phát biểu nào sau đây không đúng

Câu hỏi:

29/04/2020 219,364

A. Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật không giống gọi là lực.

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không đúng

B. Nếu chỉ mất nhị lực ứng dụng nhập và một vật tuy nhiên vật vẫn đứng yên lặng thì nhị lực này đó là nhị lực cân đối.

C. Hai lực cân đối là nhị lực mạnh như nhau, sở hữu nằm trong phương tuy nhiên ngược hướng.

D. Nếu chỉ mất nhị lực ứng dụng nhập và một vật thì nhị lực này đó là nhị lực cân đối.

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án D

D – sai vì như thế nếu như chỉ mất 2 lực ứng dụng vào một trong những vật tuy nhiên ko thỏa mãn nhu cầu một trong 3 ĐK sau thì ko thể thưa bọn chúng là 2 lực cân nặng bằng:

- nhị lực có tính rộng lớn vày nhau

- nhị lực nằm trong phương

- nhị lực ngược chiều

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai lực nào là tại đây gọi là nhị lực cân nặng bằng?

A. Hai lực nằm trong phương, nằm trong chiều, mạnh như nhau ứng dụng lên nhị vật không giống nhau.

B. Hai lực nằm trong phương, ngược hướng, mạnh như nhau ứng dụng lên nhị vật không giống nhau.

C. Hai lực nằm trong phương, nằm trong chiều, mạnh như nhau ứng dụng lên và một vật.

D. Hai lực sở hữu phương bên trên và một đường thẳng liền mạch, ngược hướng, mạnh như nhau ứng dụng lên và một vật.

Câu 2:

Hoạt động nào là sau đây ko nhớ dùng cho tới lực?

A. Đọc một trang sách

B. Xách một xô nước

C. Nâng một tấm gỗ

D. Đẩy một cái xe

Câu 3:

Gió ứng dụng nhập buồm một lực có

Xem thêm: bài hát đồ dùng bé yêu

A. phương tuy nhiên song với mạn thuyền, nằm trong chiều với chiều vận động của thuyền.

B. phương tuy nhiên song với mạn thuyền, ngược hướng với chiều vận động của thuyền.

C. phương vuông góc với mạn thuyền, chiều kể từ bên trên xuống.

D. phương vuông góc với mạn thuyền, chiều kể từ bên dưới lên.

Câu 4:

Chọn kể từ phù hợp điền nhập điểm trống: Khi một lực sĩ chính thức ném một trái ngược tạ, lực sĩ đang được ứng dụng nhập trái ngược tạ một......

A. lực nâng 

B. lực kéo

C. lực uốn

D. lực đẩy

Câu 5:

Cặp lực nào là ko cân đối trong những cặp lực sau?

A. Lực của mặt mũi nước và lực bú mớm của Trái Đất ứng dụng nhập thuyền nhằm thuyền đứng yên lặng bên trên mặt mũi nước.

B. Lực của nhị em nhỏ nhắn kéo nhị đầu sợi chạc khi sợi chạc đứng yên lặng.

C. Lực tuy nhiên xoắn ốc ứng dụng nhập vật và lực tuy nhiên vật ứng dụng nhập xoắn ốc.

D. Lực nâng của sàn và lực bú mớm của Trái Đất ứng dụng nhập bàn

Câu 6:

Sợi chạc kéo teo của nhị các bạn không thay đổi địa điểm vì

A. lực kéo của khách hàng 1 ứng dụng nhập chạc cân đối với lực của chạc ứng dụng nhập tay các bạn 1.

B. lực kéo của khách hàng 2 ứng dụng nhập sợi chạc cân đối với lực kéo của khách hàng 1 ứng dụng nhập sợi chạc.

C. lực kéo của khách hàng 2 ứng dụng nhập sợi chạc cân đối với lực chạc ứng dụng nhập tay các bạn 1.

Xem thêm: chu tho con

D. lực kéo của khách hàng 1 ứng dụng nhập chạc cân đối với lực của chạc ứng dụng nhập tay các bạn 2.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK