thi tin học cơ bản

MODUN-01

1. Tốc phỏng truyền tài liệu tối nhiều bên trên lý thuyết của USB 2.0 là bao nhiêu:

Bạn đang xem: thi tin học cơ bản

2. Trong PC, vũ khí này tại đây dùng làm tàng trữ tài liệu và hệ điều hành và quản lý máy tinh:

3. Hệ điều hành và quản lý Microsoft Windows được tạo ra bên trên toàn trái đất nhập năm nào:

4. Trong ứng dụng Task Manager, thông số kỹ thuật này ko nên là thông số kỹ thuật sinh hoạt của một tiến thủ trình:

5. Phát biểu này sau đó là đích nhất:

A. Mạng LAN đem vận tốc truyền tài liệu cao

B. Mạng LAN đem phạm vi địa lí số lượng giới hạn, thông thường được thiết đặt nhập một văn chống.

C. Mạng LAN là mạng diện rộng lớn

6. Trong liên kết mạng PC tổng thể, cấu tạo mạng được phân thành những loại nào:

A. Cấu trúc link hình sao

B. Cấu trúc link dạng tuyến

C. Cấu trúc link hình dáng sao, hình dáng tuyến, hình dáng vòng

7. Một mạng PC cần thiết có:

A. Máy mái ấm - Máy trạm – Hệ điều hành và quản lý mạng và những thừng nối

B. Các PC và những thừng nối

C. Hệ điều hành và quản lý mạng – Thiết bị mạng

D. Máy tính – Hệ điều hành và quản lý mạng – Thiết bị mạng

8. Khi một người cần thiết gửi thư năng lượng điện tử cho 1 người, người tớ thì nên cần vấn đề gì:

9. Khi giao dịch thanh toán trực tuyến nên làm cái gi nhằm đảm bảo an toàn và đáng tin cậy thông tin:

A. Cảnh giác với thư hàng nhái

B. Cảnh giác với những người kỳ lạ, cảnh giác khi thao tác bên trên PC của những người kỳ lạ

10. Một dạng vấn đề rất có thể đem 14 tình trạng. Để tổ chức triển khai tàng trữ mang đến dạng vấn đề này tớ cần:

MODUN-02

11. Trong hệ điều hành và quản lý Microsoft Windows, người tớ rất có thể format ổ đĩa chứa chấp hệ điều hành và quản lý không:

A. cũng có thể, giản dị là những luyện tin cẩn sẽ ảnh hưởng xóa lên đường

B. Không thể nếu như đang được dùng hệ điều hành và quản lý được bịa đặt bên trên ổ đĩa này

C. cũng có thể tuy nhiên tiếp sau đó tiếp tục tổn thất hệ điều hành và quản lý

D. Không thể vì như thế bất kì ổ đĩa nào thì cũng ko format được

12. Trong hệ điều hành và quản lý Microsoft Windows, nhằm thu nhỏ toàn bộ hành lang cửa số, trừ hành lang cửa số đang được dùng, người tớ dùng tổng hợp phím nào:

13. Trong hệ điều hành và quản lý Microsoft Windows, công tác chú thích thời gian nhanh là:

14. Trong hệ điều hành và quản lý Microsoft Windows, thao tác Drag and Drop (kéo thả chuột) được dùng khi người tớ ham muốn thực hiện gì:

B. Thay thay đổi màu sắc nền mang đến hành lang cửa số hiện tại hành

C. Di trả đối tượng người tiêu dùng cho tới địa điểm mới nhất

D. Xem tính chất của luyện tin cẩn lúc này

15. Trong hệ điều hành và quản lý Microsoft Windows, người tớ sử dụng chương trình nào để quản lý các tập tin cẩn và thư mục:

16. Để xóa một đối tượng người tiêu dùng nhập hệ điều hành và quản lý Microsoft Windows:

B. Click con chuột nên nhập Delete

17. Trong hệ điều hành và quản lý Microsoft Windows, muốn coi tổ chức những luyện tin cẩn và folder bên trên đĩa, người tớ có thể sử dụng:

A. My Computer hoặc Windows Explorer

B. My Computer hoặc Recycle Bin

C. Windows Explorer hoặc Recycle Bin

D. My Computer hoăc My Network Places

18. Trong Windows Explore, để lựa chọn 1 khi những tệp tin hoặc thư mục ở liền kề nhau nhập một list, người tớ thực hiện:

A. Giữ phím Ctrl và nháy con chuột vào từng mục ham muốn lựa chọn nhập danh sach

B. Giữ phím Alt và nháy con chuột vào cụ thể từng mục ham muốn lựa chọn nhập list

C. Nháy chuột ở mục đầu, ấn và giữ Shift nháy con chuột ở muc cuối

D. Giữ phím Tab và nháy con chuột nhập từng mục ham muốn lựa chọn nhập list

19. Trong hệ điều hành và quản lý Microsoft Windows, những ứng dụng này tại đây ko nên là ứng dụng gõ giờ đồng hồ Việt:

đôi mươi. Trong hệ điều hành và quản lý Microsoft Windows, so với một folder (folder) tiếp tục đem bên trên đĩa CD, người tớ rất có thể thực hiện:

A. Ghi bổ sung cập nhật tăng tệp tin, thư mục nhập.

B. Không thể ghi bổ sung cập nhật tăng tệp tin, thư mục nhập.

C. cũng có thể xóa bớt tệp tin, thư mục.

MODUN-03

21. Trong Microsoft Word 2010 với Classic Menu, nhằm thao tác với luyện tin cẩn văn phiên bản, standard là gì:

22. Trong Microsoft Word 2010, tác dụng của tổng hợp phím Ctrl + S nhập biên soạn thảo là:

C. Lưu luyện tin cẩn văn phiên bản nhập đĩa

D. Tạo luyện tin cẩn văn phiên bản mới nhất

23. Trong Microsoft Word 2010, nhằm thu nhỏ/phóng rộng lớn hành lang cửa số văn phiên bản, người tớ thực hiện:

A. Bấm phím Ctrl và kéo con cái lăn chiêng bên trên con chuột

B. Bấm phím Tab và kéo con cái lăn chiêng bên trên con chuột

C. Bấm phím Alt và kéo con cái lăn chiêng bên trên con chuột

D. Bấm phím Shift và kéo con cái lăn chiêng bên trên con chuột

24. Trong Microsoft Word 2010, khi đang được biên soạn thảo văn phiên bản, ham muốn chèn những kí tự động đặc trưng nhập văn phiên bản, người tớ thực hiện:

25. Trong Microsoft Word 2010, để thay thế thế kể từ hoặc cụm kể từ, người tớ dùng tổng hợp phím:

26. Trong Microsoft Word 2010, ham muốn dùng tác dụng sửa lỗi và gõ tắt, người tớ tiến hành trong:

A. Vào File -> Options -> Proofing -> AutoCorrect Options

B. Vào trang chủ -> Options -> Proofing -> AutoCorrect Options

C. Vào View -> Options -> Proofing -> AutoCorrect Options

D. Vào Review -> Options -> Proofing -> AutoCorrect Options

27. Trong Microsoft Word 2010, nhằm gạch ốp chân một quãng văn phiên bản đang được lựa chọn với đường nét đơn, người tớ dùng tổng hợp phím:

28. Trong Microsoft Word 2010, định hình khuông và màu sắc nền nằm tại vị trí bảng đối thoại nào:

29. Trong Microsoft Word 2010, nhằm bố trí những tài liệu của một bảng, người tớ thực hiện:

30. Trong Microsoft Word 2010, ham muốn in những trang chẵn, hoặc những trang lẻ trước thì nháy con chuột nhập đâu?

A. File -> Page Seup lựa chọn mục LayOut

B. File -> Print...lựa chọn mục Print

C. File -> Print Print View mục hình tượng máy in

D. Chọn Option kể từ menu Tools -> Print

MODUN-04

31. Trong Microsoft Excel 2010, nếu như nhập một dù tính có những kí hiệu #####, điều đó có nghĩa là gì:

A. Chương trình bảng tính bị nhiem virus

B. Công thức nhập sai và Microsoft Excel thông tin lỗi

C. Hàng chứa chấp dù cơ có độ cao quá thấp nên ko hiển thị hết chữ số

D. Cột chứa chấp dù đó có độ rộng lớn vượt lên hẹp nên ko hiển thị hết chữ số

32. Trong Microsoft Excel 2010, cơ hội này sau ko dùng làm hiệu chỉnh nội dung của một ô:

A. Nhắp lựa chọn 1 cell và nhấn phím F2

B. Nhắp lưu ban con chuột vào trong 1 cell

C. Nhắp lựa chọn 1 cell và nhấn nên con chuột, kể từ thực đơn xổ xuống lựa chọn Edit

D. Chọn một cell và nhắp con chuột nhập nội dung bên trên thanh Formula Bar

33. Trong Microsoft Excel 2010, để giữ lại cố định và thắt chặt sản phẩm hoặc cột nhập hành lang cửa số biên soạn thảo; sau thời điểm khắc ghi sản phẩm hoặc cột, người tớ thực hiện:

