tay cầm ps4

Color

Bạn đang xem: tay cầm ps4

Quà tặng

 • Tổng quan
 • Hỗ trợ
 • Tổng quan

  Tính năng chính

  • Tay vậy DualShock 4 giành riêng cho PlayStation 4
  • Thiết nối tiếp tay vậy thuận tiện với những nút nhấn nhạy bén, chạm màn hình hiện nay đại
  • Tích phù hợp cỗ lúc lắc mang đến thưởng thức game chân thật
  • Tích phù hợp loa ngoài và cổng tai nghe 3.5 mang đến hương thụ tiếng động thuận tiện hơn
  • Chia sẻ thuận tiên rộng lớn với nút "SHARE" bên trên tay cầm
  • Hỗ trợ kỹ năng truyền tín hiệu qua chuyện Bluetooth không dây và cáp microUSB
  • Bảo hành 1 năm
  • Kích thước: (17 x 7.5 x 11.8) cm
  • Trọng lượng: 0.331 kg
  • Đơn vị tính: Cái
 • Hỗ trợ

 • Tổng quan
 • Hỗ trợ
 • Tổng quan

  Tính năng chính

  • Tay vậy DualShock 4 giành riêng cho PlayStation 4
  • Thiết nối tiếp tay vậy thuận tiện với những nút nhấn nhạy bén, chạm màn hình hiện nay đại
  • Tích phù hợp cỗ lúc lắc mang đến thưởng thức game chân thật
  • Tích phù hợp loa ngoài và cổng tai nghe 3.5 mang đến hương thụ tiếng động thuận tiện hơn
  • Chia sẻ thuận tiên rộng lớn với nút "SHARE" bên trên tay cầm
  • Hỗ trợ kỹ năng truyền tín hiệu qua chuyện Bluetooth không dây và cáp microUSB
  • Bảo hành 1 năm
  • Kích thước: (17 x 7.5 x 11.8) cm
  • Trọng lượng: 0.331 kg
  • Đơn vị tính: Cái
 • Hỗ trợ

 • Tổng quan
 • Hỗ trợ
 • Tổng quan

  Tính năng chính

  • Tay vậy DualShock 4 giành riêng cho PlayStation 4
  • Thiết nối tiếp tay vậy thuận tiện với những nút nhấn nhạy bén, chạm màn hình hiện nay đại
  • Tích phù hợp cỗ lúc lắc mang đến thưởng thức game chân thật
  • Tích phù hợp loa ngoài và cổng tai nghe 3.5 mang đến hương thụ tiếng động thuận tiện hơn
  • Chia sẻ thuận tiên rộng lớn với nút "SHARE" bên trên tay cầm
  • Hỗ trợ kỹ năng truyền tín hiệu qua chuyện Bluetooth không dây và cáp microUSB
  • Bảo hành 1 năm
  • Kích thước: (17 x 7.5 x 11.8) cm
  • Trọng lượng: 0.331 kg
  • Đơn vị tính: Cái
 • Hỗ trợ

 • Tổng quan
 • Hỗ trợ
 • Tổng quan

  Tính năng chính

  • Tay vậy DualShock 4 giành riêng cho PlayStation 4
  • Thiết nối tiếp tay vậy thuận tiện với những nút nhấn nhạy bén, chạm màn hình hiện nay đại
  • Tích phù hợp cỗ lúc lắc mang đến thưởng thức game chân thật
  • Tích phù hợp loa ngoài và cổng tai nghe 3.5 mang đến hương thụ tiếng động thuận tiện hơn
  • Chia sẻ thuận tiên rộng lớn với nút "SHARE" bên trên tay cầm
  • Hỗ trợ kỹ năng truyền tín hiệu qua chuyện Bluetooth không dây và cáp microUSB
  • Bảo hành 1 năm
  • Kích thước: (17 x 7.5 x 11.8) cm
  • Trọng lượng: 0.331 kg
  • Đơn vị tính: Cái
 • Hỗ trợ

 • Tổng quan
 • Hỗ trợ
 • Tổng quan

  Tính năng chính

  • Tay vậy DualShock 4 giành riêng cho PlayStation 4
  • Thiết nối tiếp tay vậy thuận tiện với những nút nhấn nhạy bén, chạm màn hình hiện nay đại
  • Tích phù hợp cỗ lúc lắc mang đến thưởng thức game chân thật
  • Tích phù hợp loa ngoài và cổng tai nghe 3.5 mang đến hương thụ tiếng động thuận tiện hơn
  • Chia sẻ thuận tiên rộng lớn với nút "SHARE" bên trên tay cầm
  • Hỗ trợ kỹ năng truyền tín hiệu qua chuyện Bluetooth không dây và cáp microUSB
  • Bảo hành 1 năm
  • Kích thước: (17 x 7.5 x 11.8) cm
  • Trọng lượng: 0.331 kg
  • Đơn vị tính: Cái
 • Hỗ trợ

 • Tổng quan
 • Hỗ trợ
 • Tổng quan

  Tính năng chính

  • Tay vậy DualShock 4 giành riêng cho PlayStation 4
  • Thiết nối tiếp tay vậy thuận tiện với những nút nhấn nhạy bén, chạm màn hình hiện nay đại
  • Tích phù hợp cỗ lúc lắc mang đến thưởng thức game chân thật
  • Tích phù hợp loa ngoài và cổng tai nghe 3.5 mang đến hương thụ tiếng động thuận tiện hơn
  • Chia sẻ thuận tiên rộng lớn với nút "SHARE" bên trên tay cầm
  • Hỗ trợ kỹ năng truyền tín hiệu qua chuyện Bluetooth không dây và cáp microUSB
  • Bảo hành 1 năm
  • Kích thước: (17 x 7.5 x 11.8) cm
  • Trọng lượng: 0.331 kg
  • Đơn vị tính: Cái
 • Hỗ trợ

 • Tổng quan
 • Hỗ trợ
 • Tổng quan

  Tính năng chính

  • Tay vậy DualShock 4 giành riêng cho PlayStation 4
  • Thiết nối tiếp tay vậy thuận tiện với những nút nhấn nhạy bén, chạm màn hình hiện nay đại
  • Tích phù hợp cỗ lúc lắc mang đến thưởng thức game chân thật
  • Tích phù hợp loa ngoài và cổng tai nghe 3.5 mang đến hương thụ tiếng động thuận tiện hơn
  • Chia sẻ thuận tiên rộng lớn với nút "SHARE" bên trên tay cầm
  • Hỗ trợ kỹ năng truyền tín hiệu qua chuyện Bluetooth không dây và cáp microUSB
  • Bảo hành 1 năm
  • Kích thước: (17 x 7.5 x 11.8) cm
  • Trọng lượng: 0.331 kg
  • Đơn vị tính: Cái
 • Hỗ trợ

 • Tổng quan
 • Hỗ trợ
 • Tổng quan

  Tính năng chính

  • Tay vậy DualShock 4 giành riêng cho PlayStation 4
  • Thiết nối tiếp tay vậy thuận tiện với những nút nhấn nhạy bén, chạm màn hình hiện nay đại
  • Tích phù hợp cỗ lúc lắc mang đến thưởng thức game chân thật
  • Tích phù hợp loa ngoài và cổng tai nghe 3.5 mang đến hương thụ tiếng động thuận tiện hơn
  • Chia sẻ thuận tiên rộng lớn với nút "SHARE" bên trên tay cầm
  • Hỗ trợ kỹ năng truyền tín hiệu qua chuyện Bluetooth không dây và cáp microUSB
  • Bảo hành 1 năm
  • Kích thước: (17 x 7.5 x 11.8) cm
  • Trọng lượng: 0.331 kg
  • Đơn vị tính: Cái
 • Hỗ trợ

