gỡ ứng dụng trên máy tính

Gỡ thiết đặt kể từ thực đơn Bắt đầu

 1. Chọn Bắt đầu > Tất cả ứng dụng và thám thính kiếm phần mềm vô list được hiển thị.

  Bạn đang xem: gỡ ứng dụng trên máy tính

 2. Nhấn và lưu giữ (hoặc nhấn vào nên vào) phần mềm cơ, rồi lựa chọn Gỡ chuyên chở đặt.

Gỡ thiết đặt vô Cài đặt 

 1. Chọn Bắt đầu chuyên chở > Cài đặt  > Ứng> ứng dụng và & năng .

 2. Tìm phần mềm mình muốn xóa, lựa chọn Xem thêm nhằm >  chuyên chở đặt.

Lưu ý: Không thể gỡ thiết đặt một vài phần mềm kể từ phần mềm Cài bịa tức thì giờ đây. Để được trợ gom gỡ thiết đặt những phần mềm này, hãy tuân theo chỉ dẫn nhằm gỡ thiết đặt ngoài Panel tinh chỉnh.  

Gỡ thiết đặt ngoài Panel điều khiển 

 1. Trong thám thính kiếm bên trên thanh tác vụ, nhập Panel điều khiển rồi lựa chọn kể từ thành phẩm.

 2. Chọn Chương trình Chương trình và Tính năng.

 3. Nhấn và lưu giữ (hoặc nhấn vào nên vào) lịch trình nhưng mà mình muốn xóa rồi lựa chọn Gỡ chuyên chở đặt hoặc Gỡ chuyên chở đặt/Thay đổi. Sau đó làm theo phía dẫn bên trên screen.

Bạn cần thiết trợ gom thêm?

 • Nếu các bạn ko thể nhìn thấy một phần mềm hoặc lịch trình, test những mẹo vô Xem toàn bộ những phần mềm của công ty vô Windows 10 và Chương trình ko được liệt kê vô thêm/xóa lịch trình sau thời điểm thiết đặt.

 • Nếu các bạn có được thông tin lỗi Lúc gỡ thiết đặt, test Sở chỉ dẫn xử lý trục trặc Cài bịa và Gỡ thiết đặt Chương trình.

 • Nếu các bạn đang được thám thính cơ hội xóa ứng dụng rất có hại, hãy coi Luôn được đảm bảo an toàn với Báo mật Windows nhằm thám thính hiểu cơ hội chạy tiến độ quét tước. Hoặc nếu như khách hàng dùng một lịch trình ứng dụng kháng vi rút không giống, hãy đánh giá những tùy lựa chọn đảm bảo an toàn kháng vi rút của lịch trình cơ.

  Xem thêm: de thi toan lop 2 hoc ki 2 nam 2017

Gỡ thiết đặt kể từ thực đơn Bắt đầu

 1. Chọn Bắt đầu và thám thính phần mềm hoặc lịch trình vô list được hiển thị.

 2. Nhấn và lưu giữ (hoặc nhấn vào nên vào) phần mềm cơ, rồi lựa chọn Gỡ chuyên chở đặt.

Gỡ thiết đặt kể từ trang Cài đặt

 1. Chọn Bắt đầu , rồi lựa chọn Cài bịa > Ứng> ứng dụng và & năng

 2. Chọn phần mềm nhưng mà mình muốn xóa, tiếp sau đó lựa chọn Gỡ chuyên chở đặt.

Gỡ thiết đặt kể từ Panel Điều khiển (dành cho tới chương trình)

 1. Trong vỏ hộp thám thính kiếm bên trên thanh tác vụ, nhập Panel Điều khiển rồi lựa chọn Panel Điều khiển kể từ list thành phẩm.

 2. Chọn Chương trình Chương trình và Tính năng.

 3. Nhấn và lưu giữ (hoặc nhấn vào nên vào) lịch trình nhưng mà mình muốn xóa rồi lựa chọn Gỡ chuyên chở đặt hoặc Gỡ chuyên chở đặt/Thay đổi. Sau đó làm theo phía dẫn bên trên screen.

Bạn cần thiết trợ gom thêm?

Xem thêm: sheet google

 • Nếu các bạn ko thể nhìn thấy một phần mềm hoặc lịch trình, test những mẹo vô Xem toàn bộ những phần mềm của công ty vô Windows 10 và Chương trình ko được liệt kê vô thêm/xóa lịch trình sau thời điểm thiết đặt.

 • Nếu các bạn có được thông tin lỗi Lúc gỡ thiết đặt, test Sở chỉ dẫn xử lý trục trặc Cài bịa và Gỡ thiết đặt Chương trình.

 • Nếu các bạn đang được thám thính cơ hội xóa ứng dụng rất có hại, hãy coi Luôn được đảm bảo an toàn với Báo mật Windows nhằm thám thính hiểu cơ hội chạy tiến độ quét tước. Hoặc nếu như khách hàng dùng một lịch trình ứng dụng kháng vi rút không giống, hãy đánh giá những tùy lựa chọn đảm bảo an toàn kháng vi rút của lịch trình cơ.