim ko thể chối từ

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 39: Tĩnh Nữ say rượu thổ lộ tâm sự

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 40: Lục Nhị độc mồm thổ lộ oán thù hận bấy lâu

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 41: Đêm kí thác quá công cộng chăn công cộng gối

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 42: Tết Nguyên Tiêu năm Cảnh Gia loại chín

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 43: Tết Nguyên Tiêu tay cầm tay đi dạo chơi

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 44: Mê trận đánh đố đèn trước Thính Vũ lâu

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 45: Hủy lên đường một tay tuyệt diệu hảo từ

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 46: Há đem ai giã kể từ sự nghiệp Khi đang được bên trên đỉnh vinh quang

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 47: Tương tư một ông tơ treo sầu song nơi

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 48: Tặng đem bảo thụ chi dĩ bính

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 49: Thả con cái tép bắt con cái tôm, diện loài kiến người chủ thiệt sự

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 50: Hiến nối tiếp thiêu rụi Vị Ương cung

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 51: Xuân cho tới tình đậu sơ khai

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 52: Là áy náy lộn vơi dàng

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 53: Ôm người nhập vào lòng

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 54: Nhận thiếu sót giờ chim oanh trở nên giờ khóc của chim nhạn

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 55: Vạn sự đều được sẵn sàng, chỉ thiếu thốn từng bản thân dông đông

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 56: Gió đông đúc lồng lộng ánh lửa ngút trời

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 57: Bắn lén khiến cho ngựa thất lạc khống chế

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 58: Cũng vì thế người tuy nhiên phấn đấu quên mình

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 59: Xưa ni thủy hỏa khó khăn dung

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 60: Cởi áo đem binh lên đường nước cờ hiểm

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 61: Khất Nhan A Cổ Lạp thiệt hoặc giả

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 62: Kinh hãi đưa thông tin Di Châu thất thủ

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 63: Chiến trận Kính Vị va vấp nhập là nổ ngay

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 64: Bản hóa học của trái đất là thống khổ dò xét tìm kiếm thanh xuân

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 65: Liên trả nối tiếp một hòn đá hạ nhị con cái chim

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 66: Hết lòng chở che lại xua trung phó tách đi

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 67: Lòng dạ Fe đá

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 68: Huyết hải thâm nám thù địch cho tới bị tiêu diệt vẫn ko thôi

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 69: Cơn thịnh nộ không thể kiềm nén

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 70: Đêm thị tẩm thương người nhức mình

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 71: Hoa tự động rơi nước tự động chảy

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 72: Thù cũ ko dứt chớ trình bày gì cho tới giao dịch xong

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 73: Viên ngọc quý của thảo nguyên vẹn lao vào hoàng thành

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 74: Cầu thân thích trước mặt mũi quý khách, ai cũng đều kinh sợ

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 75: Biến dị sinh phúc họa khó khăn liệu

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 76: Rốt cuộc thì Tề thầy thuốc vẫn chính là nữ giới nhi

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 77: Yêu hoặc ghét bỏ thì phiên bản thân thích đều là kẻ chịu đựng thương tổn đầu tiên

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 78: Hỏi trần thế tình là chi

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 79: Ngày chín mon chín phò mã lập phủ

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 80: Dùng chết choc trả lại những ơn huệ không thể thông thường đáp

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 81: Chuyện cũ năm xưa ở bắc Kính Quốc

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 82: Bế Tắc ẩn vùi nhập quá khứ

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 83: Kiếp phù du trộm được nửa ngày nhàn

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 84: Bị vứt quăng quật ko đàng trở về

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 85: Quạ đen sì từng thiên hạ này đều hiểm độc

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 86: Tích lũy lâu lâu năm xuất hiện răng nanh

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 87: Hai đóa hoa nở, những biểu một cành

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 88: Một hồi quyết đấu ko kết thúc

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 89: Dùng mưu chước kí thác phong một phiên nữa

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 90: Ranh giới ko thể vượt lên trước qua

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 91: Vì ai nên nỗi thân thích tiều tụy

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 92: Rượu nhập tương khắc khoải lòng tương tư

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 93: Yêu hoa van lơn kíp bẻ hoa

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 94: Cuộc hội ngộ sau mươi một năm

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 95: Chỉ ham muốn nằm trong ngươi tái hiện lại kể từ đầu

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 96: Tình thâm thúy vô nằm trong nước sụp khó khăn hốt

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 97: Bạt ngàn lá rụng xào xạc đổ

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 98: Vui sướng muộn màng

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 99: Sơn vũ dục lai phong mãn lâu

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

  Xem thêm: bài hát đồ dùng bé yêu

 • Chương 100: Vui sướng nói rằng dông đông đúc cũng nhiều tình

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 101: Nam Vị Quốc dần dần lụi bại

