keen đi với giới từ gì

  • Giáo dục
  • Học giờ Anh

Thứ sáu, 10/3/2023, 16:55 (GMT+7)

Cô Hoàng Xuân, nhà giáo giờ Anh ở Thành Phố Hà Nội, chỉ dẫn một trong những cơ hội phối hợp của giới kể từ và tính kể từ thông thường gặp gỡ nhập giờ Anh.

Bạn đang xem: keen đi với giới từ gì

Đề đua kham khảo đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông môn giờ Anh được Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên công phụ vương hôm 1/3 mang trong mình một thắc mắc về việc phối hợp của tính kể từ và giới kể từ. Cụ thể là câu số 8:

Linh is keen _______ cycling to tát school.

A. in

B. on

C. about

D. of

Đáp án của câu này là B (on) vì như thế tính kể từ "keen" kết phù hợp với giới kể từ "on". "To be keen on (doing) something" tức là yêu thương mến việc gì.

Dưới đấy là một vài ba sự phối hợp của tính kể từ và giới kể từ thông thường gặp:

1. Be proud of sb/sth: Tự hào về ai/điều gì

Ví dụ: He was proud of himself for not giving up (Anh ấy kiêu hãnh về phiên bản thân thích vì như thế đang không kể từ bỏ).

2. Be responsible for (doing) sth: Chịu trách cứ nhiệm mang đến việc gì/làm gì

Ví dụ: Mike is responsible for designing the entire project (Mike phụ trách kiến thiết toàn cỗ dự án).

3. Be experienced in (doing) sth: Có tay nghề trong những việc gì

Ví dụ: He’s very experienced in looking after animals (Anh ấy rất rất đem tay nghề bảo vệ động vật).

4. Be happy with/about sth: Hài lòng với việc gì

Ví dụ: Are you happy with that arrangement? (Bạn đem lý tưởng với việc bố trí như thế không?)

5. Be crowed with sb: Có đông/có nhiều ai cơ (ở một điểm nào là đó)

Ví dụ: In the spring, the place is crowded with skiers (Vào ngày xuân điểm này rất nhiều dân trượt tuyết lùi đến)

6. Be satisfied with sb/sth: lý tưởng với ai/ điều gì

Ví dụ: She’s never satisfied with what she’s got (Cô ấy ko khi nào lý tưởng với những loại bản thân có)

7. Be fed up with sb/sth: Chán ngấy ai/điều gì

Ví dụ: People are fed up with all these traffic jams (Mọi người đang được ngán ngấy cái cảnh tắc lối này rồi)

Xem thêm: gunny lau hoc sinh

8. Be ready for sth: Sẵn sàng mang đến điều gì

Ví dụ: I’m not sure if Karen is ready for marriage yet (Tôi ko cứng cáp liệu Karen đang được sẵn sàng nhằm lập mái ấm gia đình hoặc chưa).

9. Be amazed at/by sb/sth: Cảm thấy kinh ngạc với ai/điều gì

Ví dụ: We were all amazed at the number of people who came (Tất cả Cửa Hàng chúng tôi thường rất kinh ngạc với con số người đang được đến).

10. Be careful with/of sth: Cẩn thận với cái gì

Ví dụ: Please be careful with my glasses (Xin hãy cảnh giác với cặp kính của tôi).

11. Be accustomed to tát sth: Quen với việc gì

Ví dụ: This was not the kind of behavior I was accustomed to tát (Tôi lạ lẫm với loại hành động như vậy này).

12. Be addicted to tát sth: Nghiện cái gì

Ví dụ: I’m addicted to tát chocolate (Mình nghiện ăn sô-cô-la).

13. Be curious about sth: Tò lần về điều gì

Ví dụ: Babies are curious about everything around them (Các em nhỏ xíu tò lần về tất cả xung xung quanh chúng).

14. Be aware of sth: Ý thức/nhận thức được về điều gì

Ví dụ: Were you aware of all the risks at the time? (Khi cơ chúng ta đem ý thức được toàn bộ những rủi ro khủng hoảng hoàn toàn có thể gặp gỡ nên không?)

15. Be excited about sth: Hào hứng, phấn khích về điều gì

Ví dụ: Are you excited about your holiday? (Bạn đem đang được hào hứng về kỳ ngủ không?)

16. Be enthusiastic about (doing) sth: Nhiệt tình, hào hứng với điều gì

Ví dụ: You don’t sound very enthusiastic about the idea (Bạn có vẻ như ko hào hứng với ý tưởng phát minh này lắm).

17. Be delighted with/about/at sth: Vui mừng với điều gì

Ví dụ: We are delighted about the decision (Chúng tôi rất rất mừng rỡ mừng với đưa ra quyết định đó).

Xem thêm: lịch sử web

18. Be cruel to tát sb/sth: Tàn ác/tàn nhẫn với ai/cái gì

Ví dụ: I can’t stand people who are cruel to tát animals (Tôi ko thể nào là Chịu đựng được nhứng người tàn nhẫn với động vật).

Hoàng Xuân