sinh sản vô tính ở thực vật là cây non được sinh ra mang đặc tính

Câu hỏi:

03/08/2019 36,637

A. Giống cây u, với sự phối hợp thân thiện phú tử đực và phú tử cái

Bạn đang xem: sinh sản vô tính ở thực vật là cây non được sinh ra mang đặc tính

B. Giống cây u, không tồn tại sự phối hợp thân thiện phú tử đực và phú tử cái

Đáp án chủ yếu xác

C. Giống cha mẹ, với sự phối hợp thân thiện phú tử đực và phú tử cái

D. Giống và không giống cây u, không tồn tại sự phối hợp thân thiện phú tử đực và phú tử cái

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong vạn vật thiên nhiên cây tre hoàn toàn có thể sinh đẻ bằng?

A. Rễ phụ       

B. Lóng

C. Thân rễ       

D. Thân bò

Câu 2:

Bào tử ở thực vật đem cỗ NST (NST)?

A. Lưỡng bội và tạo hình cây đơn bội

B. Đơn bội và tạo hình cây lưỡng bội

C. Đơn bội và tạo hình cây đơn bội

D. Lưỡng bội và tạo hình cây lưỡng bội

Câu 3:

Sinh sản vì thế dạ dày là tạo nên thế kỷ mới từ?

A. Bào tử được đột biến ở những thực vật với xen kẹt mới bào tử thể và phú tử thể

B. Bào tử được đột biến vì thế vẹn toàn nhân ở những thực vật với xen kẹt mới bào tử thể và phú tử thể

Xem thêm: often là thì gì

C. Bào tử được đột biến vì thế hạn chế phân ở trộn phú tử thể của những thực vật với xen kẹt mới bào tử thể và phú tử thể

D. Hợp tử được đột biến ở những thực vật với xen kẹt mới bào tử thể và phú tử thể

Câu 4:

Xét những ngành thực vật sau:

(1) Hạt trần

(2) Rêu

(3) Quyết

(4) Hạt kín

Sinh sản vì thế dạ dày với ở

A. (1) và (2)       

B. (1) và  (4)

C. (2) và (3)       

D. (3) và (4)

Câu 5:

Xét những Đặc điểm sau:

(1) Cá thể sinh sống song lập, đơn lẻ vẫn hoàn toàn có thể tạo nên con cái con cháu. Vì vậy, đảm bảo chất lượng vô tình huống tỷ lệ quần thể thấp

(2) Tạo rời khỏi những thành viên thích ứng đảm bảo chất lượng với môi trường thiên nhiên sinh sống ổn định lăm le, không nhiều dịch chuyển, vì vậy quần thể trở nên tân tiến nhanh

(3) Tạo rời khỏi những thành viên mới mẻ như thể nhau và như thể thành viên u về những Đặc điểm di truyền

(4) Tạo rời khỏi con số con cái con cháu như thể vô một thời hạn ngắn

(5) Cho quy tắc tăng hiệu suất sinh đẻ vì thế ko nên tiêu hao tích điện mang đến việc tạo ra phú tử và thụ tinh

(6) Tạo rời khỏi mới con cái con cháu như thể nhau về mặt mày DT nên đảm bảo chất lượng thế Khi ĐK sinh sống thay cho đổi

Sinh sản vô tính với những Đặc điểm nào?

A. (1), (2), (3), (4) và (6)       

B. (3) và (5)

C. (1) và (2)       

Xem thêm: cách ứng tiền điện thoại

D. (1), (2), (3), (4) và (5)

TÀI LIỆU VIP VIETJACK