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 102: Nghe trình bày dông đông đúc cũng nhiều tình

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 103: Đáng thương tấm lòng phụ thân u nhập thiên hạ

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 104: Đường nhập triều xung quanh teo khúc khuỷu

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 105: Thuyền mảng đông đúc tây lặng im

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 106: Hay cho tới thói qua loa cầu rút ván

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 107: Quốc đem công chúa vừa vặn trưởng thành

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 108: Lần đầu biệt ly êm ả lưu luyến

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 109: Ngồi non ăn chén bát vàng

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 110: Vận mệnh quyết định sẵn, trời quyết định sẵn

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 111: Chuyện cũ năm xưa đứt ruột đứt gan đứt gan

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 112: Hận ko thể thịt tinh khiết người nhập thiên hạ

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 113: Khúc hát kết thúc giục nhập nghẹn ngào

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 114: Mọi chuyện kết thúc giục, cảnh còn tuy nhiên người đang được mất

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 115: Bức tranh giành chữ thời trước dẫn cho tới tranh giành chấp

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 116: Bán duyên tu đạo cung cấp duyên quân

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 117: Tâm thất lạc kiểm soát, từ từ xa vời cách

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 118: Bế Tắc mật nhập cung cấm

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 119: Tiểu nhân oán thù hận đâm sau lưng

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 120: Những gì ngươi thấy đều và đã được lên nối tiếp hoạch

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 121: Tỷ như nhập nằm mê chẳng phải phân minh

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 122: Vẫn ko thể bay ngoài số phận yêu thương hận đan xen

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 123: Thời đại mới mẻ há ra

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 124: Sân ko vắng tanh tàn xuân

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 125: Mưa dông đang được thổi đèn tắt đuốc diệt

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 126: Dùng huyết của những người không giống nhuộm thành

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 127: Tương tư biết lúc nào mới mẻ bắt gặp lại

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 128: Tâm trí như yêu thương công cộng quy khó khăn thọ

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 129: Ngẫu hoa thâm nám xử điền điền diệp

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 130: Vội vàng gửi gắm nhi tử cho tất cả những người khác

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 131: Nghe ngóng coi ngươi đem bình an hoặc không

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 132: Đuổi theo dõi những vì thế sao và vầng trăng khuyết

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 133: Từ biệt thân phụ năm chỉ hội ngộ nhau nhập mơ

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 134: Cũng đơn thuần muối hạt quăng quật biển

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 135: Sau bức rèm châu ẩn hương

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 136: Buổi tương phùng trăm ông tơ cảm xúc

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 137: Duy ứng vân phiến tình tương tự

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 138: Thế gian ngoan nào là đem phương án vẹn cả song đường

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 139: Một ván cờ ký gửi thâm nám tình

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 140: tổ ấm đoàn viên nối lại tình

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 141: Trời sinh đang được đem kĩ năng mưu cơ tính, nhìn xuyên ngẫu nhiên ai

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 142: Thấy quân thất ý tớ phiền muộn

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 143: Chất chan chứa thịt dê lên cái đĩa vàng

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 144: Tương phùng hà vớ từng thân quen biết

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 145: Túy tiếu bồi quân tam vạn tràng

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 146: Ông trời tác hợp

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 147: Hoa lưu luyến bướm, quang cảnh hấp dẫn cuối con cái mương thần bí

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 148: Ngọn lửa đêm hôm bao quấn cả cung điện

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 149: Tàn lửa nhập tối đen sì thách thức tình thân bao ni thân thích bọn chúng ta

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 150: Thua người nhập trở nên ko ngủ

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 151: Một ngàn cánh buồm lướt qua loa con cái tàu bị chìm

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 152: Một hòn đá thực hiện cả hồ nước dậy sóng

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 153: Tài tử Tô Châu Liễu Dư An

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 154: Vô tình nhất là ngôi nhà đế vương

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 155: Hoài bích kỳ tội bất tự nhân

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 156: Đành nhằm hoa rơi

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 157: Họa sư thiệt thân thích nhẫn Khi quân

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 158: Âm thì thầm phụng mệnh thánh chỉ

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 159: cũng có thể nghe thấy giờ vang vụn lặt vặt nhập bóng đêm

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 160: Vẫn vậy thôi, trở lại trình bày với những người đây

  Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Chương 161: Phan An nỗi buồn đầu chan chứa sương

  Fri, Oct 21, 2022

 • Chương 162: Giấc mơ giá rét rền vang

  Fri, Oct 21, 2022

 • Chương 163: Mưa thu rung rinh động tre trúc vì thế người

  Fri, Oct 21, 2022

 • Chương 164: Máu thảo nguyên vẹn nhu và cương

  Fri, Oct 21, 2022

 • Chương 165: Có còn lưu giữ rõ rệt chuyện thời niên thiếu thốn không?

