stitch là gì

Stitch

Lựa lựa chọn nội dung


Stitch bên trên TikTok là gì?   •  Stitch với video clip của những người khác  •  Quản lý thiết đặt quyền riêng lẻ của Stitch mang lại toàn bộ những video clip của bạn  •  Quản lý thiết đặt quyền riêng lẻ của Stitch cho 1 trong số video clip của bạn  •  Quản lý video clip Stitch được links với video clip của bạn

Stitch bên trên TikTok là gì?

Stitch là dụng cụ tạo ra được chấp nhận chúng ta phối hợp một video clip không giống bên trên TikTok với video clip chúng ta đang được tạo nên. Nếu chúng ta được chấp nhận người không giống Stitch với video clip của người tiêu dùng, chúng ta hoàn toàn có thể dùng một trong những phần video clip của người tiêu dùng nhằm tích hợp nhập video clip của mình.
Xin Note, chúng ta cần có tài năng khoản công khai minh bạch khiến cho quy tắc người không giống Stitch với video clip của người tiêu dùng.

Bạn đang xem: stitch là gì

Trong phần thiết đặt, chúng ta cũng có thể lựa lựa chọn những ai hoàn toàn có thể Stitch với video clip của bạn:
Trong thiết đặt quyền riêng lẻ của thông tin tài khoản, chúng ta cũng có thể lựa chọn những ai hoàn toàn có thể Stitch với video clip của bạn:
•  Mọi người

: Nếu chúng ta lựa chọn quyền này và nhảy Stitch thì bất kể người nào cũng hoàn toàn có thể Stitch với video clip của người tiêu dùng.
•  Follower tuy nhiên chúng ta follow lại: Nếu chúng ta lựa chọn quyền này và nhảy Stitch thì chỉ những người dân chúng ta follow và follow lại chúng ta mới nhất hoàn toàn có thể Stitch với video clip của người tiêu dùng.
•  Chỉ bản thân tôi: Nếu chúng ta lựa chọn quyền này thì người không giống sẽ không còn thể Stitch với video clip của người tiêu dùng.

Bạn hoàn toàn có thể tắt Stitch bên trên toàn bộ những video clip hiện nay đem của tôi và một khi nhập thiết đặt bảo mật thông tin. Vấn đề này Có nghĩa là chúng ta ko cần truy vấn riêng biệt lẻ từng video clip nhằm tắt Stitch.

Bạn hoàn toàn có thể nhảy hoặc tắt Stitch mang lại từng video clip của mình:
Bạn hoàn toàn có thể nhảy hoặc tắt Stitch trước lúc đăng video clip hoặc mang lại video clip hiện nay đem.
•  

Nếu chúng ta nhảy công dụng Stitch: Nhóm chúng ta lựa chọn nhập mục loại đặt điều Stitch mang lại toàn bộ video clip của chúng ta cũng có thể Stitch với video clip này. Ví dụ: nếu như bạn lựa chọn chỉ cho quy tắc những follower tuy nhiên chúng ta follow lại Stitch với toàn bộ video clip của người tiêu dùng thì khi chúng ta nhảy công dụng Stitch cho 1 video clip, chỉ follower tuy nhiên chúng ta follow lại mới nhất hoàn toàn có thể Stitch với video clip này.
•  Nếu chúng ta tắt Stitch: Người không giống ko thể Stitch với video clip của người tiêu dùng.

Những điều nên biết khi chúng ta được chấp nhận người không giống Stitch với video clip của bạn:
•  Cài đặt điều quyền riêng lẻ của một người tiếp tục đưa ra quyết định những ai hoàn toàn có thể coi, comment, chuyển vận về hoặc tương tác với video clip Stitch.
•  Video Stitch tiếp tục chỉ xuất hiện nay bên trên làm hồ sơ của những người cù Stitch. Video gốc của các bạn sẽ chỉ xuất hiện nay bên trên trang làm hồ sơ của người tiêu dùng.
•  

Nếu chúng ta được chấp nhận người không giống Stitch với video clip của tôi tuy nhiên tiếp sau đó thay cho thay đổi thiết đặt trở thành số lượng giới hạn những người dân hoàn toàn có thể dùng video clip của người tiêu dùng hoặc chúng ta xóa video clip thì từng video clip Stitch sẽ khởi tạo trước này sẽ vẫn tồn tại bên trên TikTok. Nếu đem ngẫu nhiên thắc mắc hoặc nguyệt lão áy náy quan ngại này, chúng ta cũng có thể báo cáo video clip.. Quý Khách cũng hoàn toàn có thể lựa chọn xóa video clip Stitch được links với video clip của bạn.

Nếu chúng ta bên dưới 18 tuổi:
Vui lòng coi thiết đặt Riêng tư và An toàn dành riêng cho tất cả những người người sử dụng bên dưới 18 tuổi hạc nhằm hiểu thêm vấn đề cụ thể về thiết đặt Stitch của người tiêu dùng.

