anh 7 global success

Bài ghi chép hỗ trợ đáp án đúng mực kèm cặp phân tích và lý giải cụ thể bài bác luyện Unit 12: Getting Started - Tiếng Anh lớp 7 Global Success (Trang 124, 125). Nội dung được biên soạn vày lực lượng trình độ chuyên môn bên trên Anh Ngữ ZIM sẽ giúp học viên nắm rõ kiến thức và kỹ năng và tiếp thu kiến thức hiệu suất cao Tiếng Anh 7 Unit 12.

Published on

getting started unit 12 tieng anh 7 global success trang 124 125

Bạn đang xem: anh 7 global success

A holiday in Australia

1. Listen and read.

 • holiday (n) /ˈhɒlɪdeɪ/: kỳ nghỉ

Eg.: She is going on a holiday vĩ đại France next week. (Cô ấy tiếp tục cút ngủ ở Pháp nhập tuần sau)

 • ask for directions (v) /ɑːsk fə dɪˈrekʃənz/: hỏi đường

Eg.: If you are lost, you can ask for directions from the police officer. (Nếu chúng ta bị lạc, chúng ta cũng có thể chất vấn lối kể từ cảnh sát)

 • local people (n) /ˈləʊkəl ˈpiːpəl/: người địa phương

Eg.: You can learn a lot about the culture and customs of a place by talking vĩ đại the local people. (Bạn hoàn toàn có thể học tập được rất nhiều về văn hóa truyền thống và phong tục của một điểm bằng phương pháp thủ thỉ với những người địa phương)

 • take a tour (v) /teɪk ə tʊə/: tham ô quan

Eg.: You can take a tour of the đô thị by bus or xe đạp. (Bạn hoàn toàn có thể tham ô quan liêu TP. Hồ Chí Minh vày xe pháo buýt hoặc xe pháo đạp)

 • landscape (n) /ˈlændskeɪp/: phong cảnh

Eg.: The landscape of this region is very beautiful and diverse. (Phong cảnh của vùng này đặc biệt đẹp mắt và nhiều dạng)

2. What are Phong and Mark talking about?

A. Phong’s holiday in nước Australia. (Kỳ ngủ của Phong ở Úc)

B. English-speaking countries. (Các vương quốc trình bày giờ đồng hồ Anh)

C. The tour vĩ đại Phillip Island. (Chuyến tham ô quan liêu cho tới hòn đảo Philip.)

 • Đáp án: A. Phong’s holiday in nước Australia. (Kỳ ngủ của Phong ở Úc)

 • Thông tin tưởng cần thiết tìm: Chủ đề nhưng mà Phong và Mark đang được nằm trong thảo luận

 • Giải thích: Ngay khi khai mạc đoạn đối thoại, Mark vẫn chất vấn Phong về kì ngủ của người sử dụng ấy ở Úc (How was your holiday in nước Australia, Phong?), tiếp sau đó nhì chúng ta vẫn cùng với nhau trò chuyện về những hoạt động và sinh hoạt nhưng mà Phong đã thử ở Úc như “took a tour vĩ đại Phillip Island (tham quan liêu hòn đảo Phillip)”, “went penguin watching (đi coi chim cánh cụt)”,... giống như thảo luận về cảnh quan “Australia has amazing landscapes. (Nước Úc với những phong cảnh tuyệt hảo.) và thế giới ở Úc “There were plenty of people enjoying the parks and beaches. (Có rất đông người quí khu dã ngoại công viên và bãi tắm biển.)

→ Phong và Mark đang được nằm trong thảo luận về chuyến hành trình Úc của Phong → Đáp án A

3. Read again and tick (✓) the information you can find in the conversation.

1. In nước Australia, Phong used English in real life.

2. Phong visited some museums.

3. Phillip Island is far from Melbourne.

4. nước Australia is beautiful.