A. Vào Review -> Freeze Panes

C. Vào Page Layout -> Freeze Panes

D. Vào trang chủ -> Freeze Panes

34. Trong Microsoft Excel 2010, bên trên dù A1 lưu trị ngày 15/10/1970; sản phẩm hàm =MONTH(A1) là bao nhiêu:

35. Trong Microsoft Excel 2010, khi gõ công thức hoàn thành rồi nhấn Enter thì thấy máy hình thành #REF! đem nghĩa là:

A. Tham chiếu dù ko hợp thức

B. Giá trị tham lam chiếu ko tồn bên trên

C. Không tham lam chiếu cho tới được

36. Trong Microsoft Excel 2010, khi ghi chép sai thương hiệu hàm nhập đo lường và tính toán, công tác thông tin lỗi nào:

37. Trong Microsoft Excel 2010, người tớ gõ công thức =Proper("Tin học") thì có được kết quả:

38. Trong Microsoft Excel 2010, tuyên bố này sau đó là sai:

A. Khi đo lường và tính toán độ quý hiếm một CELL (ô) với hàm hoặc với biểu thức tớ nên chính thức vị vệt “=”.

B. Tên hàm nhập bằng văn bản thông thường hoặc chữ hoa đều phải sở hữu độ quý hiếm như nhau.

C. Giữa thương hiệu hàm và những đối số rất có thể chứa chấp ký tự động blank (khoảng trắng).

D. Các độ quý hiếm chuỗi ghi thẳng nhập hàm nên được bịa đặt nhập cặp vệt nháy kép. Ví dụ: = LEFT (“ABC”,1)

39. Trong Microsoft Excel 2010, câu này sau đó là đúng:

A. Khi nhập tài liệu tháng ngày, cần phải nhập mon trước

B. Khi nhập tài liệu tháng ngày, cần phải nhập ngày trước

C. Khi nhập tài liệu tháng ngày, cần phải nhập tài liệu mang đến năm là 4 chữ số.

D. Khi nhập tài liệu tháng ngày, rất có thể nhập ngày trước hoặc mon trước tùy từng định hình hiển thị của tài liệu.

40. Trong Microsoft Excel 2010, nhằm màn trình diễn số liệu dạng xác suất, người tớ dùng biểu vật dụng loại này bên dưới đó là hợp lí nhất:

A. Biểu vật dụng cột đứng (Column)

B. Biểu vật dụng lối cấp khúc (Line)

C. Biểu vật dụng phân giã XY (XY Scatter)

D. Biểu vật dụng dạng quạt tròn trĩnh (Pie)

MODUN-05

41. Trong Microsoft PowerPoint 2010, ham muốn chèn những trang thuyết trình (slide) từ một luyện tin cẩn không giống nhập luyện tin cẩn đang được hé, người tớ thực hiện:

A. Vào File -> Import Slide

B. Vào trang chủ -> New Slide -> Resuse Slide

C. Vào Insert -> Duplicate Slide

42. Trong Microsoft PowerPoint 2010, với tiếng động tiến hành bài xích trình thao diễn, người tớ thực hiện:

A. Thực hiện tại được chỉ khi tạo ra cảm giác động mang đến đối tượng người tiêu dùng nhập slide

B. Thực hiện tại được chỉ khi tạo ra cảm giác trả trang trong những slide.

C. Thực hiện tại được cả khi tạo ra cảm giác động và cảm giác trả trang.

D. Không tiến hành được cả khi tạo ra cảm giác động và cảm giác trả trang

43. Trong Microsoft PowerPoint 2010, khi tiến hành Vào insert -> Audio, người tớ thực hiện:

A. Chèn hình hình họa nhập trang thuyết trình (slide)

B. Chèn tiếng động nhập trang thuyết trình (slide)

C. Chèn phim nhập trang thuyết trình (slide)

D. Chèn ký tự động nhập trang thuyết trình (slide)

44. Trong Microsoft PowerPoint 2010, nhằm bỏ vứt thao tác vừa vặn tiến hành, người tớ dùng tổng hợp phím:

45. Trong Microsoft PowerPoint 2010, muốn tạo thêm một trang thuyết trình (slide) mới nhất, người tớ dùng tổng hợp phím:

46. Trong Microsoft PowerPoint 2010, khi đang được làm việc, ham muốn thay cho thay đổi kiến thiết của trang thuyết trình (slide), người tớ thực hiện:

A. Format - Slide Design...

B. Tools - Slide Design...

C. Insert - Slide Design...

D. Slide Show - Slide Design...

47. Trong Microsoft PowerPoint 2010, tổng hợp phím Ctrl + H ứng với tiến hành mệnh lệnh này sau đây:

D. Vào View -> Slide Master

48. Trong Microsoft PowerPoint 2010, ham muốn sao chép một trong những phần của đoạn văn phiên bản nhập một text box, người tớ thực hiện:

