thông tư 38/2015/tt btc

 • Văn bạn dạng quy phạm pháp luật
 • Văn bạn dạng phù hợp nhất
 • Hệ thống hóa VBQPPL

Cơ quan lại ban hành

 • Quốc hội
 • nhà nước
 • Thủ tướng tá nhà nước
 • Các Sở, phòng ban ngang Bộ
 • Các phòng ban khác

Loại văn bản

Năm ban hành

Xem thêm: chang trai cua em tap 15

Xem thêm: chuyển chữ thường thành chữ hoa trong excel

 • CSDL vương quốc về VBPL »
 • CSDL Sở Tài chính »
 • Văn bạn dạng pháp luật »
 • Thông tư 38/2015/TT-BTC
 • Thông tư 38/2015/TT-BTC
 • Hiệu lực: Hết hiệu lực thực thi hiện hành một phần
 • Ngày sở hữu hiệu lực: 01/04/2015

CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT