success đi với giới từ gì

Success lên đường với in, of, with. Hãy nằm trong IELSITY dò la hiểu về ngữ tức là cơ hội dùng nhập nội dung bài viết sau đây nhé!

Bạn đang xem: success đi với giới từ gì

“Success” là 1 trong những danh kể từ, Có nghĩa là sự trở thành công hoặc sản phẩm chất lượng tốt trong công việc hoàn thành xong một tiềm năng hoặc một trọng trách.

Success  /səkˈsɛs/ (n): sự trở thành công

=> Successful /səkˈsɛsfəl/ (adj): thành công, sở hữu sản phẩm tốt

Xem thêm: gunny lau hoc sinh

=> Successfully /səkˈsɛsfəli/ (adv): thành công xuất sắc, một cơ hội trở thành công

E.g. 

Xem thêm: chang trai cua em tap 15

 • Winning the championship was considered a great success for the team.
  (Giành chức vô địch được xem là một thành công xuất sắc rộng lớn so với group.)
 • She completed the project successfully and on time.
  (Cô ấy đang được hoàn thành xong dự án công trình thành công xuất sắc và đích thị thời hạn.)
 • He had a successful career as a lawyer.
  (Anh ấy sở hữu một sự nghiệp thành công như 1 trạng sư.)

II. Success lên đường với giới kể từ gì?

Giới từ E.g.
– Success in: thành công xuất sắc nhập một nghành nghề hoặc một tiềm năng cụ thể – She achieved great success in her career as a writer.
(Cô ấy đạt được thành công xuất sắc rộng lớn nhập sự nghiệp ghi chép lách của tôi.)
– Success of: sự thành công xuất sắc của một dự án công trình, một plan hoặc một sự kiện – The success of the company’s new product was due lớn its innovative design.
(Sự thành công xuất sắc của thành phầm mới nhất của doanh nghiệp lớn là vì kiến thiết đột phá huỷ của chính nó.)
– Success with: thành công xuất sắc với cùng một cách thức hoặc một trong những lượng rộng lớn người dùng – The software company had great success with its new ứng dụng, attracting millions of users.
(Công ty ứng dụng đang được đạt được thành công xuất sắc rộng lớn với phần mềm mới nhất của tôi, lôi cuốn mặt hàng triệu người tiêu dùng.)

III. Successful lên đường với giới kể từ gì?

Giới từ E.g.
– Successful in: thành công xuất sắc nhập một nghành nghề, sinh hoạt, hành vi này bại liệt hoặc môi trường thiên nhiên ví dụ.

– In là giới kể từ đi kèm theo với Successful được rộng lớn 61% người học tập giờ Anh dùng bọn chúng trong những bài xích đua và tiếp xúc.

– She was successful in winning the competition.
(Cô ấy đang được thành công xuất sắc trong công việc giành thành công nhập cuộc đua.)
– She was successful in launching her own business.
(Cô ấy thành công xuất sắc trong công việc khởi nghiệp sale của riêng biệt bản thân.)
– He was successful in convincing his quấn lớn approve the new project.
(Anh tao thành công xuất sắc trong công việc thuyết phục sếp của tôi đồng ý dự án công trình mới nhất.)
– Successful at: thành công trong công việc triển khai một kĩ năng hoặc việc làm ví dụ. – He was successful at completing the project on time.
(Anh tao đang được thành công xuất sắc trong công việc hoàn thành xong dự án công trình đích thị thời hạn.)
– She has been successful at maintaining a healthy work-life balance.
(Cô ấy đang được thành công xuất sắc trong công việc lưu giữ cân đối thân mật việc làm và cuộc sống đời thường cá thể.)
– He was successful at negotiating a higher salary for himself.
(Anh tao đang được thành công xuất sắc trong công việc thương thuyết nhằm đạt được nút lộc cao hơn nữa cho chính bản thân.)
– Successful with: thành công với cùng một người hoặc một group người

– Thành công trong công việc dùng một khí cụ hoặc cách thức ví dụ.

