sách tiếng việt lớp 5

Thông tin

Trình bày: Sở Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Bạn đang xem: sách tiếng việt lớp 5

Giới thiệu: Sách giáo khoa giờ đồng hồ việt lớp 5 luyện 1 bao gồm những bài xích sau:

Xem thêm: Mi Tom TV trực tiếp bóng đá hôm nay không quảng cáo

MỤC LỤC

Tuần 1: nước Việt Nam – Tổ quốc của em

 • Tập đọc: Thư gửi những học viên
 • Chính tả: Nghe – viết: nước Việt Nam thân thích yêu thương Ôn luyện quy tắc ghi chép C/k, g / gh, ng/ ngh
 • Luyện kể từ và câu: Từ đồng nghĩa tương quan
 • Kể chuyện: Lý Tự Trọng
 • Tập đọc: Quang cảnh xã mạc ngày mùa
 • Tập thực hiện văn: Cấu tạo ra của bài xích văn mô tả cảnh
 • Luyện kể từ và câu: Luyện luyện về kể từ đồng nghĩa tương quan
 • Tập thực hiện văn: Luyện luyện mô tả cảnh

Tuần 2: nước Việt Nam – Tổ quốc của em

 • Tập đọc: Nghìn năm văn hiến
 • Chính mô tả.: Nghe – Viết : Lương Ngọc Quyến Cấu tạo ra của phần vần
 • Luyện kể từ và câu: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Tổ quốc
 • Kể chuyện: Kể chuyện đang được nghe, đang được phát âm
 • Tập đọc: Sắc màu sắc em yêu thương
 • Tập thực hiện văn: Luyện luyện mô tả cảnh
 • Luyện kể từ và câu: Luyện luyện về kể từ đồng nghĩa tương quan
 • Tập thực hiện văn: Luyện luyện thực hiện report đo đếm

Tuần 3: nước Việt Nam – Tổ quốc của em

 • Tập đọc: Lòng dân
 • Chính tả: Nhớ – viết: Thư gửi những học viên Quy tắc khắc ghi thanh
 • Luyện kể từ và câu: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Nhân dân
 • Kể chuyện: Kể chuyện được tận mắt chứng kiến hoặc nhập cuộc
 • Tập đọc: Lòng dân (tiếp theo)
 • Tập thực hiện văn: Luyện luyện mô tả cảnh
 • Luyện kể từ và câu: Luyện luyện về kể từ đồng nghĩa tương quan
 • Tập thực hiện văn: Luyện luyện mô tả cảnh

Tuần 4: Cánh chim hòa bình

 • Tập đọc: Những con cái sếu vị giấy tờ
 • Chính tả: Nghe – viết: Anh quân nhân Cụ Hồ gốc Bỉ Quy tắc khắc ghi thanh
 • Luyện kể từ và câu: Từ trái khoáy nghĩa
 • Kể chuyện: Tiếng Vĩ cầm ở Mỹ Lai
 • Tập đọc: Bài ca về trái khoáy khu đất
 • Tập thực hiện văn: Luyện luyện mô tả cảnh
 • Luyện kể từ và câu: Luyện luyện về kể từ trái khoáy nghĩa
 • Tập thực hiện Văn: Tả cảnh (Kiểm tra viết)

Tuần 5: Cánh chim hòa bình

 • Tập đọc: Một Chuyên Viên máy xúc
 • Chính tả: Nghe – Viết: Một Chuyên Viên máy xúc Luyện luyện khắc ghi thanh (Các giờ đồng hồ chứa chấp uÔ / ua)
 • Luyện kể từ và câu: Mở rộng lớn vốn liếng kể từ : Hoà bình
 • Kể chuyện: Kể chuyện đang được nghe, đang được phát âm
 • Tập đọc: Ê-mi-li, con…
 • Tập thực hiện văn: Luyện luyện thực hiện report đo đếm
 • Luyện kể từ và câu: Từ đồng âm
 • Tập thực hiện văn: Trả bài xích văn mô tả cảnh

Tuần 6: Cánh chim hòa bình

 • Tập đọc: Sự sụp ụp của chính sách a-pác-thai
 • Chính tả: Nhớ – viết: Ê-mi-Ii, con cái. Luyện luyện khắc ghi thanh (Các giờ đồng hồ chứa chấp ươ / ưa)
 • Luyện kể từ và câu: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Hữu nghị – Hợp tác
 • Kể chuyện: Kể chuyện được tận mắt chứng kiến hoặc nhập cuộc
 • Tập đọc: Tác phẩm của Si-le và thương hiệu trị xít
 • Tập thực hiện văn: Luyện luyện thực hiện đơn
 • Luyện kể từ và câu: Dùng kể từ đồng âm nhằm đùa chữ
 • Tập thực hiện văn: Luyện luyện mô tả cảnh

Tuần 7: Con người với thiên nhiên

 • Tập đọc: Những người chúng ta chất lượng tốt
 • Chính tả: Nghe – viết: Dòng kinh quê nhà Luyện luyện khắc ghi thanh (Các giờ đồng hồ chứa chấp lê / la)
 • Luyện kể từ và câu: Từ nhiều nghĩa
 • Kể chuyện: Cây Cỏ nước Nam
 • Tập đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca bên trên sông Đà
 • Tập thực hiện văn: Luyện luyện mô tả cảnh
 • Luyện kể từ và câu: Luyện luyện về từ rất nhiều nghĩa
 • Tập thực hiện văn: Luyện luyện mô tả cảnh

Tuần 8: Con người với thiên nhiên

 • Tập đọc: Kì diệu rừng xanh rì
 • Chính tả: Nghe – viết: Kì diệu rừng Xanh Luyện luyện khắc ghi thanh (Các giờ đồng hồ chứa chấp yê /ya)
 • Luyện kể từ và câu: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Thiên nhiên
 • Kể chuyện: Kể chuyện đang được nghe, đang được phát âm
 • Tập đọc: Trước Công trời
 • Tập thực hiện văn: Luyện luyện mô tả cảnh
 • Luyện kể từ và câu: Luyện luyện về từ rất nhiều nghĩa
 • Tập thực hiện văn: Luyện luyện mô tả cảnh (Dựng đoạn ngỏ bài xích, kết bài)

Tuần 9: Con người với thiên nhiên

 • Tập đọc: Cái gì quý nhất ?
 • Chính tả: Nhớ – Viết: Tiếng đàn ba-la-lai-ca bên trên sông Đà Phân biệt âm đầu l / n, âm cuối n / ng
 • Luyện kể từ và câu: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Thiên nhiên
 • Kể chuyện: Kể chuyện được tận mắt chứng kiến hoặc nhập cuộc
 • Tập đọc: Đất Cà Mau
 • Tập thực hiện văn: Luyện luyện thuyết trình, tranh biện
 • Luyện kể từ và câu: Đại kể từ
 • Tập thực hiện văn: Luyện luyện thuyết trình, tranh biện

Tuần 10: Ôn luyện thân thích học tập kì I

Tuần 11: Giữ lấy màu sắc xanh

 • Tập đọc: Chuyện một quần thể vườn nhỏ
 • Chính tả: Nghe – Viết : Luật hướng dẫn vệ môi trường xung quanh Phân biệt âm đầu l / n, âm cuối n / ng
 • Luyện kể từ và câu: Đại kể từ xưng hô
 • Kể chuyện: Người săn bắn và Con nai
 • Tập đọc: Tiếng vong
 • Tập thực hiện văn: Trả bài xích văn mô tả cảnh
 • Luyện kể từ và câu: Quan hệ kể từ
 • Tập thực hiện văn: Luyện luyện thực hiện đơn

Tuần 12: Giữ lấy màu sắc xanh

 • Tập đọc: Mùa thảo trái khoáy
 • Chính tả: Nghe – viết: Mùa thảo trái khoáy Phân biệt âm đầu s / X, âm cuối t / C
 • Luyện kể từ và câu: Mở rộng lớn vốn liếng từ: hướng dẫn vệ môi trường xung quanh
 • Kể chuyện: Kể chuyện đang được nghe, đang được phát âm
 • Tập đọc: Hành trình của đàn ong
 • Tập thực hiện văn: Cấu tạo ra của bài xích văn mô tả người
 • Luyện kể từ và câu: Luyện luyện về mối quan hệ kể từ
 • Tập thực hiện văn: Luyện luyện mô tả người (Quan sát và tinh lọc chi tiết)

