toán lớp 5 bài 108

Giải bài xích tập dượt Toán lớp 5

Giải Toán lớp 5 VNEN bài xích 108: Ôn tập dượt về tính chất chu vi, diện tích S một trong những hình là điều giải Sách VNEN toán 5 tập dượt 2 trang 121, 122, 123 bao hàm cụ thể điều giải cho tới từng bài xích tập dượt canh ty những em học viên gia tăng, rèn khả năng giải Toán Chương 5 lớp 5. Mời những em học viên xem thêm điều giải hoặc tại đây.

Bạn đang xem: toán lớp 5 bài 108

>> Bài trước: Giải Toán lớp 5 VNEN bài xích 107: Ôn tập dượt về những quy tắc tính với số đo thời gian

A. Hoạt động thực hành thực tế bài xích 108 Toán VNEN lớp 5

Câu 1: Trang 121 toán VNEN lớp 5 tập dượt 2

Cùng nhau nêu công thức tính chu vi và diện tích S những hình sau: Hình chữ nhật, hình vuông vắn, hình bình hành, hình thoi, hình tam giác, hình thang, hình tròn trụ.

Gợi ý

1. Hình chữ nhật:

Tính chu vi: Muốn tính chu vi hình chữ nhật, tớ lấy chiều lâu năm cùng theo với chiều rộng lớn (cùng đơn vị chức năng đo) rồi nhân với 2.

P = (a + b) × 2

Tính diện tích S: Muốn tính diện tích S hình chữ nhật, tớ lấy chiều lâu năm nhân với chiều rộng lớn (cùng đơn vị chức năng đo).

S = a × b

2. Hình vuông:

Tính chu vi: Muốn tính chu vi hình vuông vắn, tớ lấy số đo một cạnh nhân với 4.

P = a × 4

Tính diện tích S: Muốn tính diện tích S hình vuông vắn, tớ lấy chừng lâu năm một cạnh nhân với chủ yếu nó.

S = a × a

3. Hình bình hành:

Tính chu vi: Chu vi hình bình hành là tổng chừng lâu năm của 4 cạnh.

P = a + b + c + d

Tính diện tích S: Muốn tính diện tích S hình bình hành, tớ lấy chừng lâu năm lòng nhân với độ cao (cùng đơn vị chức năng đo)

S = a × h

Câu 2: Trang 122 toán VNEN lớp 5 tập dượt 2

Thực hiện tại những hoạt động và sinh hoạt sau rồi share với bạn:

b) Em Ví dụ minh họa về tính chất diện tích S, chu vi hình tiếp tục học tập rồi thách chúng ta tiến hành tính.

Đáp án

b) Ví dụ:

Tính chu vi và diện tích S hình tròn trụ sở hữu 2 lần bán kính là 10cm.

Giải :

Chu vi hình tròn trụ cơ là:

10 × 3,14 = 31,4 (cm)

Bán kính hình tròn trụ cơ là:

10 : 2 = 5 (cm)

Diện tích hình tròn trụ cơ là:

5 × 5 × 3,14 = 78,5 (cm2)

Câu 3: Trang 122 toán VNEN lớp 5 tập dượt 2

Một quần thể vườn trồng cây ăn trái ngược hình chữ nhật sở hữu chiều rộng lớn 80m. Chiều lâu năm bởi vì 3/2 chiều rộng lớn.

a. Tính chu vi quần thể vườn đó

b. Tính diện tích S quần thể vườn cơ với đơn vị chức năng đo là mét vuông, là héc-ta.

Đáp án

Chiều lâu năm quần thể vườn trồng cây ăn trái ngược hình chữ nhật là:

(80 : 2) x 3 = 120 (m)

Chu vi quần thể vườn trồng cây ăn trái ngược hình chữ nhật là:

(120 + 80) x 2 = 400 (m)

Diện tích quần thể vườn trồng cây ăn trái ngược hình chữ nhật là:

120 x 80 = 9600 (m2) = 0,96 ha

Đáp số: a. 400 m

b. 9600m2 và 0,96 ha

Câu 4: Trang 122 toán VNEN lớp 5 tập dượt 2

Em để ý hình vẽ mặt mũi và tính:

Giải Toán lớp 5 VNEN

a. Diện tích hình vuông vắn ABCD

b. Diện tích phần tiếp tục tô đậm

Hướng dẫn giải

- Diện tích hình vuông vắn ABCD bởi vì 4 đợt diện tích S tam giác BOC. Tam giác BOC là tam giác vuông có tính lâu năm nhị cạnh góc vuông là 4cm và 4cm.

- Diện tích phần tô color của hình tròn trụ bởi vì diện tích S hình tròn trụ sở hữu nửa đường kính là 4cm trừ lên đường diện tích S hình vuông vắn ABCD.

Đáp án

a. Diện tích hình vuông vắn ABCD là:

4 x 4 = 16 (cm2)

a) Diện tích hình vuông vắn ABCD bởi vì 4 đợt diện tích S tam giác BOC. Tam giác BOC là tam giác vuông có tính lâu năm nhị cạnh góc vuông là 4cm và 4cm.

Diện tích tam giác vuông BOC là:

Xem thêm: me tiếng anh

\frac{4\times4}{2}=8(cm2)

Diện tích hình vuông vắn ABCD là:

8 × 4 = 32 (cm2)

b) Diện tích phần tô color của hình tròn trụ bởi vì diện tích S hình tròn trụ sở hữu nửa đường kính là 4cm trừ lên đường diện tích S hình vuông vắn ABCD.

