bài 23 trang 80 sgk toán 8 tập 1

Đề bài

Tìm \(x\) bên trên hình \(44\).

Bạn đang xem: bài 23 trang 80 sgk toán 8 tập 1

Video chỉ dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng:

+) Tính hóa học trung điểm.

+) Định lí: Đường trực tiếp trải qua trung điểm một cạnh mặt mày của hình thang và tuy vậy song với nhị lòng thì trải qua trung điểm cạnh mặt mày loại nhị.

Xem thêm: chúc ngày mới tốt lành tiếng anh

Lời giải chi tiết

Ta có: \(IM = IN\) (giả thiết), \(IK // MP // NQ\) (vì nằm trong vuông góc với \(PQ\))

Do bại liệt \(MNQP\) là hình thang đem nhị lòng là \(NQ\) và \(MP\). 

Ta thấy đường trực tiếp \(IK\) trải qua trung điểm \(I\) của cạnh mặt mày \(MN\) và tuy vậy song với nhị lòng \(NQ, MP\)

\( \Rightarrow  K\) là trung điểm của \(PQ\) ( Đường trực tiếp trải qua trung điểm một cạnh mặt mày của hình thang và tuy vậy song với nhị lòng thì trải qua trung điểm cạnh mặt mày loại hai).

Xem thêm: em thật là thơm

\( \Rightarrow  PK = KQ = 5\,dm\) (tính hóa học trung điểm)

Vậy \(x = 5\,dm.\)

Loigiaihay.com