  • Tổng quan

   Xem thêm: gunny lau hoc sinh

   Tính năng chính

   • Tay vậy DualShock 4 giành riêng cho PlayStation 4
   • Thiết nối tiếp tay vậy thuận tiện với những nút nhấn nhạy bén, chạm màn hình hiện nay đại
   • Tích phù hợp cỗ lúc lắc mang đến thưởng thức game chân thật
   • Tích phù hợp loa ngoài và cổng tai nghe 3.5 mang đến hương thụ tiếng động thuận tiện hơn
   • Chia sẻ thuận tiên rộng lớn với nút "SHARE" bên trên tay cầm
   • Hỗ trợ kỹ năng truyền tín hiệu qua chuyện Bluetooth không dây và cáp microUSB
   • Bảo hành 1 năm
   • Kích thước: (17 x 7.5 x 11.8) cm
   • Trọng lượng: 0.331 kg
   • Đơn vị tính: Cái
  • Hỗ trợ

  • Tổng quan

   Tính năng chính

   • Tay vậy DualShock 4 giành riêng cho PlayStation 4
   • Thiết nối tiếp tay vậy thuận tiện với những nút nhấn nhạy bén, chạm màn hình hiện nay đại
   • Tích phù hợp cỗ lúc lắc mang đến thưởng thức game chân thật
   • Tích phù hợp loa ngoài và cổng tai nghe 3.5 mang đến hương thụ tiếng động thuận tiện hơn
   • Chia sẻ thuận tiên rộng lớn với nút "SHARE" bên trên tay cầm
   • Hỗ trợ kỹ năng truyền tín hiệu qua chuyện Bluetooth không dây và cáp microUSB
   • Bảo hành 1 năm
   • Kích thước: (17 x 7.5 x 11.8) cm
   • Trọng lượng: 0.331 kg
   • Đơn vị tính: Cái
  • Hỗ trợ

  • Tổng quan

   Tính năng chính

   • Tay vậy DualShock 4 giành riêng cho PlayStation 4
   • Thiết nối tiếp tay vậy thuận tiện với những nút nhấn nhạy bén, chạm màn hình hiện nay đại
   • Tích phù hợp cỗ lúc lắc mang đến thưởng thức game chân thật
   • Tích phù hợp loa ngoài và cổng tai nghe 3.5 mang đến hương thụ tiếng động thuận tiện hơn
   • Chia sẻ thuận tiên rộng lớn với nút "SHARE" bên trên tay cầm
   • Hỗ trợ kỹ năng truyền tín hiệu qua chuyện Bluetooth không dây và cáp microUSB
   • Bảo hành 1 năm
   • Kích thước: (17 x 7.5 x 11.8) cm
   • Trọng lượng: 0.331 kg
   • Đơn vị tính: Cái
  • Hỗ trợ

  • Tổng quan

   Tính năng chính

   • Tay vậy DualShock 4 giành riêng cho PlayStation 4
   • Thiết nối tiếp tay vậy thuận tiện với những nút nhấn nhạy bén, chạm màn hình hiện nay đại
   • Tích phù hợp cỗ lúc lắc mang đến thưởng thức game chân thật
   • Tích phù hợp loa ngoài và cổng tai nghe 3.5 mang đến hương thụ tiếng động thuận tiện hơn
   • Chia sẻ thuận tiên rộng lớn với nút "SHARE" bên trên tay cầm
   • Hỗ trợ kỹ năng truyền tín hiệu qua chuyện Bluetooth không dây và cáp microUSB
   • Bảo hành 1 năm
   • Kích thước: (17 x 7.5 x 11.8) cm
   • Trọng lượng: 0.331 kg
   • Đơn vị tính: Cái
  • Hỗ trợ

  • Tổng quan

   Tính năng chính

   • Tay vậy DualShock 4 giành riêng cho PlayStation 4
   • Thiết nối tiếp tay vậy thuận tiện với những nút nhấn nhạy bén, chạm màn hình hiện nay đại
   • Tích phù hợp cỗ lúc lắc mang đến thưởng thức game chân thật
   • Tích phù hợp loa ngoài và cổng tai nghe 3.5 mang đến hương thụ tiếng động thuận tiện hơn
   • Chia sẻ thuận tiên rộng lớn với nút "SHARE" bên trên tay cầm
   • Hỗ trợ kỹ năng truyền tín hiệu qua chuyện Bluetooth không dây và cáp microUSB
   • Bảo hành 1 năm
   • Kích thước: (17 x 7.5 x 11.8) cm
   • Trọng lượng: 0.331 kg
   • Đơn vị tính: Cái
  • Hỗ trợ

  • Tổng quan

   Tính năng chính

   • Tay vậy DualShock 4 giành riêng cho PlayStation 4
   • Thiết nối tiếp tay vậy thuận tiện với những nút nhấn nhạy bén, chạm màn hình hiện nay đại
   • Tích phù hợp cỗ lúc lắc mang đến thưởng thức game chân thật
   • Tích phù hợp loa ngoài và cổng tai nghe 3.5 mang đến hương thụ tiếng động thuận tiện hơn
   • Chia sẻ thuận tiên rộng lớn với nút "SHARE" bên trên tay cầm
   • Hỗ trợ kỹ năng truyền tín hiệu qua chuyện Bluetooth không dây và cáp microUSB
   • Bảo hành 1 năm
   • Kích thước: (17 x 7.5 x 11.8) cm
   • Trọng lượng: 0.331 kg
   • Đơn vị tính: Cái
  • Hỗ trợ

  • Tổng quan

   Tính năng chính

   • Tay vậy DualShock 4 giành riêng cho PlayStation 4
   • Thiết nối tiếp tay vậy thuận tiện với những nút nhấn nhạy bén, chạm màn hình hiện nay đại
   • Tích phù hợp cỗ lúc lắc mang đến thưởng thức game chân thật
   • Tích phù hợp loa ngoài và cổng tai nghe 3.5 mang đến hương thụ tiếng động thuận tiện hơn
   • Chia sẻ thuận tiên rộng lớn với nút "SHARE" bên trên tay cầm
   • Hỗ trợ kỹ năng truyền tín hiệu qua chuyện Bluetooth không dây và cáp microUSB
   • Bảo hành 1 năm
   • Kích thước: (17 x 7.5 x 11.8) cm
   • Trọng lượng: 0.331 kg
   • Đơn vị tính: Cái
  • Hỗ trợ

  • Tổng quan

   Tính năng chính

   • Tay vậy DualShock 4 giành riêng cho PlayStation 4
   • Thiết nối tiếp tay vậy thuận tiện với những nút nhấn nhạy bén, chạm màn hình hiện nay đại
   • Tích phù hợp cỗ lúc lắc mang đến thưởng thức game chân thật
   • Tích phù hợp loa ngoài và cổng tai nghe 3.5 mang đến hương thụ tiếng động thuận tiện hơn
   • Chia sẻ thuận tiên rộng lớn với nút "SHARE" bên trên tay cầm
   • Hỗ trợ kỹ năng truyền tín hiệu qua chuyện Bluetooth không dây và cáp microUSB
   • Bảo hành 1 năm
   • Kích thước: (17 x 7.5 x 11.8) cm
   • Trọng lượng: 0.331 kg
   • Đơn vị tính: Cái
  • Hỗ trợ

   Xem thêm: finger

Tay chơi trò giải trí DualShock 4

Tay chơi trò giải trí DualShock 4

Recently Viewed

1. Giá được kể tương quan cho tới Giá kinh doanh nhỏ được khuyến nghị bao hàm VAT, rất có thể thay cho thay đổi theo gót thời hạn nhưng mà ko cần thiết thông tin trước và chỉ vận dụng bên trên trang web này.

 • 1. Giá được kể tương quan cho tới Giá kinh doanh nhỏ được khuyến nghị bao hàm VAT, rất có thể thay cho thay đổi theo gót thời hạn nhưng mà ko cần thiết thông tin trước và chỉ vận dụng bên trên trang web này.

Tác giả

Bình luận