lý 12

Để sở hữu sự sẵn sàng cực tốt mang lại kì đua học tập kì và nhập quy trình ôn đua Lý chất lượng nghiệp trung học phổ thông tới đây, Vuihoc tiếp tục biên soạn cỗ tài tư liệu tóm lược lý thuyết vật lý 12 gom những em học viên đơn giản và dễ dàng sở hữu tầm nhìn tổng quan lại về toàn cỗ lý thuyết lịch trình lý 12. Sở tư liệu được phân tách theo dõi từng chuyên mục của từng chương ví dụ và cụ thể. Tham khảo ngay!

Tổng phù hợp kỹ năng và kiến thức lý 12

Chương 1: Dao động cơ

Bài 1: Dao động điều hòa

Bạn đang xem: lý 12

- Lý thuyết về xấp xỉ điều hòa

- Phương trình xấp xỉ điều hòa

Bài 2: Con nhấp lên xuống lò xo

- Cấu tạo ra về con cái nhấp lên xuống lò xo

- Khảo sát xấp xỉ của lò xo

Bài 3: Con nhấp lên xuống đơn

- Kiến thức con cái nhấp lên xuống đơn

- Phương trình xấp xỉ của con cái nhấp lên xuống đơn

Bài 4: Dao động tắt dần dần. Dao động chống bức

- Lý thuyết về xấp xỉ tắc dần

- Lý thuyết về xấp xỉ chống bức

Bài 5: Tổng phù hợp nhì xấp xỉ điều tiết nằm trong phương, nằm trong tần số. Phương pháp Fre-Nen

- Lý thuyết về 2 xấp xỉ điều tiết nằm trong phương

- Lý thuyết về 2 xấp xỉ điều tiết nằm trong tần số

- Dao động tổng hợp

- Phương pháp Fre-nen 

Bài 6:Thực hành: Khảo sát thực nghiệm những tấp tểnh luật xấp xỉ của con cái nhấp lên xuống đơn

Chương 2: Sóng cơ và sóng âm

Bài 7: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

- Kiến thức về sóng cơ

- Các đại lượng về sóng cơ

- Phương trình sóng

Bài 8: Giao quẹt sóng

- Lý thuyết về uỷ thác quẹt sóng

- Công thức uỷ thác quẹt sóng

Bài 9: Sóng dừng

- Lý thuyết về sóng dừng

- Điều khiếu nại và những công thức sóng dừng

Bài 10: Đặc trưng vật lí của âm

- Tần số

- Cường chừng âm

- Mức chừng độ mạnh âm

Bài 11: Đặc trưng sinh lí của âm

- Độ cao của âm

- Độ lớn của âm

- Âm sắc của âm

Chương 3: Dòng năng lượng điện xoay chiều

Bài 12: Đại cương về loại năng lượng điện xoay chiều

- Lý thuyết về loại năng lượng điện xoay chiều

- Độ lệch sóng của năng lượng điện áp và loại điện

Bài 13: Các mạch năng lượng điện xoay chiều

Độ lệch sóng thân thuộc hiệu năng lượng điện thế U và độ mạnh loại năng lượng điện I

- Các loại mạch năng lượng điện xoay chiều

Bài 14: Mạch sở hữu R, L, C giắt nối tiếp

- Định luật Ôm

Độ lệch sóng thân thuộc năng lượng điện áp và loại điện

- Hiện tượng nằm trong tận hưởng.

Bài 15: Công suất năng lượng điện hấp phụ của mạch năng lượng điện xoay chiều. Hệ số công suất

- Lý thuyết của mạch năng lượng điện xoay chiều

- Hệ số công suất

Bài 16: Truyền vận chuyển năng lượng điện năng. Máy trở nên áp

- Lý thuyết máy trở nên áp và nguyên tắc hoạt động

- Truyền vận chuyển năng lượng điện năng

Bài 17: Máy phân phát năng lượng điện xoay chiều

- Máy phân phát năng lượng điện xoay chiều 1 pha

- Máy phân phát năng lượng điện xoay chiều 3 pha

Bài 18: Động cơ ko đồng hóa phụ vương pha

- Lý thuyết về mô tơ ko đồng bộ

- Lý thuyết về mô tơ ko đồng hóa 3 pha

Bài 19: Thực hành: Khảo sát đoạn mạch năng lượng điện xoay chiều sở hữu R, L, C giắt nối tiếp

Chương 4: Dao động và sóng năng lượng điện từ

Bài 20: Mạch dao động

- Lý thuyết về mạch dao động

Lý thuyết sự trở nên thiên năng lượng điện và độ mạnh loại điện

- Dao động năng lượng điện kể từ tự động do

- Chu kì và tần số xấp xỉ riêng

Bài 21: Điện kể từ trường

Mối mối liên hệ thân thuộc năng lượng điện ngôi trường và kể từ trường

- Lý thuyết năng lượng điện kể từ ngôi trường và thuyết năng lượng điện kể từ Mắc-xoen

