vở bài tập toán lớp 4 trang 84

Câu 1, 2, 3 trang 84 Vở bài xích luyện (SBT) Toán lớp 4 luyện 1


3. Người tớ xếp những gói kẹo vô những vỏ hộp , từng vỏ hộp 30 gói. Hỏi rất có thể xếp 2000 gói kẹo vô từng nào vỏ hộp và còn quá từng nào gói kẹo?

1. Đặt tính rồi tính:

4725 : 15

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 trang 84

8058 : 34

5672 : 42

7521 : 54

2. Số ?

Số bị chia

Số chia

Thương

Số dư

1898

73

7382

87

6543

79

3. Người tớ xếp những gói kẹo vô những vỏ hộp , từng vỏ hộp 30 gói. Hỏi rất có thể xếp 2000 gói kẹo vô từng nào vỏ hộp và còn quá từng nào gói kẹo?

Bài giải:

1.

2.

Số bị chia

Số chia

Thương

Xem thêm: giá vàng doji

Số dư

1898

73

26

7382

87

84

74

6543

79

82

65

3.

Tóm tắt:

Bài giải

2000 gói xếp được số vỏ hộp là:

     2000 : 30 = 66 (dư 20)

Vậy 2000 gói xếp được 66 vỏ hộp và dư trăng tròn gói.

           Đáp số:  66 vỏ hộp, trăng tròn gói

Sachbaitap.com

Xem thêm: gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa

Bài tiếp theo

Xem lời nói giải SGK - Toán 4 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý