giá trị biểu thức

Toán lớp 3 tính độ quý hiếm của biểu thức là sự làm cho nhiều trở ngại mang lại con cái lúc học. Bài học tập này nurses.edu.vn hỗ trợ một số trong những dạng toán và quy tắc tính.

Toán lớp 3 tính độ quý hiếm của biểu thức là sự làm cho nhiều trở ngại mang lại con cái lúc học. Bài học tập này nurses.edu.vn cung cung cấp một số trong những dạng toán và quy tắc tính.

Bạn đang xem: giá trị biểu thức

Xem thêm:

  • Kiến thức quan lại trọng để học tập chất lượng toán lớp 3 mò mẫm x với dư
  • Bài học tập cần thiết toán lớp 3 số La Mã
  • Bài học tập toán lớp 3 thích nghi với đo đếm số liệu

1. Giới thiệu về bài học kinh nghiệm tính độ quý hiếm của biểu thức

1.1 Biểu thức là gì?

Biểu thức bao gồm những số được nối cùng nhau vị những luật lệ tính.

VD: 

1 + 2 + 3 

5 x 4 : 2

1.2 Giá trị biểu thức là gì?

Giá trị biểu thức là sản phẩm sau thời điểm tiến hành những luật lệ tính nhập biểu thức. Giá trị biểu thức là sản phẩm của những luật lệ tính.

VD: 

Biểu thức: 13 + trăng tròn + 10 = 43

Trong đó: 

13 + trăng tròn + 10 là biểu thức

43 là độ quý hiếm của biểu thức

2. Tính độ quý hiếm của biểu thức

2.1 Thứ tự động ưu tiên luật lệ tính nằm trong trừ hoặc nhân chia

Thứ tự động tiến hành luật lệ tính tính giá trị biểu thức

VD: Tính độ quý hiếm của biểu thức

20 + 50 - 22 

= 70 - 22

= 48

2.2 Thứ tự động ưu tiên luật lệ tính chứa chấp nằm trong trừ nhân chia

Thứ tự động tiến hành luật lệ tính tính giá trị biểu thức

VD: Tính độ quý hiếm của biểu thức

40 + 30 : 6

= 40 + 5

= 45 

2.3 Thứ tự động ưu tiên với biểu thức chứa chấp vết ngoặc

Thứ tự động tiến hành luật lệ tính tính giá trị biểu thức

  • Nếu biểu thức chứa chấp những loại vết ngoặc như: ngoặc tròn trĩnh (), ngoặc vuông [], ngoặc nhọn {} thì tiến hành những luật lệ tính nhập ngoặc trước. Sau bại tiến hành những luật lệ tính ngoài ngoặc.

VD: Tính giá trị biểu thức

10 + trăng tròn + (50 - 10)

= 10 + trăng tròn + 40

= 70

  • Thực hiện tại những luật lệ tính trong số ngoặc (), [], {} thì tiến hành theo đòi trật tự như sau: ngoặc tròn trĩnh () cho tới ngoặc vuông [] và sau cuối là ngoặc nhọn {}.

VD: Tính độ quý hiếm của biểu thức

36 + 4 x [30 + (20 - 4)]

= 36 + 4 x [30 + 16]

= 36 + 4 x 46

= 36 + 184

= 220

Những quy tắc toán lớp 3 tính độ quý hiếm của biểu thức trên trên đây những con cái rất cần được học tập nằm trong bằng phương pháp tập luyện thực hiện nhiều bài xích tập luyện.

3. Bài tập luyện áp dụng toán lớp 3 tính độ quý hiếm của biểu thức

Các con cái hoặc bố mẹ chỉ dẫn con cái học toán lớp 3 dạng toán tính độ quý hiếm của biểu thức nên chính thức kể từ những dạng toán cơ phiên bản, dần dần lên nâng lên. Có như thế, những con cái mới nhất rất có thể nắm rõ những quy tắc tính giá trị biểu thức. Nên chính thức dậy con những dạng toán kể từ 2 cho tới 3 luật lệ tính.

