cho hai tập hợp


Giải Toán 6 Bài 2: Cách ghi số tự động nhiên

Bài 1.1 trang 7 Toán lớp 6 Tập 1: Cho nhì tập dượt hợp:

A = {a; b; c; x; y} và B = {b; d; y; t; u; v}.

Bạn đang xem: cho hai tập hợp

Dùng kí hiệu “∈” hoặc “∉” nhằm vấn đáp những câu hỏi: Mỗi thành phần a, b, x, u nằm trong tập dượt này và không nằm trong tụ tập nào?

Lời giải:

+) Tập thích hợp A sở hữu chứa chấp thành phần a, hoặc a nằm trong tập dượt A và tớ ghi chép a ∈ A

Tập thích hợp B ko chứa chấp thành phần a, hoặc a ko nằm trong tập dượt B và tớ ghi chép a ∉ B

+) Tập thích hợp A sở hữu chứa chấp thành phần b, hoặc b nằm trong tập dượt A và tớ ghi chép b ∈ A

Tập thích hợp B sở hữu chứa chấp thành phần b, hoặc b nằm trong tập dượt B và tớ ghi chép b ∈ B

+) Tập thích hợp A sở hữu chứa chấp thành phần x, hoặc x nằm trong tập dượt A và tớ ghi chép x ∈ A

Tập thích hợp B ko chứa chấp thành phần x, hoặc x ko nằm trong tập dượt B và tớ ghi chép x ∉ B

+) Tập thích hợp A ko chứa chấp thành phần u, hoặc u ko nằm trong tập dượt A và tớ ghi chép u ∉ A

Xem thêm: chân trời sự kiện

Tập thích hợp B sở hữu chứa chấp thành phần u, hoặc u nằm trong tập dượt B và tớ ghi chép u ∈ B.

Lời giải bài bác tập dượt Toán 6 Bài 1: Tập thích hợp hoặc, cụ thể khác:

  • Luyện tập dượt 1 trang 6 Toán lớp 6 Tập 1: Gọi B là tụ tập chúng ta tổ trưởng vô lớp em. Em hãy đã cho thấy một chúng ta nằm trong tập dượt B và một chúng ta ko nằm trong tập dượt B. ....

  • Câu chất vấn trang 7 Toán lớp 6 Tập 1: Khi tế bào mô tả tụ tập L những vần âm vô kể từ NHA TRANG bằng phương pháp liệt kê những thành phần, chúng ta Nam viết: ....

  • Luyện tập dượt 2 trang 7 Toán lớp 6 Tập 1: Viết những tụ tập sau bằng phương pháp liệt kê những thành phần của bọn chúng ....

  • Luyện tập dượt 3 trang 7 Toán lớp 6 Tập 1: Gọi M là tụ tập những số bất ngờ to hơn 6 và nhỏ rộng lớn 10. ....

  • Bài 1.2 trang 7 Toán lớp 6 Tập 1: Cho tụ tập U = {x ∈ ¥ | x phân tách không còn cho tới 3}. Trong những số 3; 5; 6; 0; 7 số này nằm trong và số này ko nằm trong tụ tập U? ....

    Xem thêm: báo cáo kiểm điểm tập thể năm 2018

  • Bài 1.3 trang 7 Toán lớp 6 Tập 1: bằng phẳng cơ hội liệt kê những thành phần, hãy ghi chép những tụ tập sau: a) Tập thích hợp K những số bất ngờ nhỏ rộng lớn ....

  • Bài 1.4 trang 8 Toán lớp 6 Tập 1: bằng phẳng cơ hội nêu tín hiệu đặc thù, hãy ghi chép tụ tập A những số bất ngờ nhỏ rộng lớn 10 ....

  • Bài 1.5 trang 8 Toán lớp 6 Tập 1: Hệ Mặt trời bao gồm sở hữu Mặt Trời ở trung tâm và 8 thiên thể xoay quanh Mặt Trời gọi là những hành tinh nghịch, này là Thủy Tinh, Kim tinh nghịch, Trái Đất, Hỏa tinh nghịch, Mộc tinh nghịch, Thổ tinh nghịch, Thiên Vương tinh nghịch và Hải Vương tinh nghịch. ....