Diện tích hình tròn trụ là :

4 × 4 × 3,14 = 50,24 (cm2)

Diện tích phần tô tiếp tục tô đậm là :

50,24 – 32 = 18,24 (cm2)

Đáp số: a) 32cm2 ;

b) 18,24 cm2.

Câu 5: Trang 122 toán VNEN lớp 5 tập dượt 2

Trên bạn dạng đồ gia dụng tỉ lệ thành phần 1 : 1000 sở hữu hình vẽ một Sảnh hoạt động hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 15cm, chiều rộng lớn 12cm. Hỏi:

a. Chu vi Sảnh hoạt động bởi vì từng nào mét?

b. Diện tích Sảnh hoạt động bởi vì từng nào mét vuông?

Hướng dẫn giải

- Chiều lâu năm thực tiễn = chiều lâu năm bên trên bạn dạng đồ gia dụng nhân với 1000.

- Chiều rộng lớn thực tiễn = chiều rộng lớn bên trên bạn dạng đồ gia dụng nhân với 1000.

- Đổi chiều lâu năm và chiều rộng lớn thực tiễn quý phái đơn vị chức năng đo là mét.

- Chu vi = (chiều lâu năm + chiều rộng) × 2.

- Diện tích = chiều lâu năm × chiều rộng lớn.

Đáp án

a. Chiều lâu năm thực của Sảnh hoạt động là:

15 x 1000 = 15 000 (cm) = 150 m

Chiều rộng lớn thực của Sảnh hoạt động là:

12 x 1000 =12 000 (cm) = 120 m

Vậy chu vi Sảnh hoạt động hình chữ nhật là:

(150 + 120) x 2 = 540 (m)

b. Diện tích Sảnh hoạt động hình chữ nhật là:

150 x 120 = 18 000 (m2)

Đáp số: a. 540 m

b. 18 000 m2

Câu 6: Trang 123 toán VNEN lớp 5 tập dượt 2

Một Sảnh gạch ốp hình vuông vắn sở hữu chu vi 60m. Tính diện tích S Sảnh gạch ốp cơ.

Đáp án

Độ lâu năm một cạnh của Sảnh gạch ốp hình vuông vắn là:

60 : 4 = 15 (m)

Diện tích Sảnh gạch ốp hình vuông vắn là:

15 x 15 = 225 (m2)

Đáp số: 225 m2

Câu 7: Trang 123 toán VNEN lớp 5 tập dượt 2

Một hình thang sở hữu lòng rộng lớn 12cm, lòng nhỏ xíu 8cm và diện tích S bởi vì diện tích S hình vuông vắn cạnh 10cm. Tính độ cao hình thang.

Đáp án

Diện tích của hình thang ( bởi vì diện tích S hình vuông vắn sở hữu cạnh 10cm) là:

10 x 10 = 100 (cm2)

Chiều cao của hình thang là:

\frac{100 \times 2}{12+8}=10 (cm)

Đáp số: 10 cm

B. Hoạt động phần mềm bài xích 108 Toán VNEN lớp 5

Câu 1: Trang 123 toán VNEN lớp 5 tập dượt 2

Một miếng vườn hình thang (kích thước như hình vẽ), người tớ dùng 20% diện tích S miếng vườn nhằm trồng rau xanh, sót lại nhằm trồng chuối. Hỏi diện tích S trồng chuối là từng nào mét vuông?

Đáp án

Diện tích của miếng vườn hình thang là:

\frac{(65+44) \times 45}{2}=2452,5\left(m^{2}\right)

Diện tích miếng vườn nhằm trồng rau xanh là:

(2452,5 : 100) x đôi mươi = 490,5 (m2)

Diện tích miếng vườn nhằm trồng chuối là:

2452,5 - 490,5 = 1962 (m2)

Đáp số: 1962 m2

Xem thêm: nho rừng

>> Bài tiếp theo: Giải Toán lớp 5 VNEN bài xích 109: Ôn tập dượt về tính chất diện tích S, thể tích một trong những hình

C. Giải Ôn tập dượt về tính chất chu vi diện tích S một trong những hình

  • Toán lớp 5 trang 166, 167 Ôn tập dượt về tính chất chu vi diện tích S một trong những hình
  • Vở bài xích tập dượt Toán lớp 5 bài xích 160: Luyện tập dượt về tính chất chu vi, diện tích S một trong những hình

D. Trắc nghiệm Ôn tập dượt về tính chất chu vi diện tích S một trong những hình

Để vận dụng những công thức hình học tập vô những việc, những em học viên xem thêm sau đây:

  • Công thức hình học tập ở bậc đái học
  • Công thức tính chu vi hình chữ nhật và diện tích S hình chữ nhật
  • Công thức tính chu vi hình tròn trụ và diện tích S hình tròn
  • Công thức tính diện tích S hình thang, chu vi hình thang

Ngoài những dạng bài xích tập dượt SGK VNEN Toán 5, những em học viên lớp 5 còn hoàn toàn có thể xem thêm điều giải hoặc Lý thuyết Toán lớp 5, Giải SGK Toán lớp 5; Vở bài xích tập dượt Toán lớp 5, Bài tập dượt Toán lớp 5, Trắc nghiệm Toán lớp 5.