5. Australians love outdoor activities.

 1. In nước Australia, Phong used English in real life. (Ở Úc, Phong dùng giờ đồng hồ Anh nhập cuộc sống thường ngày thực.)

 • Vị trí thông tin: “I got vĩ đại use my English in real life: asking for directions, reading maps, talking vĩ đại local people, ...”

 • Giải thích: Khi được đặt câu hỏi về chuyến hành trình cho tới Úc của tôi, Phong vẫn bảo rằng chuyến hành trình tuyệt lắm và chúng ta với thời cơ được dùng giờ đồng hồ Anh ở ngoài đời thực nhằm chất vấn lối, hiểu bạn dạng đồ vật và thủ thỉ với những người dân khu vực. (It was fantastic! I got vĩ đại use my English in real life: asking for directions, reading maps, talking vĩ đại local people, …)

→ tin tức của câu 1 với xuất hiện tại trong khúc đối thoại.

 1. Phong visited some museums. (Phong đang đi vào thăm hỏi một vài viện kho lưu trữ bảo tàng.)

- Giải thích: Trong đoạn đối thoại, Phong chỉ bảo rằng chúng ta với cút coi chim cơ hội cụt (We went penguin watching.) nhập chuyến tham ô quan liêu hòn đảo Philip (We took a tour vĩ đại Phillip Island.), trong khúc đối thoại cũng  ko nói đến việc Phong cút tham ô quan liêu viện kho lưu trữ bảo tàng ⇒ tin tức nhập câu 2 ko xuất hiện tại trong khúc đối thoại.

 1. Phillip Island is far from Melbourne. (Đảo Phillip xa cách Melbourne.)

 • Vị trí thông tin:

Mark: Did you travel a lot? 

Phong: Just around Melbourne, the đô thị with four seasons in a day. 

Mark: Wow... I didn’t know that. How was it? 

Phong: It was great! We took a tour vĩ đại Phillip Island.

 • Giải thích: Trong đoạn đối thoại Phong vẫn bảo rằng chúng ta chỉ cút du ngoạn xung quanh Melbourne (Just around Melbourne), chúng ta cũng trình bày thêm thắt rằng chúng ta đã đi được tham ô quan liêu hòn đảo Philip (We took a tour vĩ đại Phillip Island)

→ cũng có thể hiểu rằng hòn đảo Philip ở chống sát TP. Hồ Chí Minh Melbourne ⇒ tin tức nhập câu 3 ko trùng khớp với vấn đề trong khúc đối thoại.

 1. Australia is beautiful. (Nước Úc đặc biệt đẹp mắt.)

 • Vị trí thông tin: “Australia has amazing landscapes.”

 • Giải thích: Trong đoạn đối thoại, Phong vẫn xác minh nước Úc với những phong cảnh tuyệt hảo (Australia has amazing landscapes.). Nhờ câu xác minh này của Phong, tớ hoàn toàn có thể hiểu rằng nước Úc đặc biệt đẹp

→ tin tức nhập câu 4 với xuất hiện tại trong khúc hội thoại

 1. Australians love outdoor activities. (Người Úc yêu thương quí những hoạt động và sinh hoạt ngoài thiên nhiên.)

  Xem thêm: Bong da lu - Cập nhật kết quả, tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh nhất, chính xác nhất

 • Vị trí thông tin:

Mark: Yes, and Australians love outdoor activities. 

Phong: Right. There were plenty of people enjoying the parks and beaches.

Giải thích: Sau khi nghe đến Mark bảo rằng người dân Úc đặc biệt quí những hoạt động và sinh hoạt ngoài thiên nhiên (Australians love outdoor activities.), Phong vẫn đồng ý với Mark và bổ sung cập nhật thêm thắt rằng ở cơ với rất đông người quí khu dã ngoại công viên và bãi tắm biển (Right. There were plenty of people enjoying the parks and beaches.)