Cách Stitch video clip của những người khác


Để Stitch một video clip bên trên TikTok:
1. Trong phần mềm TikTok, hãy nhấn nhập nút Chia sẻ bên cạnh video clip tuy nhiên mình thích Stitch.
2. Nhấn nhập Stitch ở phía bên dưới.
3. Chọn phần video clip mình thích Stitch, tiếp sau đó nhấn Tiếp.
4. Chọn kể từ những tùy lựa chọn cù phim bên trên bảng điều khiển và tinh chỉnh mặt mũi.
5. Nhấn nhập nút Ghi nhằm chính thức và giới hạn ghi, tiếp sau đó nhấn nhập vệt kiểm.
6. Chỉnh sửa video clip của người tiêu dùng, tiếp sau đó nhấn nhập Tiếp.
7. thay đổi thiết đặt của người tiêu dùng, ghi chép chú quí rồi nhấn nhập Đăng.
Lưu ý: Không cần toàn bộ video clip đều nhảy Stitch.

Quản lý thiết đặt quyền riêng lẻ của Stitch mang lại toàn bộ video clip của bạn

Xem thêm: Các tính năng hiện đại trên trang web Ca Khia tv thu hút người xem


Chọn những ai hoàn toàn có thể Stitch video clip của bạn:
1. Trong phần mềm TikTok, hãy nhấn nhập mục Hồ sơ ở phía bên dưới nằm trong.
2. Nhấn nhập nút Menu ở phía bên trên.
3. Nhấn nhập Cài đặt điều và quyền riêng biệt tư.
4. Nhấn nhập Quyền riêng biệt tư, tiếp sau đó nhấn Stitch.
5. Nhấn nhập Stitch và lựa chọn người mình thích được chấp nhận Stitch. Quý Khách hoàn toàn có thể lựa chọn Mọi người, Follower tuy nhiên chúng ta follow lại hoặc Chỉ bản thân tôi.

Quản lý thiết đặt quyền riêng lẻ của Stitch cho 1 trong số video clip của bạn

Trước khi chúng ta đăng video:
Trong bước sau cùng trước lúc đăng video clip, chúng ta cũng có thể lựa lựa chọn coi cũng muốn người không giống Stitch với video clip này hay là không.
1. Tạo video clip của người tiêu dùng.
2. Trên mùng hình Đăng, nhảy hoặc tắt thiết đặt Cho quy tắc Stitch.

Đối với 1 video clip hiện nay có:
1. Đi cho tới video clip tuy nhiên mình thích update. Quý Khách hoàn toàn có thể nhìn thấy những video clip bên trên làm hồ sơ của tôi.

2. Nhấn nhập nút Tùy lựa chọn không giống bên cạnh video clip.
3. Nhấn nhập Cài đặt điều quyền riêng biệt tư ở phía bên dưới nằm trong.
4. Bật hoặc tắt thiết đặt Cho quy tắc Stitch . Quý Khách hoàn toàn có thể tiếp tục cần thiết vuốt lên nhằm mò mẫm.

Quản lý video clip Stitch được links với video clip của bạn

Bạn hoàn toàn có thể coi hoặc xóa toàn bộ những video clip Duet và Stitch được links với video clip của tôi. Nếu chúng ta lựa chọn xóa những video clip Stitch được links thì toàn bộ những video clip cơ, bao hàm video clip gốc của người tiêu dùng, có khả năng sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Để coi hoặc xóa những video clip Stitch được links với video clip của bạn:
1. Trong phần mềm TikTok, nhấn nhập Hồ sơ ở phía bên dưới.
2. Nhấn nhập nút Menu ở phía bên trên.
3. Nhấn nhập Cài đặt điều và quyền riêng biệt tư.
4. Nhấn nhập Quyền riêng lẻ, tiếp sau đó nhấn nhập Stitch.
5. Nhấn vào Quản lý video clip được liên kết.
6. Nhấn nhập nút Tùy lựa chọn khác ở kề bên video clip. Tại đây:
  ༚  Nhấn nhập Xem chi tiết nhằm coi toàn bộ những video clip Duet và Stitch được links với video clip của người tiêu dùng.
 

༚  Nhấn nhập Xóa vớ cả, tiếp sau đó nhấn nhập Xóa nhằm xóa toàn bộ video clip. Hành động này tiếp tục xóa vĩnh viễn video clip gốc của người tiêu dùng nằm trong toàn cỗ video clip Duet và Stitch được links. Nếu mong muốn tích lại phiên bản sao video clip gốc, chúng ta cũng có thể tải video về vũ trang trước lúc hoàn thành công việc bên trên.

Nếu thấy một video clip Stitch vi phạm quyền riêng lẻ của người tiêu dùng hoặc vi phạm Nguyên tắc Cộng đồng, chúng ta cũng có thể liên hệ với Shop chúng tôi qua chuyện biểu khuôn mẫu trực tuyến.

Xem thêm: Ca Khia  - Trực tiếp đa dạng các loại hình thi đấu bóng đá

Trang này còn có hữu ích không?

Liên kết hữu ích

Tạo tài khoản

Thiết lập làm hồ sơ của bạn

Tạo một video clip TikTok