Xem thêm: chuyển chữ thường thành chữ hoa trong excel

- Sự Viral tương tác năng lượng điện từ

Bài 22: Sóng năng lượng điện từ

- Lý thuyết về sóng năng lượng điện từ

- Phân loại sóng năng lượng điện từ

Bài 23: Nguyên tắc vấn đề liên hệ tự sóng vô tuyến

- Nguyên tắc chung

- Cấu tạo ra và nguyên tắc của dòng sản phẩm phân phát thanh

Chương 5: Sóng ánh sáng

Bài 24: Tán sắc ánh sáng

- Lý thuyết giã sắc ánh sáng

- Ứng dụng giã sắc ánh sáng

- Công thức giã sắc ánh sáng

Bài 25: Giao quẹt ánh sáng

- Lý thuyết hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng

- Lý thuyết hiện tượng kỳ lạ uỷ thác quẹt ánh sáng

- Bước sóng khả năng chiếu sáng và color sắc

Bài 26: Các loại quang đãng phổ

- Lý thuyết về quang đãng phổ

Các cách thức phân tách quang đãng phổ và lợi ích

Bài 27: Tia mặt trời và tia tử ngoại

- Lý thuyết về tia hồng ngoại

- Lý thuyết về tia tử ngoại

Bài 28: Tia X

- Lý thuyết về tia X

- Cơ chế về tia X

- Bản hóa học và phần mềm của tia X

Bài 29: Thực hành: Đo bước sóng khả năng chiếu sáng tự cách thức uỷ thác thoa

Chương 6: Lượng tử ánh sáng

Bài 30: Hiện tượng quang đãng năng lượng điện. Thuyết lượng tử ánh sáng

- Lý thuyết về hiện tượng quang đãng điện 

- Hiện tượng quang đãng năng lượng điện nhập và hiện tượng kỳ lạ quang đãng năng lượng điện ngoài

- Định luật về số lượng giới hạn quang đãng điện

Bài 31: Hiện tượng quang đãng năng lượng điện trong

- Lý thuyết về hiện tượng kỳ lạ quang đãng điện 

Hiện tượng quang đãng năng lượng điện nhập và hiện tượng kỳ lạ quang đãng năng lượng điện ngoài

Bài 32: Hiện tượng quang đãng - phân phát quang

- Lý thuyết về hiện tượng phân phát quang

- Ứng dụng của hiện tượng kỳ lạ phân phát quang

Bài 33: Mẫu nguyên vẹn tử Bo

- Lý thuyết kiểu nguyên vẹn tử Bo

Các định đề của Bo về cấu trúc nguyên vẹn tử

Bài 34: Sơ lược về laze

- Lý thuyết về Laze

- Ứng dụng về Laze

Chương 7: Hạt nhân nguyên vẹn tử

Bài 35: Tính hóa học và cấu trúc phân tử nhân

- Cấu tạo ra về phân tử nhân

- Đồng vị

- Khối lượng phân tử nhân

- Năng lượng phân tử nhân

Bài 36: Năng lượng link của phân tử nhân. Phản ứng phân tử nhân

- Độ hụt khối

- Lý thuyết về tích điện link và tích điện link riêng 

- Các tấp tểnh luật bảo toàn

Bài 37: Phóng xạ

- Lý thuyết về hiện tượng kỳ lạ phóng xạ

- Định luật phóng xạ

Bài 38: Phản ứng phân hạch

- Lý thuyết về phản xạ phân hạch

- Đặc điểm của phản xạ phân hạch

Bài 39: Phản ứng nhiệt độ hạch

Chương 8: Từ vi tế bào cho tới vĩ mô

Bài 40: Các phân tử sơ cấp

Bài 41: Cấu tạo ra vũ trụ

Tóm tắt những kỹ năng và kiến thức cần thiết bắt được nhập lịch trình Vật Lý 12

Với nội dung của lý thuyết vật lý 12, những em cần thiết hiểu kỹ và nắm rõ những khái niệm, tấp tểnh luật và những công thức Vật lý 12 kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên không giống. Cùng với cơ, những em học viên cũng cần phải lập bảng đối chiếu điểm giống như và không giống nhau trong số những kỹ năng và kiến thức tương tự động nhau như con cái nhấp lên xuống đơn, con cái nhấp lên xuống lốc xoáy, tia tử nước ngoài và tia mặt trời, quang đãng phổ vạch phân phát xạ với quang đãng phổ liên tiếp,…để tách lầm lẫn lý thuyết và công thức tính nhập quy trình giải bài bác tập dượt.

Bên cạnh cơ, những em học viên cũng nên nắm rõ những công thức và áp dụng được nhập những bài bác tập dượt cơ phiên bản tiếp sau đó từ từ tương tác không ngừng mở rộng kỹ năng và kiến thức cho những tuyến bài bác nâng lên. Một điểm chú ý nhập quy trình học tập công thức vật lý cơ, những em học viên cũng cần phải nắm rõ về ý nghĩa sâu sắc và nguyên tắc của công thức, đơn vị chức năng tính dùng,… nhằm áp dụng sao mang lại hiệu suất cao và đúng mực nhất.

Vuihoc tiếp tục tổ hợp toàn cỗ kỹ năng và kiến thức Vật Lý 12 nhập tệp tin pdf nhằm những em học viên rất có thể xem thêm. Hy vọng trên đây tiếp tục phát triển thành "cuốn buột tay" tâm đắc gom những em sở hữu sự sẵn sàng cực tốt mang lại kỳ đua học tập kỳ gần giống nhập quy trình ôn đua chất lượng nghiệp trung học phổ thông môn Lý tới đây.

>>> Bài ghi chép rất có thể xem thêm thêm:

Xem thêm: finger

Tổng phù hợp kỹ năng và kiến thức Toán 12

Soạn văn 12

Tổng phù hợp kỹ năng và kiến thức Sinh 12