lời bài hát thịnh suy chết trong em

Ở nhập góc [Am]tường, sở hữu [D]tôi. Tại điểm [G]cuối lối, sở hữu ai [E7]không

Đời trôi [Am]quá nhiều năm, thất lạc [D]em thời như [G]đứng lại, ngó [E7]xem

Bạn đang xem: lời bài hát thịnh suy chết trong em

Tôi đang được lặng [Am]im 1 mình [D]ôm không còn đơn độc như nhập [G]đời tớ... [E7]

Chết nhập [Am]tôi 1 chuyến tim thao thức. Chết bên trên [D]môi 1 mùi hương mùi hương ko dứt

Chết theo đòi [G]em khung trời sấm chớp mây [E7]đen

Chết nhập [Am]em 1 niềm tin yêu chôn cất giấu. Chết nhập [D]tôi một phần tim nung nấu nướng

Chết nhập [G]đêm, và tình mãi bị tiêu diệt nhập [E7]đêm

Ver 2

Tình như khúc [Am]nhạc, xót [D]xa nhập tối [G]tối lặng, đôi mắt [E7]ta

Xem thêm: sheet google

Đang điểm lặng [Am]im 1 mình [D]ôm không còn đơn độc như nhập đời [G]ta...[E7]

Chết nhập [Am]tôi 1 chuyến tim thao thức. Chết bên trên [D]môi 1 mùi hương mùi hương ko dứt

Chết theo đòi [G]em khung trời sấm chớp mây [E7]đen

Chết nhập [Am]em 1 niềm tin yêu chôn cất giấu. Chết nhập [D]tôi một phần tim nung nấu nướng

Chết nhập [G]đêm, và tình mãi bị tiêu diệt nhập [E7]đêm

[Am]Hà ha há, hà ha ha ha há ha hà [D]ha há

Xem thêm: cam on mot niem dau

hà ha ha ha há ha hà ha [G]há, há ha [E7]

[Am]Hà ha há, hà ha ha ha há ha hà [D]ha há

hà ha ha ha há ha hà ha [G]há, há ha [E7]