unit 7 lớp 11 listeningLời giải bài xích tập luyện Unit 7 lớp 11 Listening trang 81, 82 vô Unit 7: Education options for school-leavers Tiếng Anh 11 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc, cụ thể giúp học viên dễ dàng và đơn giản thực hiện bài xích tập luyện Tiếng Anh 11 Unit 7.

Tiếng Anh 11 Unit 7 Listening (trang 81, 82) - Tiếng Anh 11 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: unit 7 lớp 11 listening

Vocational courses

1 (trang 81 Tiếng Anh 11 Global Success): Work in pairs. Look at the picture and discuss the following questions.  (Làm việc bám theo cặp. Nhìn vô hình ảnh và thảo luận những thắc mắc sau đây)

Tiếng Anh 11 Unit 7 Listening (trang 81, 82) | Tiếng Anh 11 Global Success

1. What kind of vocational course are they taking?

2. Do you think students need any special qualifications to lớn apply for this course?

3. What tự you think students expect to lớn learn from this course?

Gợi ý:

1. They are taking a cooking course.

2. No, I don’t think students need any special qualifications to lớn apply for this course. Students just need their love for cooking.

3. I think students wants to lớn get a job related to lớn cooking.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

1. Họ đang được nhập cuộc khóa huấn luyện và đào tạo nghề ngỗng nào?

- Họ đang được nhập cuộc một khóa huấn luyện và đào tạo nấu bếp.

2. quý khách sở hữu cho rằng SV cần thiết ngẫu nhiên bởi vì cung cấp đặc biệt quan trọng này nhằm ĐK khóa huấn luyện và đào tạo này không?

- Không, tôi ko suy nghĩ SV cần thiết ngẫu nhiên bởi vì cung cấp đặc biệt quan trọng này nhằm ĐK khóa huấn luyện và đào tạo này. Học viên chỉ việc yêu thương quí nấu bếp.

3. quý khách suy nghĩ học tập viên chờ mong học tập được gì kể từ khóa huấn luyện và đào tạo này?

- Tôi suy nghĩ học tập viên mong muốn tìm hiểu một việc làm tương quan cho tới nấu bếp.

2 (trang 81 Tiếng Anh 11 Global Success): Choose the correct meanings of the underlined words and phrase. (Chọn nghĩa đích của những kể từ và cụm kể từ được gạch men chân)

1. I want to lớn become a restaurant cook, ví I'm looking for a professional cooking course.

A. connected with real situations and time

B. connected with a job that needs special training and skills

2. Once you join a course, you'll have the opportunity to lớn work as an apprentice in a restaurant.

A. a person working for an employer to lớn learn a skill or a job

B. a skilled chef in a famous restaurant

Quảng cáo

3. We can learn a lot about a particular school from its school brochure.

A. a map of the school

B. a small book giving information about something

Đáp án:

1. B             

2. A             

3. B

Giải thích:

1. có trách nhiệm = tương quan cho tới một việc làm cần phải huấn luyện và giảng dạy và kĩ năng đặc biệt

2. thực tập luyện sinh = một người thao tác làm việc cho tất cả những người dùng làm việc nhằm học tập một kĩ năng hoặc một công việc

3. buột tay/ cẩm nang = một cuốn sách nhỏ hỗ trợ vấn đề về một chiếc gì đó

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi mong muốn phát triển thành một đầu phòng bếp nhà hàng quán ăn nên tôi đang được tìm hiểu tìm tòi một khóa huấn luyện và đào tạo nấu bếp có trách nhiệm.

2. Sau Khi nhập cuộc khóa huấn luyện và đào tạo, các bạn sẽ sở hữu thời cơ thực hiện thực tập luyện sinh vô một nhà hàng quán ăn.

3. Chúng tao hoàn toàn có thể hiểu rằng nhiều điều về một ngôi trường học tập ví dụ kể từ tập luyện tư liệu về ngôi trường học tập tê liệt.

Quảng cáo

3 (trang 81 Tiếng Anh 11 Global Success): Listen to lớn a conversation between Mai and the receptionist at ABC Vocational School. What are they talking about? (Nnghe cuộc hội thoại thân ái Mai và nhân viên cấp dưới tiếp tân bên trên ngôi trường dạy dỗ nghề ngỗng ABC. toán chúng ta đang được rằng gì thế?)

Bài nghe:

A. Vocational schools in the area.

B. Cooking courses at the vocational school.

C. Qualifications needed to lớn study at ABC Vocational School.

Đáp án: B

Nội dung bài xích nghe:

Mai: Good morning.