Tuần 13: Giữ lấy màu sắc xanh

 • Tập đọc: Người gác rừng tí hon
 • Chính tả: Nghe – Viết : Hành trình của đàn ong Phân biệt âm đầu s / x, âm cuối t / c
 • Luyện kể từ và câu: Mở rộng lớn vốn liếng từ: hướng dẫn vệ môi trường xung quanh
 • Kể chuyện: Kể chuyện được tận mắt chứng kiến hoặc nhập cuộc
 • Tập đọc: Trồng rừng ngập đậm
 • Tập thực hiện văn: Luyện luyện mô tả người (Tả nước ngoài hình)
 • Luyện kể từ và câu: Luyện luyện về mối quan hệ kể từ
 • Tập thực hiện văn: Luyện luyện mô tả người (Tả nước ngoài hình)

Tuần 14: Vì niềm hạnh phúc con cái người

 • Tập đọc: Chuỗi ngọc lam
 • Chính tả: Nghe – Viết : Chuỗi ngọc lam Phân biệt âm đầu tr:/ch, vần ao / au
 • Luyện kể từ và câu: Ôn luyện về kể từ loại
 • Kể chuyện: Pa-xtơ và em nhỏ xíu
 • Tập đọc: Hạt gạo xã tớ
 • Tập thực hiện van: Làm biên phiên bản buổi họp
 • Luyện kể từ và câu: Ôn luyện về kể từ loại
 • Tập thực hiện văn: Luyện luyện thực hiện biên phiên bản buổi họp

Tuần 15: Vì niềm hạnh phúc con cái người

 • Tập đọc: Buôn Chư Lênh đón giáo viên
 • Chính tả: Nghe – ghi chép : Buôn Chư Lênh đón giáo viên. Phân biệt âm đầu tr / Ch, thanh chất vấn / thanh trượt
 • Luyện kể từ và câu: Mở rộng lớn vốn liếng kể từ : Hạnh phúc
 • Kể chuyện: Kể chuyện đang được nghe, đang được phát âm
 • Tập đọc: Về mái nhà đang được xây
 • Tập thực hiện Văn: Luyện luyện mô tả người (Tả hoạt động)
 • Luyện kể từ và câu: Tổng kết vốn liếng kể từ
 • Tập thực hiện Văn: Luyện luyện mô tả người (Tả hoạt động)

Tuần 16: Vì niềm hạnh phúc con cái người

 • Tập đọc: Thầy dung dịch như u nhân từ
 • Chính tả: Nghe – Viết: Về mái nhà đang được Xây Phân biệt những âm đầu r/d / gi, V / d, những vần iêm/im, iêp/ip
 • Luyện kể từ và câu: Tống kết vốn liếng kể từ
 • Kể chuyện: Kể chuyện được tận mắt chứng kiến hoặc nhập cuộc
 • Tập đọc: Thầy cúng lên đường cơ sở y tế
 • Tập thực hiện Văn: Tả người (Kiếm tra viết)
 • Luyện kể từ và câu: Tống kết vốn liếng kể từ
 • Tập thực hiện văn: Làm biên phiên bản một Vụ Việc

Tuần 17: Vì niềm hạnh phúc con cái người

 • Tập đọc: Ngu Công xã Trịnh Tường
 • Chính tả: Nghe – viết: Người u của 51 người con
 • Luyện kể từ và câu: Ôn luyện về kể từ và kết cấu kể từ
 • Kể chuyện: Kể chuyện đang được nghe, đang được phát âm
 • Tập đọc: Ca dao về làm việc phát triển
 • Tập thực hiện Văn: Ôn luyện về ghi chép đơn
 • Luyện kể từ và câu: Ôn luyện về câu
 • Tập thực hiện Văn: Trả bài xích văn mô tả người

Tuần 18: Ôn luyện học tập kì I

Xem thêm thắt những sách tìm hiểu thêm liên quan:

 • Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5
 • Sách giáo khoa giờ đồng hồ việt lớp 5 luyện 2
 • Soạn Tiếng Việt Lớp 5
 • Sách Giáo Viên Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2
 • Tập Làm Văn Mẫu Lớp 5
 • Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5 Tập 1
 • Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2

--Chọn Bài--

Tài liệu bên trên trang là MIỄN PHÍ, chúng ta hí hửng lòng KHÔNG trả phí bên dưới BẤT KỲ mẫu mã nào!

Tải xuống

Tác giả

Bình luận