toán 8 giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp theo)

Trả điều thắc mắc 1 Bài 7 trang 28 SGK Toán 8 Tập 2 Trong Ví dụ bên trên, Xem điều giải Bài 37 trang 30 sgk toán 8 luyện 2Lúc 6 giờ, một xe cộ máy xuất phát kể từ A nhằm cho tới B Xem điều giải

Bài 38 trang 30 sgk toán 8 luyện 2

Giải bài xích 38 trang 30 SGK Toán 8 luyện 2. Điểm đánh giá Toán của một đội nhóm tiếp thu kiến thức được cho tới nhập bảng sau:

Xem điều giải

Bài 39 trang 30 sgk toán 8 luyện 2Lan mua sắm nhì loại sản phẩm và nên trả tổng số 120 ngàn đồng Xem điều giải

Bài 40 trang 31 sgk toán 8 luyện 2

Năm ni, tuổi hạc u cấp 3 lượt tuổi hạc Phương, Phương tính rằng 13 năm nữa thì tuổi hạc u chỉ với cấp gấp đôi tuổi hạc Phương thôi. Hỏi trong năm này Phương từng nào tuổi?

Xem điều giải

Bài 41 trang 31 sgk toán 8 luyện 2Một số đương nhiên đem nhì chữ số. Chữ số sản phẩm đơn vị chức năng cấp nhì lượt chữ số hàng trăm. Xem điều giải Bài 43 trang 31 sgk toán 8 luyện 2Giải bài xích 43 trang 31 SGK Toán 8 luyện 2. Tìm phân số đem bên cạnh đó những đặc điểm sau: Xem điều giải

Bài 44 trang 31 sgk toán 8 luyện 2

Điểm đánh giá Toán của một tấm được cho tới nhập bảng bên dưới đây:

Xem điều giải

Bài 45 trang 31 sgk toán 8 luyện 2Tính số tấm thảm len nhưng mà nhà máy sản xuất nên mạng theo dõi hợp ý đồng. Xem điều giải Bài 47 trang 32 sgk toán 8 luyện 2Bà An gửi nhập quỹ tiết kiệm chi phí x ngàn đồng với lãi suất vay hàng tháng là a% (a là một trong những cho tới trước) và lãi mon này được xem gộp nhập vốn liếng cho tới mon sau Xem điều giải

Bài 48 trang 32 sgk toán 8 luyện 2

Giải bài xích 48 trang 32 SGK Toán 8 luyện 2. Năm ngoái, tổng số dân của nhì tỉnh A và B là 4 triệu. Năm ni, số lượng dân sinh của tỉnh A tăng thêm một,1%, còn số lượng dân sinh của tỉnh B tăng thêm một,2%.

Xem điều giải

Bài 49 trang 32 sgk toán 8 luyện 2Giải bài xích 49 trang 32 SGK Toán 8 luyện 2. Đố: Lan mang trong mình 1 miếng bìa hình tam giác ABC vuông bên trên A, cạnh AB = 3cm. Xem điều giải