this that là gì


DEMONSTRATIVE PRONOUNS THIS/THAT & INDEFINITE ARTICLES A/AN
ĐẠI TỪ CHỈ ĐỊNH THIS/THAT & MẠO TỪ BẤT ĐỊNH A/AN

1- Đại kể từ chỉ định: This/ That (Demonstrative pronouns: This/ That)
Định nghĩa: 
Hai đại kể từ chỉ định this và that dùng nhằm nói tới một người hay là một vật ở địa điểm xa xăm hoặc ngay gần người rằng vô không khí.

Bạn đang xem: this that là gì

Cách dùng 
This (đây, này): dùng nhằm chỉ MỘT người hoặc vật toạ lạc GẦN người rằng.
That (đó, kia): dùng nhằm chỉ MỘT người hoặc vật toạ lạc XA người rằng.

Một số cấu hình câu với "This" và "That": 
1. This is/ That is …. 
Dạng khẳng định: This is/ That is + danh kể từ số không nhiều.
Ví dụ:
This is my book.(Đây là cuốn sách của tôi.)  
That is my pencil.(Đó là loại cây viết chì của tôi.)
Dạng phủ định: This is not (This isn’t)/ That is not (That isn’t) + danh kể từ số không nhiều.
Ví dụ: 
This isn’t my book.(Đây ko nên cuốn sách của tôi.)  
That isn’t my pencil.(Đó ko nên là loại cây viết chì của tôi.)  

Dạng nghi ngờ vấn: 
Câu hỏi:Is this/ Is that + danh kể từ số ít?
Câu trả lời: Yes, it is./ No, it isn't.
Ví dụ:
Is this your book?(Đây liệu có phải là cuốn sách của khách hàng không)
Yes, it is.(Đúng rồi.)
Is that your pencil?(Đó liệu có phải là cây viết chì của khách hàng không?)  
No, it isn't.(Không, cơ ko nên cây viết chì của tớ.)

2. Câu chất vấn chính thức vì như thế “What”
Câu hỏi:  What is this?(Đây là loại gì?)  / What is that?(Đó là loại gì?)
Trả lời: It is (It’s) + a/ an + danh kể từ số không nhiều.
Ví dụ: 
What is this?(Đây là loại gì?)  
It’s a book.(Đó là một trong cuốn sách.)
What is that?(Đó là loại gì?)
It’s an eraser.(Đó là một trong viên tẩy)

Xem thêm: Mi Tom TV trực tiếp bóng đá hôm nay không quảng cáo


2 – Mạo kể từ bất định: A/ An (Indefinite articles: A /An)

Mạo kể từ biến động (A/ An) được dùng trước danh kể từ điểm được số không nhiều nhằm chỉ sự vật, vụ việc hoặc người với nghĩa chung quy hoặc được nhắc tới đợt trước tiên.
Ví dụ: 
She is a doctor.(Cô ấy là một trong bác bỏ sĩ.)
I eat an táo every day.(Mỗi ngày tôi ăn một ngược táo.)
An: đứng trước những kể từ chính thức vì như thế một chữ loại nguyên vẹn âm (a, e, i, o, u). 
Ví dụ:[16], … .

* Lưu ý: Mạo từ an còn đứng trước một trong những kể từ chính thức vì như thế vần âm “h” khi vần âm này sẽ không được phát âm lên.
Ví dụ: [17], … .
A: đứng trước những kể từ chính thức vì như thế một chữ loại phụ âm
Ví dụ như: [18], … . 

Xem thêm: Tỷ lệ kèo trực tuyến là gì? Mẹo đặt cược tỷ lệ kèo trực tuyến uy tín

* Lưu ý: Mạo từ a còn được sử dụng trước một trong những kể từ chính thức vì như thế vần âm “u”, khi bọn chúng được trừng trị âm là /ju/.
Ví dụ: [19], …


CÁC CỤM TỪ/ CÂU/ MẪU CÂU CẦN GHI NHỚ

This is my book.(Đây là cuốn sách của tôi.)  
That is my pencil.(Đó là loại cây viết chì của tôi.)  
This isn’t my book.(Đây ko nên cuốn sách của tôi.)  
That isn’t my pencil.(Đó ko nên là loại cây viết chì của tôi.)  
Is this your book?(Đây liệu có phải là cuốn sách của khách hàng không)
Yes, it is.(Đúng rồi.)  
Is that your pencil?(Đó liệu có phải là cây viết chì của khách hàng không?)  
No, it isn't.(Không, cơ ko nên cây viết chì của tớ.)  
What is this?(Đây là loại gì?)  
It’s a book.(Đó là một trong cuốn sách.)  
What is that?(Đó là loại gì?)  
It’s an eraser.(Đó là một trong viên tẩy)  
She is a doctor.(Cô ấy là một trong bác bỏ sĩ.)  
I eat an táo every day.(Mỗi ngày tôi ăn một ngược táo.)  
an aircraft(một chiếc máy bay)an inkpot(một lọ mực) , … .
an hour(một giờ đồng hồ)an heir(một người quá kế) , … .
a pen(một loại bút)a ruler(một loại thước kẻ)a book(một quyển sách) , … . 
a university(một ngôi trường đại học)a unicorn(một con cái kì lân) , …