số tròn chục lớn nhất có 2 chữ số

avatar

Hãy luôn luôn lưu giữ cảm ơnvote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

Bạn đang xem: số tròn chục lớn nhất có 2 chữ số

TRẢ LỜI

avatar

  • nganna
  • Đây là một trong Chuyên Viên, câu vấn đáp của những người này mang tính chất đúng đắn và tin yêu cao

Đây là câu vấn đáp và đã được xác thực

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng đắn và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp bởi vì những Chuyên Viên, nhà giáo tiên phong hàng đầu của Shop chúng tôi.

icon

Lời giải:

Số tròn trĩnh chục lớn số 1 đem 2 chữ số là $90$

Số tròn trĩnh chục nhỏ bé nhất đem 2 chữ số là $10$

Tổng của nhị số cơ là:

    $90+10=100$

Hiệu của nhị số cơ là:

    $90-10=80$

                   Đáp án: Tổng là $100$

Xem thêm: finger

                                  Hiệu là $80$.

Hãy hùn quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

5

3 vote

avatar

Số tròn trĩnh chục lớn số 1 đem 2 chữ số: 90

Số tròn trĩnh chục nhỏ bé nhất đem 2 chữ số: 10

Tổng: 90+10=100

Hiệu: 90-10=80

Hãy hùn quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

4

Xem thêm: giá vàng doji

1 vote