nghị định 45 2022

Nghị lăm le số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của nhà nước quy lăm le về xử trị vi phạm hành chủ yếu vô nghành nghề đảm bảo an toàn môi trường

  • Quy lăm le về xử trị vi phạm hành chủ yếu vô nghành nghề đảm bảo an toàn môi trường
  • 45/2022/NĐ-CP
  • Nghị định
  • Tài nguyên vẹn - Môi trường
  • 07/07/2022
  • 25/08/2022
  • Chính phủ
  • Lê Văn Thành
  • Tải về

Bạn đang xem: nghị định 45 2022

Văn bạn dạng khác

Số hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

File

07/2022/TT-NHNN

30/06/2022

15/08/2022

06/2022/TT-NHNN

30/06/2022

15/08/2022

05/2022/TT-NHNN

29/06/2022

15/08/2022

03/2022/TT

20/05/2022

20/05/2022

65-HD/BTGTW

07/07/2022

07/07/2022

69-QĐ/TW

06/07/2022

06/07/2022

799/QĐ-TTg

06/07/2022

06/07/2022

793/QĐ-TTg

06/07/2022

06/07/2022

790/QĐ-TTg

03/07/2022

03/07/2022

788/QĐ-TTg

29/06/2022

29/06/2022

80/NQ-CP

28/06/2022

Xem thêm: cách tra cứu mã số thuế cá nhân

28/06/2022

44/2022/NĐ-CP

29/06/2022

15/08/2022

43/2022/NĐ-CP

24/06/2022

08/08/2022

36/2022/TT-BTC

16/06/2022

01/08/2022

35/2022/TT-BTC

16/06/2022

30/07/2022

33/2022/TT-BTC

09/06/2022

15/08/2022

36-KL/TW

23/06/2022

23/06/2022

32/2022/TT-BTC

09/06/2022

01/08/2022

14-CT/TW

01/07/2022

01/07/2022

766/QĐ-TTg

23/06/2022

23/06/2022

Chủ trương, quyết sách mới

Chủ tịch, phó quản trị Hội lưu giữ dùng cho không thật 2 nhiệm kỳ

(ĐCSVN) - Ban Chấp hành Trung ương phát hành Quyết lăm le 118-QĐ/TW về Quy chế tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt của hội quần bọn chúng vì thế Đảng, Nhà nước giao phó trọng trách ở Trung ương (sau phía trên gọi tắt là hội). Theo tê liệt, đem 30 hội quần bọn chúng vì thế Đảng, Nhà nước giao phó trọng trách ở Trung ương.

Kiểm soát quyền lực tối cao vô công tác làm việc cán bộ

(ĐCSVN) - Thay mặt mày Sở Chính trị, Thường trực Ban Bế Tắc thư Trương Thị Mai vừa phải ký phát hành Quy lăm le 114-QĐ/TW về trấn áp quyền lực tối cao và chống, kháng tham lam nhũng, xấu đi vô công tác làm việc cán cỗ.

Tư liệu văn khiếu nại Đảng

Hồ sơ - Sự khiếu nại - Nhân chứng

Liên kết website