4. Complete the sentences with the words and phrases from the box.

1. This is a picture of the _______in my village.

 • Đáp án: landscape (phong cảnh)

 • Từ khóa: picture, my village

 • Giải thích: Điền đáp án landscape vì thế kể từ này phù phù hợp với kể từ khóa “picture” và “my village”, ý chỉ tấm hình về cảnh quan ở thôn.

 • Dịch nghĩa: Đây là tấm hình về cảnh quan ở thôn của tôi.

2. - Where did you go ______?

    - On the beach

 • Đáp án: penguin watching (ngắm chim cánh cụt)

 • Từ khóa: on the beach 

 • Giải thích: Điền đáp án penguin watching vì thế kể từ này phù phù hợp với kể từ khóa “on the beach”, ý chỉ hoạt động và sinh hoạt nom penguin bên trên bãi tắm biển.

 • Dịch nghĩa: -

  Bạn đã đi được nom penguin ở đâu?

- Trên bến bãi biển

3. - Is Phu Quoc a(n)_______?

    - Yes, it is.

 • Đáp án: island (hòn đảo)

 • Từ khóa: Phu Quoc

 • Giải thích: Điền đáp án island vì thế kể từ này phù phù hợp với kể từ khóa “Phu Quoc”, vì thế Phú Quốc vốn liếng là 1 trong quần đảo.

 • Dịch nghĩa:

  - Phú Quốc với cần là 1 trong quần đảo không?

- Đúng vậy.

4. We had dinner on the beach after__________.

 • Đáp án: sunset (hoàng hôn)

 • Từ khóa: dinner và on the beach

 • Giải thích: Điền đáp án sunset vì thế kể từ này phù phù hợp với kể từ khóa “dinner” và “on the beach”, ý chỉ về bữa tối bên trên bãi tắm biển sau thời điểm hoàng hít.

 • Dịch nghĩa: Chúng tôi vẫn bữa ăn bên trên bãi tắm biển sau thời điểm hoàng hít.

5. Most ______like outdoor sports and games.

 • Đáp án: Australians (Người dân Úc)

 • Từ khóa: Most, outdoor sports and games

 • Giải thích: Điền đáp án Australians vì thế kể từ này phù phù hợp với kể từ khóa “Most” và “outdoor sports and games”, ý chỉ sở trường của rất nhiều người dân ở Úc là thể thao và trò nghịch ngợm ngoài thiên nhiên.

 • Dịch nghĩa: Hầu không còn người Úc quí thể thao và trò nghịch ngợm ngoài thiên nhiên.

5. Work in groups. Match the countries with their capitals. The first group vĩ đại find all the correct answers wins.

1. The USA → Washington D.C.

2. Canada → Ottawa

3. The UK → London

4. nước Australia → Canberra

5. New Zealand → Wellington

Trên đấy là toàn cỗ đáp án và phân tích và lý giải cụ thể bài bác luyện SGK Tiếng Anh 7 Unit 12: Getting Started. Thông qua chuyện nội dung bài viết bên trên, Anh ngữ ZIM kỳ vọng rằng học viên tiếp tục thỏa sức tự tin tiếp thu kiến thức chất lượng tốt với môn Tiếng Anh 7 Global Success.

Ngoài đi ra, Anh ngữ ZIM hiện nay đang tổ chức triển khai những khóa huấn luyện và đào tạo IELTS Junior với công tác được xây đắp dựa vào sự kết hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, hùn học viên trung học cơ sở đoạt được bài bác ganh đua IELTS, cải cách và phát triển kiến thức và kỹ năng xã hội và thỏa sức tự tin dùng giờ đồng hồ Anh.

Xem thêm: chang trai cua em tap 15

Xem tiếp: Tiếng Anh 7 Unit 12 A Closer Look 1


Học sinh được tương hỗ trả lời vướng mắc, chữa trị bài bác luyện bên trên trình diễn đàn ZIM Helper bởi những Giảng viên trình độ chuyên môn đang được giảng dạy dỗ bên trên ZIM.

Tác giả: Đào Anh