tác dụng của biện pháp tu từ liệt kê


Biện pháp liệt kê là gì? Phép liệt kê được sử dụng như vậy nào?

BIỆN PHÁP LIỆT KÊ

- Là giải pháp tu kể từ tuy nhiên người thưa, người ghi chép kể đi ra nhiều sự vật, vấn đề, sinh hoạt, đặc thù, hiện trạng,... vô và một câu, một quãng nhằm tạo thành tuyệt vời mạnh, lợi nhuận cao vô mô tả, kể chuyện hoặc biểu lộ tình thương, xúc cảm.

Bạn đang xem: tác dụng của biện pháp tu từ liệt kê

- Phép liệt kê được sử dụng vô cả văn xuôi và văn vần.

Ví dụ: “Toàn thể dân tộc bản địa nước ta quyết lấy cả ý thức và lực lượng, tính mạng con người và của nả để lưu lại vững vàng quyền tự tại, song lập ấy” (Hồ Chí Minh)


Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Ngữ Văn 10 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

2k8 Tham gia ngay lập tức group share, trao thay đổi tư liệu tiếp thu kiến thức miễn phí