countifs trong excel

Excel cho tới Microsoft 365 Excel cho tới Microsoft 365 giành riêng cho máy Mac Excel cho tới web Excel 2021 Excel 2021 cho tới Mac Excel 2019 Excel 2019 cho tới Mac Excel 2016 Excel năm nhâm thìn cho tới Mac Excel 2013 Excel Web App Excel 2010 Xem thêm thắt...Ẩn bớt

Hàm COUNTIFS vận dụng tiêu chuẩn cho những dù trong vô số nhiều dải dù và kiểm điểm số lượt thỏa mãn nhu cầu toàn bộ những tiêu chuẩn.

Bạn đang xem: countifs trong excel

Trình duyệt của công ty ko tương hỗ đoạn Clip.

Video này là 1 trong phần nhập khóa huấn luyện và giảng dạy mang tên Các hàm IF nâng lên.

Cú pháp

COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2],…)

Cú pháp của hàm COUNTIFS sở hữu những đối số sau đây:

  • criteria_range1    Bắt buộc. Phạm vi loại nhất nhập cơ cần thiết Review những tiêu chuẩn liên kết.

  • criteria1    Bắt buộc. Tiêu chí bên dưới dạng một trong những, biểu thức, tham ô chiếu dù hoặc văn bạn dạng nhằm xác lập những dù này cần thiết kiểm điểm. Ví dụ: tiêu chuẩn rất có thể được biểu thị là 32, ">32", B4, "táo" hoặc "32".

  • criteria_range2, criteria2, ...    Tùy chọn. Những phạm vi bổ sung cập nhật và tiêu chuẩn liên kết của bọn chúng. Cho quy tắc tối nhiều 127 cặp phạm vi/tiêu chí.

Quan trọng: Mỗi phạm vi bổ sung cập nhật cần sở hữu nằm trong số mặt hàng và cột với đối số phạm vi xài chí 1. Các phạm vi ko nhất thiết cần ngay tắp lự kề cùng nhau.

Chú thích

  • Tiêu chí của từng phạm vi sẽ tiến hành vận dụng cho 1 dù từng lượt. Nếu toàn bộ những dù loại nhất thỏa mãn nhu cầu những tiêu chuẩn liên kết của bọn chúng, thì số kiểm điểm tăng thêm một. Nếu toàn bộ những dù thứ hai thỏa mãn nhu cầu những tiêu chuẩn liên kết của bọn chúng, thì số kiểm điểm lại tăng thêm một, và cứ vì vậy cho tới Lúc đang được Review kết thúc toàn bộ những dù.

  • Nếu đối số tiêu chuẩn là tham ô chiếu cho tới một dù rỗng tuếch, thì hàm COUNTIFS coi dù rỗng tuếch là độ quý hiếm 0.

  • Bạn rất có thể sử dụng những ký tự động đại diện— lốt căn vặn (?) và lốt sao (*) — nhập tiêu chuẩn. Dấu căn vặn tiếp tục khớp với ngẫu nhiên ký tự động đơn này và lốt sao tiếp tục khớp với ngẫu nhiên chuỗi ký tự động này. Nếu khách hàng muốn tìm một dấu chấm hỏi hoặc dấu sao thực, hãy gõ một dấu ngã (~) trước ký tự đó.

Ví dụ 1

Sao chép tài liệu ví dụ nhập bảng tại đây, rồi dán nhập dù A1 của trang tính Excel mới nhất. Để công thức hiển thị sản phẩm, nên lựa chọn công thức, nhấn F2, rồi nhấn Enter. Nếu cần thiết, chúng ta có thể kiểm soát và điều chỉnh độ rộng lớn cột nhằm coi toàn bộ tài liệu.

Nhân viên bán hàng

Vượt hạn ngạch Q1

Vượt hạn ngạch Q2

Vượt hạn ngạch Q3

Davidoski

Không

Không

Burke

Không

Sundaram

Levitan

Không

Công thức

Mô tả

Kết quả

=COUNTIFS(B2:D2,"=Có")

Đếm coi có từng nào lần Davidoski vượt hạn ngạch doanh số cho tới các giai đoạn Q1, Q2 và Q3 (chỉ nhập Q1).

1

=COUNTIFS(B2:B5,"=Có",C2:C5,"=Có")

Đếm coi có từng nào người bán vượt cả hạn ngạch Q1 và Q2 của họ (Burke và Sundaram).

2

Xem thêm: bài hát đồ dùng bé yêu

=COUNTIFS(B5:D5,"=Có",B3:D3,"=Có")

Đếm coi có từng nào lần Levitan và Burke vượt cùng một hạn ngạch cho tới các giai đoạn Q1, Q2 và Q3 (chỉ nhập Q2).

1

Ví dụ 2

Dữ liệu

1

01/05/11

2

02/05/11

3

03/05/11

4

04/05/11

5

05/05/11

6

06/05/11

Công thức

Mô tả

Kết quả

=COUNTIFS(A2:A7,"<6",A2:A7,">1")

Đếm coi từ dù A2 đến dù A7 có từng nào số ở giữa 1 và 6 (không tổng quan 1 và 6).

4

=COUNTIFS(A2:A7, "<5",B2:B7,"<03/05/2011")

Đếm coi từ dù A2 đến dù A7 có từng nào hàng có các số nhỏ rộng lớn 5 và cũng có ngày trước ngày 03/05/2011 nhập các dù từ B2 đến B7.

2

=COUNTIFS(A2:A7, "<" & A6,B2:B7,"<" & B4)

Cũng tương đương như tế bào tả của ví dụ trước, tuy nhiên dùng tham ô chiếu hàng thay cho vì các hằng số nhập xài chí.

2

Bạn cần thiết thêm thắt trợ giúp?

Bạn luôn luôn rất có thể căn vặn Chuyên Viên nhập Cộng đồng nghệ thuật Excel hoặc nhận tương hỗ trong Cộng đồng.

Xem thêm

Để kiểm điểm dù ko rỗng tuếch, hãy sử dụng hàm COUNTA.

Để kiểm điểm số dù vì thế một tiêu chuẩn có một không hai, hãy dùng hàm COUNTIF

Hàm SUMIF chỉ với mọi độ quý hiếm thỏa mãn nhu cầu một tiêu chuẩn đơn

Hàm SUMIFS chỉ với mọi độ quý hiếm thỏa mãn nhu cầu nhiều xài chí

Hàm IFS (các Microsoft 365, Excel năm nhâm thìn và mới nhất hơn)

Tổng quan tiền về những công thức nhập Excel

Làm thế này nhằm rời công thức bị lỗi

Phát hiện nay lỗi trong những công thức

Hàm thống kê

Các hàm Excel (theo thứ tự bảng chữ cái)

Xem thêm: excel google

Các hàm Excel (theo Thể loại)

Bạn cần thiết thêm thắt trợ giúp?

Bạn mong muốn coi những tùy lựa chọn khác?

Khám đập phá những quyền lợi của gói ĐK, nhìn qua những khóa huấn luyện và giảng dạy, mò mẫm hiểu cơ hội bảo mật thông tin trang bị của công ty và không dừng lại ở đó nữa.

Cộng đồng giúp đỡ bạn đặt điều và vấn đáp những thắc mắc, hỗ trợ phản hồi và lắng tai chủ ý kể từ những Chuyên Viên sở hữu kỹ năng đa dạng.

Tác giả

Bình luận