sự đồng biến nghịch biến của hàm số

Lý thuyết sự đồng biến đổi, nghịch ngợm biến đổi của hàm sốKí hiệu K là 1 khoảng chừng, một quãng hoặc 1/2 khoảng chừng. Xem cụ thể Câu chất vấn 1 trang 4 SGK Giải tích 12Từ đồ vật thị (H.1, H.2) hãy chỉ ra rằng những khoảng chừng tăng, rời của hàm số (y = cos x) bên trên đoạn (displaystyle left[ {{{ - pi } over 2};,{{3pi } over 2}} right]) và những hàm số (displaystyle hắn = left| x right|) bên trên khoảng chừng (displaystyle left( { - infty ; + infty } right)). Xem điều giải

Câu chất vấn 2 trang 5 SGK Giải tích 12

Xét những hàm số sau và đồ vật thị của chúng Xét vệt đạo hàm của hàm số và điền nhập bảng ứng.

Xem điều giải

Câu chất vấn 3 trang 7 SGK Giải tích 12Khẳng ấn định ngược lại với ấn định lí bên trên sở hữu đúng không nào ? ... Xem điều giải Bài 2 trang 10 SGK Giải tích 12Tìm những khoảng chừng đơn điệu của những hàm số: Xem điều giải Bài 4 trang 10 SGK Giải tích 12Chứng minh rằng hàm số Xem điều giải

Bài 5 trang 10 SGK Giải tích 12

Chứng minh những bất đẳng thức sau:

Xem điều giải

Các dạng toán về sự việc đồng biến đổi, nghịch ngợm biến đổi của hàm sốMột số dạng bài bác thông thường gặp Xem cụ thể