sao hỏa tiếng anh

Chủ đề dải ngân hà và những hành tinh ma không hề vượt lên xa vời kỳ lạ với tất cả chúng ta. Bởi chủ thể này xuất hiện tại hằng ngày bên trên báo, tập san, TV,  hoặc xuất hiện tại trong số bài xích ganh đua giờ Anh… Tìm hiểu kể từ vựng giờ Anh về chủ thể hệ mặt mày trời không những giúp cho bạn không ngừng mở rộng vốn liếng kể từ vựng mà còn phải gia tăng nắm vững của bạn dạng thân mật về những bí mật xa vời xôi, vượt lên thoát khỏi thiên hà. Hôm ni, AMES tiếp tục share cho tới chúng ta nội dung bài viết kể từ vựng giờ Anh về chủ đề Hệ mặt mày trời này nhé.

Bạn đang xem: sao hỏa tiếng anh

 • Constellation /ˌkɒn.stəˈleɪ.ʃən/ : Chòm sao
 • Milky Way /ˌmɪl.ki ˈweɪ/: Dải Ngân Hà
 • Astronaut /ˈæs.trə.nɔːt/ : Phi hành gia
 • Axis /ˈæk.sɪs/ : Trục
 • Comet /ˈkɒm.ɪt/ : Sao chổi
 • Meteor /ˈmiː.ti.ɔːr/ : Sao băng
 • Sun /sʌn/ : Mặt trời
 • Orbit /ˈɔː.bɪt/ : Quỹ đạo
 • Moon /muːn/ : Mặt trăng
 • Universel /ˌjuː.nɪˈvɜː.səl/: Vũ trụ
 • Planet /ˈplæn.ɪt/: Hành tinh
 • Star /stɑːr/: Ngôi sao
 • Galaxy /ˈɡæl.ək.si/: Thiên hà
 • Solar system /ˈsəʊ.lə ˌsɪs.təm/: Hệ Mặt Trời
 • Asteroid  /ˈæs.tər.ɔɪd/: Tiểu hành tinh

Các hành tinh ma vô hệ mặt mày trời vị giờ Anh

1. Earth /ɜːθ/: Trái Đất

Là hành tinh ma loại 3 vô Hệ Mặt Trời, và là hành tinh ma độc nhất cho tới ni được cho rằng với tồn bên trên sự sinh sống.

2. Jupiter /ˈdʒuː.pɪ.təʳ/: Sao Mộc

Là hành tinh ma xếp hạng thứ 5 vô hệ mặt mày Trời, sao mộc chiếm hữu kỷ lục về thời hạn một ngày sớm nhất, với chừng lâu năm là 9h 55 phút theo đòi giờ ngược khu đất. Trong Hệ Mặt trời, sao Mộc là hành tinh ma lớn số 1 với lượng rộng lớn vội vã 318 lượt Trái khu đất.

3. Mars /mɑːz/: Sao Hỏa

Sao Hoả là hành tinh ma xếp hạng thứ 4 tính kể từ trung tâm hệ Mặt Trời. Mặc mặc dù thương hiệu sao Hỏa tuy nhiên thực tiễn nhiệt độ chừng tối đa của hành tinh ma này chỉ rất có thể đạt cho tới đôi mươi chừng và thỉnh thoảng rất có thể xuống nút thấp nhất cho tới âm 153 chừng.

4. Mercury /ˈmɜː.kjʊ.ri/: Sao Thủy

Sao Thủy là hành tinh ma sớm nhất với Mặt Trời, cũng chính là hành tinh ma nhỏ nhất. Theo lịch Trái Đất thì thất lạc 88 ngày nhằm Sao Thủy kết cổ động 1 vòng xung quanh Mặt Trời.

Xem thêm: gunny lau hoc sinh

5. Neptune /ˈnep.tjuːn/: Sao Hải Vương

Là hành tinh ma xa vời nhất vô hệ mặt mày trời vì vậy tuy nhiên nó là hành tinh ma với nhiệt độ chừng tầm thấp nhất vô số những hành tinh ma. 

6. Uranus /ˈjʊə.rən.əs/: Sao Thiên Vương

Uranus, hành tinh ma loại 7 vô Hệ Mặt Trời và là hành tinh ma với nhiệt độ chừng thấp nhất, rất có thể rơi xuống nút âm 224 chừng C. Sao Thiên Vương xoay 1 vòng xung quanh mặt mày trời thất lạc 84 năm Trái khu đất và có được độ sáng thẳng xuyên suốt 42 năm.

7. Venus /ˈviː.nəs/: Sao Kim

Sao kim là hành tinh ma thứ hai vô Hệ Mặt Trời, với lượng và độ dài rộng tương tự với Trái Đất nhất.

8. Saturn /ˈsæt.ən/: Sao Thổ

Là hành tinh ma loại 6 tính kể từ Mặt Trời và cũng chính là hành tinh ma dễ dàng để ý nhất vị đôi mắt thông thường.

Xem thêm: de thi ngu van lop 6 hoc ki 1 nam 2017

Các các bạn hãy lưu lại và học tập nằm trong từng ngày nhé!

Chúc chúng ta học tập đảm bảo chất lượng.

Bài viết lách liên quan:

 • Những Điều Cần Tránh vô IELTS Writing
 • Từ vựng giờ Anh chủ thể Nhà Hàng