đề thi thử môn sinh 2018

Đề ganh đua đầu tiên môn Sinh kỳ ganh đua trung học phổ thông vương quốc 2018 của Sở GD-ĐT

Chiều 27/6, Sở GD-ĐT đầu tiên công thân phụ đề ganh đua và đáp án đầu tiên môn Sinh kỳ ganh đua trung học phổ thông vương quốc năm 2018.

- Chiều 27/6, Sở GD-ĐT đầu tiên công thân phụ đề ganh đua và đáp án đầu tiên môn Sinh kỳ ganh đua trung học phổ thông vương quốc năm 2018.

Bạn đang xem: đề thi thử môn sinh 2018

Mã đề 201

Mã đề 202

Mã đề 203

Mã đề 204

Mã đề 205

Mã đề 206

Mã đề 207

Mã đề 208

Mã đề 209

Mã đề 210

Mã đề 211

Mã đề 212

Xem thêm: google calender

Mã đề 213

Mã đề 214

Mã đề 215

Mã đề 216

Mã đề 217

Mã đề 218

Mã đề 219

Mã đề 220

Mã đề 221

Mã đề 222

Mã đề 223

Xem thêm: cách gấp thuyền

Mã đề 224

XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

BAN GIÁO DỤC