nạp omg 3q

Điều khiếu nại tham lam gia: Tất cả Chủ Nhân lần thứ nhất hấp thụ nhập OMG 3Q nhập thời hạn ra mắt sự kiện tiếp tục kích hoạt sự kiện. Trong vòng 7 ngày tiếp theo sau, Chủ Nhân thu thập hấp thụ đạt mốc tiếp tục nhận vàng ứng. Kết đốc 7 ngày, hệ thống tiếp tục ghi nhận kết đốc sự khiếu nại. Lưu ý: Mỗi thông tin tài khoản Chủ Nhân chỉ dùng để làm nhập cuộc sự khiếu nại 1 đợt duy nhất

Bạn đang xem: nạp omg 3q

Số Nguyên chỉ bảo tiếp tục hấp thụ : - NB

Cập nhật

Điều khiếu nại tham lam gia: toàn bộ những Chủ Nhân bên dưới level 80, nhằm nhập cuộc sự khiếu nại, thường ngày Chủ Nhân chỉ việc hấp thụ mệnh giá chỉ ngẫu nhiên bên trên trang hấp thụ https://pay.zing.vn/wplogin/mobile/omg tiếp tục nhận được sản phẩm hỗ trợ thăng cung cấp nhanh chóng.
Nếu Chủ Nhân tiếp tục hấp thụ và nhận vàng tối thiểu 1 đợt tiếp sau đó thăng cung cấp vượt lên 80 vẫn hoàn toàn có thể kế tiếp hấp thụ nhằm nhận đủ 7 vàng tặng

Lưu ý : Mỗi thông tin tài khoản Chủ Nhân chỉ dùng để làm tham gia sự khiếu nại 1 đợt có một không hai.
Tài khoản hợp thức là tài khoản vừa mới được tạo ra từ thời điểm ngày chính thức lịch trình.

LỊCH SỬ NHẬN QUÀ

Xem thêm: giá trị biểu thức

STT Tên quà Thời gian Trạng thái
1 2 2019-08-20 16:29:31 Thành công
2 2 2019-08-20 16:29:31 Thành công
3 2 2019-08-20 16:29:31 Thành công
3 2 2019-08-20 16:29:31 Thành công
3 2 2019-08-20 16:29:31 Thành công
3 2 2019-08-20 16:29:31 Thành công
3 2 2019-08-20 16:29:31 Thành công
3 2 2019-08-20 16:29:31 Thành công
3 2 2019-08-20 16:29:31 Thành công
3 2 2019-08-20 16:29:31 Thành công
3 2 2019-08-20 16:29:31 Thành công
3 2 2019-08-20 16:29:31 Thành công
3 2 2019-08-20 16:29:31 Thành công
3 2 2019-08-20 16:29:31 Thành công
3 2 2019-08-20 16:29:31 Thành công
3 2 2019-08-20 16:29:31 Thành công
3 2 2019-08-20 16:29:31 Thành công
3 2 2019-08-20 16:29:31 Thành công
3 2 2019-08-20 16:29:31 Thành công
1 2 2019-08-20 16:29:31 Thành công
2 2 2019-08-20 16:29:31 Thành công
3 2 2019-08-20 16:29:31 Thành công
4 2 2019-08-20 16:29:31 Thành công
5 2 2019-08-20 16:29:31 Thành công

thông báo

Bạn ko hoàn thành xong trọng trách hấp thụ.
Hãy hoàn thành xong trọng trách nhằm nhận vàng.

đăng nhập

thông báo

Bạn ko singin,
hãy singin nhằm nhập cuộc chương trình

đăng nhập

thông báo

Nạp Nguyên chỉ bảo ngay lập tức nhằm nhận vàng khủng

thông báo

Xem thêm: bài hát đồ dùng bé yêu

Chúc mừng các bạn đã nhận được vàng.
Hãy nhập ngay lập tức OMG 3Q và đánh giá vỏ hộp thư nhé

đăng nhập

Thông Tin Đăng Ký


  • Lưu ý: Mỗi tài khoảng tầm Zing ID/Facebook/Chơi ngay lập tức chỉ được lựa chọn 1 nhân vật nhập 1 server ứng, ko được thay cho thay đổi quý phái hero không giống.