tính tổng của các số có 3 chữ số,các số đều chia 5 dư 3. trả lời:tổng các số đó là

Excel mang lại Microsoft 365 Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Xem tăng...Ẩn bớt

Bạn với thể sử dụng công thức giản dị nhằm tính tổng những số vô một phạm vi (một group những ô), tuy nhiên hàm SUM dễ dàng sử dụng rộng lớn khi chúng ta thao tác làm việc với tương đối nhiều số lượng rộng lớn. Ví dụ =SUM(A2:A6) không nhiều với kĩ năng bị lỗi nhập keyboard rộng lớn đối với =A2+A3+A4+A5+A6.

Bạn đang xem: tính tổng của các số có 3 chữ số,các số đều chia 5 dư 3. trả lời:tổng các số đó là

Dùng hàm SUM với nhị phạm vi số

Đây là công thức sử dụng nhị dải ô: =SUM(A2:A4,C2:C3) tính tổng những số trong những dải dù A2:A4 và C2:C3. Quý Khách nhấn Enter sẽ được tổng 39787.

Để tạo nên công thức:

  1. Nhập =SUM vào một trong những dù, tiếp sau là lốt ngoặc tròn xoe ngỏ (.

  2. Để nhập phạm vi thứ nhất của công thức, được gọi là 1 đối số (một mẩu tài liệu nhưng mà công thức cần thiết nhằm chạy), hãy gõ A2:A4 (hoặc lựa chọn dù A2 và kéo cho tới dù A6)

  3. Gõ lốt phẩy (,) nhằm phân cơ hội đối số thứ nhất với đối số tiếp sau.

  4. Nhập tham lam đối loại nhị, C2:C3 (hoặc kéo nhằm lựa chọn những ô).

  5. Gõ lốt đóng góp ngoặc ), rồi nhấn Enter

Mỗi đối số hoàn toàn có thể là 1 phạm vi, một vài, một tham lam chiếu dù đơn, toàn bộ đều được phân cơ hội vày lốt phẩy.

  • =SUM(A2:A4,2429,10482)

  • =SUM(4823,A3:A4,C2:C3)

  • =SUM(4823,12335,9718,C2:C3)

  • =SUM(A2,A3,A4,2429,10482)

Bạn demo xem

Nếu mình thích thực hành thực tế với tài liệu hình mẫu của Cửa Hàng chúng tôi, đó là một vài ba tài liệu hoàn toàn có thể sử dụng.

Bạn có thể thấy hàm SUM hoạt động và sinh hoạt ra sao vày cách sao chép bảng sau vào một trang tính và dán bảng này vào dù A1.

Dữ liệu

-5

15

30

'5

Xem thêm: Ve bo TV - Nền tảng xem trực tiếp bóng đá tuyệt vời

TRUE

Công thức

Mô tả

Kết quả

=SUM(3, 2)

Thêm 3 và 2.

5

=SUM("5", 15, TRUE)

Thêm 5, 15 và 1. Giá trị văn bản "5" đầu tiên được diễn dịch thành chữ số, và giá trị lô-gic TRUE đầu tiên được diễn dịch thành số 1.

21

=SUM(A2:A4)

Thêm giá trị vô các dù từ A2 đến A4.

40

=SUM(A2:A4, 15)

Thêm giá trị vô các dù từ A2 đến A4 rồi tăng 15 vào kết quả đó.

55

=SUM(A5,A6, 2)

Thêm giá trị vô các dù A5 và A6, rồi tăng 2 vào kết quả đó. Do giá trị ko thuộc dạng số vô tham lam chiếu ko diễn dịch được — giá trị vô dù A5 ('5) và giá trị vô dù A6 (TRUE) đều được xử lý như văn bản — giá trị vô các dù đó sẽ bị bỏ qua quýt.

2

Xem thêm: Giải Trí Thư Giãn Với Bóng Đá Trực Tiếp Tại 90Phut TV

Bạn cần thiết tăng trợ giúp?

Bạn luôn luôn hoàn toàn có thể căn vặn Chuyên Viên vô Cộng đồng nghệ thuật Excel hoặc nhận tương hỗ trong Cộng đồng.

Bạn cần thiết tăng trợ giúp?

Bạn ham muốn coi những tùy lựa chọn khác?

Khám đập phá những quyền lợi của gói ĐK, nhìn qua những khóa đào tạo và giảng dạy, lần hiểu cơ hội bảo mật thông tin tranh bị của người tiêu dùng và không dừng lại ở đó nữa.

Cộng đồng giúp đỡ bạn bịa và vấn đáp những thắc mắc, hỗ trợ phản hồi và lắng tai chủ ý kể từ những Chuyên Viên với kỹ năng và kiến thức đa dạng.

Tác giả

Bình luận