Receptionist: Good morning. Welcome to lớn ABC Vocational School. How can I help you?

Mai: I watched a TV programme about your school last week. I’d lượt thích to lớn ask for information about your courses.

Receptionist: Sure. What’s your name, please?

Mai: I’m Nguyen Thanh Mai.

Receptionist: OK, Mai. We offer a wide range of courses including tour guide training, khách sạn and restaurant management, and cooking. Are you interested in a specific trade?

Mai: Yes, I’d lượt thích to lớn know more about your cooking courses. How long does it take to lớn complete a cooking course?

Receptionist: Well, it depends. We have short cooking courses for all ages and abilities. They are usually two to lớn three months, and mainly for people who want to lớn learn about food preparation and have fun in the kitchen. We also have  professional cooking courses, which take two years to lớn complete, for those who want to lớn train to lớn be restaurant cooks.

Mai: Do you offer any apprenticeships?

Receptionist: Yes, once you join a course, you’ll have the opportunity to lớn work as an apprentice in a real restaurant and learn from the best chefs.

Mai: That’s amazing!

Receptionist: Would you lượt thích to lớn fill in the application form?

Mai: Oh, I’m only in grade 11. I haven’t discussed my plans with my parents either.

Receptionist: OK, no problem. Please take a copy of our school brochure. It has detailed information about all the courses.

Mai: Thank you ví much. Goodbye.

Receptionist: Bye, Mai. Good luck.

Hướng dẫn dịch:

Lan: Chào buổi sớm.

Lễ tân: Chào buổi sớm. Chào mừng các bạn cho tới với ngôi trường dạy dỗ nghề ngỗng ABC. Tôi hoàn toàn có thể chung gì mang lại bạn?

Lan: Tôi đang được coi một công tác truyền hình về ngôi trường học tập của mặt mũi các bạn tuần trước đó. Tôi mong muốn chất vấn vấn đề về những khóa huấn luyện và đào tạo của những bạn

Xem thêm: Xôi Lạc TV - Tổng Hợp Hightlight Bóng Đá Đầy Đủ, Chất Lượng Cao

Lễ tân: Chắc chắn rồi. Làm ơn cho thấy thêm thương hiệu của khách hàng là gì?

Lan: Tôi là Nguyễn Thanh Lan.

Lễ tân: Được rồi, Lan. Chúng tôi hỗ trợ hàng loạt những khóa huấn luyện và đào tạo bao hàm huấn luyện và giảng dạy hướng dẫn viên du lịch du ngoạn, quản lý và vận hành hotel và nhà hàng quán ăn và nấu bếp. quý khách sở hữu quan hoài cho tới một lĩnh cực kỳ này ví dụ không?

Lan: Vâng, tôi mong muốn tìm hiểu hiểu thêm thắt về những khóa huấn luyện và đào tạo nấu bếp của chúng ta. Mất bao lâu nhằm hoàn thành xong một khóa huấn luyện và đào tạo nấu nướng ăn?

Lễ tân: Nó cũng tùy nữa. Chúng tôi sở hữu những khóa huấn luyện và đào tạo nấu bếp thời gian ngắn mang lại từng khoảng tuổi và kỹ năng. Chúng thông thường kéo dãn dài kể từ nhì cho tới tía mon và đa phần giành cho những người dân mong muốn tìm hiểu hiểu về phong thái chế đổi thay thực phẩm và tìm hiểu nụ cười vô phòng bếp. Chúng tôi cũng có thể có những khóa huấn luyện và đào tạo nấu bếp có trách nhiệm, rơi rụng 2 năm nhằm hoàn thành xong, giành cho những ai mong muốn huấn luyện và giảng dạy nhằm phát triển thành đầu phòng bếp nhà hàng quán ăn.

Lan: Các các bạn sở hữu hỗ trợ công tác học tập nghề ngỗng này không?

Lễ tân: Có đấy, khi chúng ta nhập cuộc một khóa huấn luyện và đào tạo, các bạn sẽ sở hữu thời cơ thao tác làm việc như 1 thực tập luyện sinh vô một nhà hàng quán ăn thực tiễn và học hỏi và chia sẻ kể từ những đầu phòng bếp xuất sắc nhất.

Lan: Thật tuyệt vời!

Nhân viên lễ tân: quý khách vẫn muốn điền vô kiểu đơn không?

Lan: Ồ, tôi mới mẻ học tập lớp 11. Tôi cũng ko nói đến plan của tôi với cha mẹ.

Lễ tân: OK, ko yếu tố gì. Vui lòng nhận một phiên bản sao của tư liệu ngôi trường học tập của công ty chúng tôi. Trong số đó sở hữu vấn đề cụ thể về toàn bộ những khóa huấn luyện và đào tạo đấy.

