thông tư 50

 • Văn phiên bản quy phạm pháp luật
 • Văn phiên bản ăn ý nhất
 • Hệ thống hóa VBQPPL

Cơ quan tiền ban hành

 • Quốc hội
 • nhà nước
 • Thủ tướng mạo nhà nước
 • Các Sở, ban ngành ngang Bộ
 • Các ban ngành khác

Loại văn bản

Năm ban hành

Xem thêm: anydesk download

Xem thêm: sheets google

 • CSDL vương quốc về VBPL »
 • CSDL Sở Tài chính »
 • Văn phiên bản pháp luật »
 • Thông tư 50/2022/TT-BTC
 • Thông tư 50/2022/TT-BTC
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực

CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT