nêu các bước chèn hình ảnh vào văn bản

Tuần 24                    
KẾ HOẠCH HỌC SINH HỌC Tại NHÀ
TRONG THỜI GIAN NGHỈ DỊCH COVID - 19
Tin học tập lớp 3 ( Ngày 20/4/2020 – 24/4/2020)

                             Bài 7 : Chèn hình, tranh vẽ nhập văn bản
 

Bạn đang xem: nêu các bước chèn hình ảnh vào văn bản

  1. Lý thuyết chú ý nhập bài:
  1. Các  bước chèn hình nhập văn bản:

Bước 1:  Trong thẻ Insert, lựa chọn Shapes   ta thấy xuất hiện tại vỏ hộp thoại có tương đối nhiều hình
Bước 2: Nháy con chuột nhập hình em ham muốn chèn.
Bước 3: Đưa con cái trỏ con chuột nhập trang biên soạn thảo và kéo thả con chuột nhằm chèn hình.

Xem thêm: tải opera

Xem thêm: đế quốc la mã

  1. Thay thay vị trí của hình nhập văn bản:

Bước 1: Nháy lựa chọn hình cần thiết thay cho đổi
Bước 2: Trong thẻ Format, chọn Text Wrapping
Bước 3: Nháy lựa chọn 1 loại thay cho thay vị trí của hình nhập list.

  1. Các bước chèn tranh vẽ nhập văn bản:

Bước 1:  Trong thẻ Insert, lựa chọn Picture .
Bước 2: Trong hành lang cửa số Insert Picture, nháy lựa chọn lên hình hình ảnh ham muốn chèn.
Bước 3: Chọn Insert nhằm chèn hình.

  1. Thực hành bên trên máy tính:
  1.  Bài tập dượt cơ phiên bản (sgk trang 83):

     ( Chú ý : những em cởi ứng dụng biên soạn thảo Word và cởi sách giáo khoa trang 83 thực hành thực tế theo đòi đòi hỏi của bài xích tập)

  1.  Bài tập dượt phần mềm, không ngừng mở rộng ( sgk trang 83).