  Fri, Oct 21, 2022

 • Chương 166: Nguyện hiến dâng toàn bộ những gì tớ đem đến ngươi

  Fri, Oct 21, 2022

 • Chương 167: Những thất lạc non nhập quy trình trưởng thành

  Fri, Oct 21, 2022

 • Chương 168: Là điểm nỗi buồn khác

  Fri, Oct 21, 2022

 • Chương 169: Ly biệt thương nhức lòng rối loạn

  Fri, Oct 21, 2022

 • Chương 170: phần lớn phiên suy xét con phố nữ giới đế

  Fri, Oct 21, 2022

 • Chương 171: Lưu luyến cảnh quan tiếc chu nhan

  Fri, Oct 21, 2022

 • Chương 172: Không thể ko trù tính

  Fri, Oct 21, 2022

 • Chương 173: Đã thất lạc phu nhân lại thiệt quân

  Fri, Oct 21, 2022

 • Chương 174: Thân bất tự kỷ lại biệt ly

  Fri, Oct 21, 2022

 • Chương 175: Chưa biệt ly tuy nhiên đang được tương tư

  Fri, Oct 21, 2022

 • Chương 176: Thiên đạo luân hồi

  Fri, Oct 21, 2022

 • Chương 177: Thu sau tính tuột hủy diệt Tạ An

  Fri, Oct 21, 2022

 • Chương 178: Về thăm hỏi quê cũ tuy nhiên khôi hài xiết bao

  Fri, Oct 21, 2022

 • Chương 179: Yến Nhiên phủ khó khăn bề phân biệt

  Fri, Oct 21, 2022

 • Chương 180: Du hồn thảo nguyên vẹn bôn luyện nhập đêm

  Fri, Oct 21, 2022

 • Chương 181: Một bản thân đương đầu với quan ải sinh tử

  Fri, Oct 21, 2022

 • Chương 182: Ô Lan trở nên nằm ở vị trí cuối thảo nguyên

  Fri, Oct 21, 2022

 • Chương 183: Khúc quân ca bi hùng cử hành

  Fri, Oct 21, 2022

 • Chương 184: Tựa như thời còn niên thiếu

  Fri, Oct 21, 2022

 • Chương 185: Gió thổi cỏ nghiêng trườn dê tung tăng

  Fri, Oct 21, 2022

 • Chương 186: Cháy ngôi nhà mới mẻ lòi đi ra mặt mũi chuột

  Fri, Oct 21, 2022

 • Chương 187: Vì quân tuyệt cây viết tạ sương khói

  Fri, Oct 21, 2022

 • Chương 188: Thế gian ngoan cũng không tồn tại phương án nào là tuy vậy toàn

  Fri, Oct 21, 2022

 • Chương 189: Muốn thân mẫu và muội muội

  Fri, Oct 21, 2022

 • Chương 190: Sức nặng trĩu của mươi lăm thánh chỉ

  Fri, Oct 21, 2022

 • Chương 191: Cũng biết tình này sẽ không thể đãi

  Fri, Oct 21, 2022

 • Chương 192: Tình khó khăn phụ, yêu thương khó khăn giữ

  Fri, Oct 21, 2022

 • Chương 193: Đồng phu nhân đồng ông xã tát hải dương Đông cũng cạn

  Fri, Oct 21, 2022

 • Chương 194: Mọc trở nên rừng sau nhiều năm

  Fri, Oct 21, 2022

 • Chương 195: Ngựa giẫm xuân bùn không còn nửa là hoa

  Fri, Oct 21, 2022

 • Chương 196: Biếu tặng một tịch, thốt đi ra tiếng kể từ tận lòng lòng

  Fri, Oct 21, 2022

 • Chương 197: Nguy hiểm không nghĩ tới được

  Fri, Oct 21, 2022

 • Chương 198: Một chữ tình lấp đôi mắt người

  Fri, Oct 21, 2022

  Xem thêm: mùa xuân hoa nở

 • Chương 199: Chỉ mong chờ lòng người như lòng thiếp

  Sun, Aug 13, 2023

•Tác phẩm: Kính Vị Tình Thương
  •Tác giả: Thỉnh Quân Mạc Tiếu
  •Editor: pastanista
  •Tích phân: 1,220,713,728 
  •Thể loại: Cung đình quyền mưu cơ, tình hữu độc công cộng, nữ giới phẫn phái nam trang, lờ lững nhiệt độ, HE
  •Nhân vật chính: Khất Nhan A Cổ Lạp (Tề Nhan) x Nam Cung Tĩnh Nữ (Trăn Trăn)
  •Nguồn convert: https://wikidth.net/truyen/kinh-vi-tinh-thuong-XoV3MlS4CBf9twOw (đã được sự được chấp nhận của converter Uyên)

#142nguoc