– They were successful with their new marketing strategy.
(Họ đang được thành công xuất sắc với kế hoạch tiếp thị mới nhất của tôi.)
– She was successful with her presentation, impressing the audience with her ideas.
(Cô ấy đang được thành công xuất sắc với bài xích thuyết trình của tôi, khiến cho tuyệt hảo với người theo dõi vày phát minh của tôi.)
– Successful for: thành công cho 1 mục tiêu hoặc một tiềm năng cụ thể – The new product was successful for the company, increasing sales by 50%.
(Sản phẩm mới nhất đang được thành công xuất sắc cho quý doanh nghiệp, tăng lệch giá lên 50%.)
– The new policy was successful for reducing traffic congestion in the đô thị. (Chính sách mới nhất đang được thành công xuất sắc trong công việc hạn chế tắc lối nhập TP.HCM.)– The new policy was successful for reducing traffic congestion in the đô thị. (Chính sách mới nhất đang được thành công xuất sắc trong công việc hạn chế tắc lối nhập TP.HCM.)
Successful by: phương pháp hoặc cơ hội tiếp cận nhằm đạt được thành công xuất sắc. – She was successful by hard work and determination.
(Cô ấy đang được thành công xuất sắc trải qua sự nỗ lực và quyết tâm.)
The company was successful by innovation and a focus on customer needs.
(Công ty đang được thành công xuất sắc trải qua thay đổi và triệu tập nhập nhu yếu của quý khách.)
Successful over: vượt qua loa thách thức hoặc phe đối lập nhằm đạt được thành công xuất sắc. – She was successful over her fear of public speaking and gave a fantastic presentation lớn the board of directors.
(Cô ấy đang được băng qua nỗi ngại rằng trước công bọn chúng và trình diễn một bài xích thuyết trình ấn tượng trước hội đồng quản lí trị.)
– The company was successful over its competitors by offering a unique product and exceptional customer service.
(Công ty đang được băng qua phe đối lập tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh bằng phương pháp hỗ trợ một thành phầm độc đáo và khác biệt và công ty quý khách tài tình.)

IV. Một số kể từ đồng nghĩa tương quan với success

 • Achievement: Đạt được tiềm năng hoặc trở thành tựu nhập việc làm hoặc cuộc sống đời thường.
  E.g. “She felt a great sense of achievement after completing the project on time.”
  (Cô ấy cảm nhận thấy vô cùng kiêu hãnh về trở thành tựu của tôi sau khoản thời gian hoàn thành xong dự án công trình đích thị hạn.)
 • Accomplishment: Thành tựu hoặc sản phẩm của việc làm hoặc nỗ lực.
  E.g. “Winning the championship was a great accomplishment for the team.”
  (Chiến thắng chức vô địch là 1 trong những trở thành tựu vĩ đại so với group bóng.)
 • Triumph: Thắng lợi rộng lớn hoặc trở thành tựu giàn giụa tuyệt hảo.
  E.g. “The successful launch of the new product was a triumph for the company.”
  (Việc tạo ra thành phầm mới nhất thành công xuất sắc là 1 trong những thành công rộng lớn cho quý doanh nghiệp.)
 • Victory: Sự thành công hoặc thành công xuất sắc nhập một cuộc đấu giành giật hoặc cuộc đua.
  E.g. “The team celebrated their victory after winning the championship.”
  (Đội bóng ăn mừng thành công sau khoản thời gian giành chức vô địch.)
 • Fulfillment: Sự hoàn thành xong một tiềm năng hoặc sự thỏa mãn nhu cầu về mặt mũi lòng tin.
  E.g. “She found fulfillment in her work as a teacher, knowing that she was making a positive impact on the lives of her students.”
  (Cô ấy nhìn thấy sự thỏa mãn nhu cầu nhập việc làm giảng dạy dỗ của tôi, hiểu được cô ấy đang xuất hiện tác động tích vô cùng cho tới cuộc sống đời thường của học viên.)
 • Successfulness: Sự thành công xuất sắc hoặc năng lực thành công xuất sắc nhập việc làm hoặc cuộc sống đời thường.
  E.g. “His success in business was due lớn his hard work and dedication.”
  (Sự thành công xuất sắc hoặc năng lực thành công xuất sắc nhập việc làm hoặc cuộc sống đời thường. Ví dụ: “Sự thành công xuất sắc của anh ý tao nhập sale là dựa vào sự siêng năng và nhiệt tình của tôi.)
 • Prosperity: Sự phát đạt hoặc thành công xuất sắc về mặt mũi tài chủ yếu hoặc sale.
  E.g. “The company enjoyed a period of prosperity after launching their new product line.”
  (Công ty đang được trải qua loa 1 thời kỳ phát đạt sau khoản thời gian tạo ra sản phẩm mới nhất.)

Hy vọng qua loa nội dung bài viết bên trên, những các bạn sẽ thoải mái tự tin hoàn thành xong chất lượng tốt những bài xích tập dượt về giới kể từ. Chúc chúng ta học tập bài xích mừng rỡ vẻ