Dưới đấy là những bài xích tập toán lớp 3 tính độ quý hiếm của biểu thức kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên, những con cái và bố mẹ tham lam khảo:

3.1 Các dạng việc tính giá trị biểu thức lớp 3 cơ bản

Bài 1:

Tính những giá trị biểu thức sau:

a) trăng tròn – 5 + 10

b) 60 + trăng tròn – 5

c) 25 + 30 – 7

d) 49 : 7 x 5

e) 56 : 7 x 4

Bài 2:

Tính độ quý hiếm của biểu thức sau:

a) 25 – (20 - 10)

b) 80 – (30 + 25)

c) 125 + (13 + 7)

d) 416 – (25 – 11)

e) (65 + 15) x 2

f) 48 : (6 : 3)

g) (74 – 14) : 2

h)  81 : (3 x 3)

Đáp án

Bài 1:

a) 25

b) 75

c) 48

d) 35

e) 32

Bài 2:

a) 25 – (20 – 10)

= 25 – 10

= 15

b) 80 – (30 + 25)

Xem thêm: chu tho con

= 80 – 55

= 25

c) 125 + (13 + 7)

= 125 + trăng tròn

= 145

d) 416 – (25 – 11)

= 416 – 14

= 402

e) (65 + 15) x 2

= 80 x 2

= 160

f) 48 : (6 : 3)

= 48 : 2

= 24

g) (74 – 14) : 2

= 60 : 2

= 30

h) 81 : (3 x 3) 

= 81 : 9

= 9

3.2 Các dạng việc tính giá trị biểu thức lớp 3 nâng cao

Con cần thiết tóm Chắn chắn những kiến thức và kỹ năng cơ phiên bản và cách thức tính giá trị biểu thức lớp 3 nhằm thực hiện những dạng bài xích nâng lên tiếp sau đây. 

Bài 1:

Tính nhanh chóng độ quý hiếm của biểu thức

a) 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

b) 213 x 37 + 213 x 39 + 23 x 213 + 213

c) 52 + 37 + 48 + 63

Bài 2:

Tính tổng vốn của mặt hàng số

a) 7 + 7 + 7 + ... + 7 – 777 (có 111 số 7)

b) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... + 2015

Bài 3: 

Có 108 cái vớ, được xếp đều nhập vào 3 ngăn tủ. Hỏi từng ngăn tủ với từng nào tất? 

Bài 4: Tính giá trị biểu thức sau:

Bài thói quen giá trị biểu thức lớp 3

Đáp án

Bài 1:

a) 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

= 24 x (5 + 3 + 2)

= 24 x 10

= 240

b) 213 x 37 + 213 x 39 + 23 x 213 + 213

= 213 x (37 + 39 + 23 + 1)

= 213 x 100

= 21300

c) 52 + 37 + 48 + 63

= (52 + 48) + (37 + 63)

= 100 + 100

= 200

Bài 2:

a) 7 + 7 + 7 + ... + 7 – 777 (có 111 số 7)

= 7 x 111 – 777

= 777 – 777

= 0

b) Dãy số với số những số hạng là:

(2015 – 1) : 1 + 1 = năm ngoái (số hạng)

Giá trị của mặt hàng số bên trên là:

(2015 + 1) x năm ngoái : 2 = 2031120

Đáp số: 2031120

Bài 3: 

Bài giải: 

Mỗi ngăn tủ với số cái vớ là: 

108 : 3 = 36 (chiếc)

Mỗi ngăn tủ với số song vớ là: 

Xem thêm: nau nuong that la vui

36 : 2 = 18 (đôi)

Đáp số: 18 song vớ. 

Toán lớp 3 tính độ quý hiếm của biểu thức ko trở ngại nếu như con cái tóm Chắn chắn quy tắc và tập luyện thông thường xuyên. Các bậc bố mẹ nằm trong con cái nhập cuộc những khóa đào tạo bên trên Vuihoc.vn nhằm học tập toán không thể là chuyện khó khăn nhằn!