Lan: Cảm ơn các bạn thật nhiều. Tạm biệt.

Lễ tân: Tạm biệt, Lan. Chúc các bạn suôn sẻ.

4 (trang 81 Tiếng Anh 11 Global Success): Listen to lớn the conversation again and complete the notes below. Use no more than vãn TWO words for each gap. (Nghe đoạn đối thoại một lần tiếp nữa và hoàn thành xong những chú thích tiếp sau đây. Sử dụng không thực sự HAI kể từ cho từng vị trí trống trải.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 11 Unit 7 Listening (trang 81, 82) | Tiếng Anh 11 Global Success

Đáp án:

1. months

2. Professional

3. restaurant cooks

4. apprentice

5. (school) brochure

Hướng dẫn dịch:

Trường dạy dỗ nghề ngỗng ABC

Khóa học

Đào tạo nên hướng dẫn viên du lịch du ngoạn, quản lý và vận hành nhà hàng quán ăn hotel, nấu bếp, v.v.

Các loại khóa huấn luyện và đào tạo nấu nướng ăn

Khóa học tập ngắn:

- mang lại từng khoảng tuổi và khả năng

- thời gian: nhì hoặc tía tháng

Khóa học tập thường xuyên nghiệp:

- cho tất cả những người huấn luyện và giảng dạy nhằm phát triển thành đầu phòng bếp ngôi nhà hàng

- thời hạn: nhì năm

Trải nghiệm thực tế

Làm việc như 1 người học tập việc vô một nhà hàng quán ăn thực sự

Thông tin cậy về trường

Phụ huynh và học viên hoàn toàn có thể nghiên cứu và phân tích tư liệu (của trường)

5 (trang 82 Tiếng Anh 11 Global Success): Work in pairs. Discuss the following questions. (Làm việc bám theo cặp. Thảo luận những thắc mắc sau)

Would you be interested in a cooking course? Why/Why not? If yes, what kind? (Bạn sở hữu quan hoài cho tới một khóa huấn luyện và đào tạo nấu nướng ăn? Tại sao vì sao không? Nếu sở hữu, loại nào?)

Gợi ý:

• Cost

• Entrance exams or requirements for applicants

• Number of students on a course / in a class

• Job opportunities after finishing the professional courses

Hướng dẫn dịch:

• Giá cả

• Kỳ ganh đua nguồn vào hoặc đòi hỏi so với ứng viên

• Số lượng học tập viên vô một khóa huấn luyện và đào tạo / vô một tấm học

• Cơ hội việc thực hiện sau thời điểm kết cổ động khóa huấn luyện và đào tạo nghiệp vụ

Lời giải bài xích tập luyện Tiếng Anh 11 Unit 7: Education options for school-leavers hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 11 Unit 7

 • Tiếng Anh 11 Unit 7 Getting Started (trang 76, 77)

 • Tiếng Anh 11 Unit 7 Language (trang 77, 78, 79)

 • Tiếng Anh 11 Unit 7 Reading (trang 79, 80)

 • Tiếng Anh 11 Unit 7 Speaking (trang 80, 81)

 • Tiếng Anh 11 Unit 7 Writing (trang 82)

 • Tiếng Anh 11 Unit 7 Communication and Culture (trang 83, 84)

 • Tiếng Anh 11 Unit 7 Looking Back (trang 84, 85)

 • Tiếng Anh 11 Unit 7 Project (trang 85)

Xem thêm thắt điều giải bài xích tập luyện Tiếng Anh lớp 11 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 11 Unit 8: Becoming independent
 • Tiếng Anh 11 Review 3
 • Tiếng Anh 11 Unit 9: Social issues
 • Tiếng Anh 11 Unit 10: The ecosystem
 • Tiếng Anh 11 Review 4

Xem thêm thắt những tư liệu chung học tập chất lượng tốt Tiếng Anh lớp 11 mới:

 • Giải sách bài xích tập luyện Tiếng Anh 11 mới
 • Bộ Đề ganh đua Tiếng Anh 11 mới mẻ năm 2021 sở hữu đáp án
 • 600 bài xích tập luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới mẻ năm 2021 sở hữu đáp án

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nghề giáo và gia sư giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu phầm mềm VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook free mang lại teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi công ty chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: Ca Khia  - Trực tiếp đa dạng các loại hình thi đấu bóng đá

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


unit-7-further-education.jspGiải bài xích tập luyện lớp 11 sách mới mẻ những môn học