tách file word

Các trang Word riêng không liên quan gì đến nhau. Trích xuất những trang kể từ Word

Cung cấp cho bởi aspose.com và aspose.cloud

Bạn đang xem: tách file word

Chia Word trở thành những trang

Xem thêm: mùa xuân hoa nở

Trích xuất những trang Word

Bộ phân chia Word trực tuyến

Trích xuất những trang kể từ Word tư liệu, phân chia những trang Word trở thành những tệp riêng không liên quan gì đến nhau. Word Splitter là một kênh dịch vụ phân chia nhỏ tư liệu trực tuyến tối ưu. Sử dụng nó, chúng ta có thể nhanh gọn lẹ phân chia Word tư liệu của tôi trở thành những phần nhỏ rộng lớn, gom dễ dàng và đơn giản quản lý và vận hành và bố trí tài liệu của khách hàng. Nó rất giản đơn dùng và trọn vẹn free.

Word Splitter là 1 trong khí cụ hoàn hảo nhất cho tới nhiều tác vụ, bao gồm:

Xem thêm: thpt lương ngọc quyến

  • Chia những Word tư liệu rộng lớn trở thành những tệp nhỏ rộng lớn, dễ dàng cai quản lý
  • Đơn giản hóa hiệp tác bên trên những Word tư liệu lớn
  • Sắp xếp những trang Word theo gót những tiêu chuẩn không giống nhau
  • Chuẩn bị Word tư liệu nhằm in hoặc phân phối
  • Tạo sách nhỏ hoặc hạng mục chuyên môn số

Tách Word trở thành nhiều phần trực tuyến

Bạn hoàn toàn có thể lựa chọn kể từ một vài cơ chế phân chia tách Word:

  • Tách Word theo gót từng trang - ở cơ chế này, từng trang Word sẽ tiến hành lưu trở thành một tệp riêng biệt biệt
  • Tách Word theo gót những trang chẵn và lẻ - nhập cơ chế này, những trang được viết số chẵn sẽ tiến hành lưu nhập một tệp và những trang được viết số lẻ nhập một tệp khác
  • Tách Word theo gót từng N trang - ở cơ chế này, Word tư liệu của các bạn sẽ được tạo thành những phần của từng trang N
  • Tách Word theo gót số trang - ở cơ chế này, Word tư liệu của các bạn sẽ được tạo thành nhì phần theo gót số trang tiếp tục chỉ định

Trích xuất những trang kể từ Word trực tuyến

Ngoài rời khỏi còn tồn tại một cơ chế quan trọng - Trích xuất những trang Word theo gót phạm vi - được cho phép chúng ta trích xuất những phạm vi trang rõ ràng kể từ Word tư liệu. quý khách hàng hoàn toàn có thể hướng đẫn nhiều phạm vi trang cho tới Word tệp và từng phạm vi trang sẽ tiến hành lưu nhập một tư liệu riêng biệt.

Cách phân chia Word tư liệu trở thành những tệp riêng biệt biệt

Bộ phân chia Word trực tuyến. Để phân chia Word tệp trở thành nhiều phần, chỉ việc hướng đẫn cơ chế phân loại nhưng mà chúng ta lựa chọn, bịa format tệp Output và nhấp nhập nút. quý khách hàng hoàn toàn có thể lưu sản phẩm ở nhiều format không giống nhau, bao hàm DOCX, PDF, HTML, TXT, JPG, PNG và nhiều format không giống.