ngôn chí bài 3

Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Trãi » Quốc âm đua tập » Phần vô đề

Một số bài bác nằm trong tác giả

Đăng vị Vanachi vô 10/09/2005 17:37, vẫn sửa 7 chuyến, chuyến cuối vị Vanachi vô 09/08/2007 10:47

Bạn đang xem: ngôn chí bài 3

言志

庵竹軒梅𣈜𣎃戈,
是非閙典𡎝煙霞。
𩛷咹油固𦼞㙁,
襖默奈之錦羅。
渃養朱清池賞月,
坦𦓿午隘𪽏秧花。
工欺興動皮店雪,
吟特勾神𠱆𠱆歌。

Ngôn chí bài bác 3

Am trúc hiên mai tháng ngày qua chuyện,
Thị phi này cho tới cõi yên lặng hà.
Bữa ăn dù cho có dưa muối hạt,
Áo đem nài nỉ chi gấm là.
Nước dưỡng cho tới thanh trì thưởng nguyệt,
Ðất cày ngõ ải luống ương hoa.
Trong khi hứng động vừa phải tối tuyết,
Ngâm được câu thần dắng dắng ca.


Nguồn: Nguyễn Trãi toàn tập, Đào Duy Anh, NXB Khoa học tập xã hội, 1976

Xem thêm: Giới thiệu về Ca Khia TV – Trang web xem trực tiếp bóng đá hôm nay

Xếp theo:

Trang vô tổng số 1 trang (1 bài bác trả lời)
[1]

Xem thêm: sheet google

NGÔN CHÍ 3

Gửi vị hang-nga ngày 16/10/2011 05:00

Am trúc hiên mai tháng ngày qua chuyện
庵 竹軒 枚 勜 斘 戈
Thị phi này cho tới cõi yên lặng hà
是 非儍 旦 憥 安 河
Bữa ăn  dầu sở hữu dưa muối
嶎 吿 油 固 瓜 諎
Áo đem nài nỉ chi gấm là
襖 忬呢 之 錦 纙
Nước chăm sóc cho tới thanh trì thưởng nguyệt
搩 養朱 清 池 賞 月
Đất cày ngõ ải luống ương hoa
坦 崘午 矮 妸 央 花
Trong Khi hứng động vừa phải  đêm tuyết
工 欺興 動 皮 挒 雪
Ngâm được câu thần dắng dắng  ca.
特  吟  句  神  凙  凙   歌