A. Chọn phần văn phiên bản cần thiết sao chép, nhấn Ctrl + C rồi trả con cái trỏ văn phiên bản cho tới địa điểm cần thiết sao chép, nhấn Ctrl + V

B. Chọn phần văn phiên bản cần thiết sao chép, nhấn Ctrl + V rồi trả con cái trỏ văn phiên bản cho tới địa điểm cần thiết sao chép, nhấn Ctrl + C

C. Chọn Text Box chứa chấp đoạn văn phiên bản cơ, nhấn Ctrl + C rồi trả con cái trỏ văn phiên bản cho tới địa điểm cần thiết sao chép, nhấn Ctrl + V

D. Chọn Text Box chứa chấp đoạn văn phiên bản cơ, nhấn Ctrl + V rồi trả con cái trỏ văn phiên bản cho tới địa điểm cần thiết sao chép, nhấn Ctrl + C

49. Trong Microsoft PowerPoint 2010, muốn tạo link trả cho tới trang ngẫu nhiên, người tớ thực hiện:

A. Chọn đối tượng người tiêu dùng cần thiết tạo ra link -> Insert -> kích hoạt -> Hyperlink đồ sộ -> Slide…

B. Chọn đối tượng người tiêu dùng cần thiết tạo ra link -> Insert -> kích hoạt -> Hyperlink đồ sộ -> Next slide…

C. Chọn đối tượng người tiêu dùng cần thiết tạo ra link -> Insert -> kích hoạt -> Hyperlink đồ sộ -> Custom Show…

D. Chọn đối tượng người tiêu dùng cần thiết tạo ra link -> Insert -> Custom Shows -> Hyperlink đồ sộ -> URL…

50. Trong Microsoft PowerPoint 2010, thao tác này tại đây nhằm chạy demo trang thuyết trình (slide) hiện tại tại:

D. Vào Transitions -> Preview

MODUN-06

51. www.google.com thì “.com” đem nghĩa là:

A. Đây là đuôi thương hiệu miền của những trang web dạy dỗ

B. Đây là đuôi thương hiệu miền của những trang web thường thì

C. Đây là đuôi thương hiệu miền của những trang web thường thì

D. Đây là đuôi thương hiệu miền của những trang web thương nghiệp, cty

52. Để xem xét lại lịch sử hào hùng duyệt trang web bên trên trình duyệt Internet Explorer, người tớ dùng tổng hợp bàn phím:

53. Địa chỉ trang web này sau đó là không phù hợp lệ:

54. Thương Mại & Dịch Vụ thư năng lượng điện tử cung ứng những tác dụng gì:

A. – Mở và coi list những thư đã nhận được và được lưu nhập vỏ hộp thư. – Mở và gọi nội dung của một bức thư ví dụ. – Soạn thư và gửi thư cho 1 hoặc nhiều người.

B. – Trả câu nói. thư. –Chuyển tiếp thư cho 1 người không giống

C. – Mở và coi list những thư đã nhận được và được lưu nhập vỏ hộp thư. – Mở và gọi nội dung của một bức thư ví dụ. – Soạn thư và gửi thư cho 1 hoặc nhiều người. – Trả câu nói. thư. – Chuyển tiếp thư cho 1 người không giống

D. – Mở và gọi nội dung của một bức thư ví dụ. – Soạn thư và gửi thư cho 1 hoặc nhiều người. – Trả câu nói. thư.

55. Để vấn đáp thư năng lượng điện tử bên trên ứng dụng Outlook 2010, người tớ dùng nút:

56. Khi có được thư năng lượng điện tử (Email) đem mái ấm đề" Mail undeliverable" đem nghĩa là:

A. Thư điện tử và đã được gửi lên đường, tuy nhiên ko cho tới được người nhận

B. Thư điện tử và đã được gửi lên đường, tuy nhiên người nhận ko gọi

C. Đó là Thư điện tử ở trong nhà cung ứng cty

D. Đó là Thư điện tử của những người nhận thông tin việc ko hé được Thư điện tử

57. Trong những tuyên bố sau, tuyên bố này là sai:

A. Thương mại năng lượng điện tử chung công ty hạn chế ngân sách và tăng hiệu suất cao nhập lăng xê

B. Thương mại năng lượng điện tử chung công ty vươn đi ra thị ngôi trường trái đất

C. Thương mại năng lượng điện tử trọn vẹn song lập với những sinh hoạt thương nghiệp truyền thống lịch sử

D. Thương mại năng lượng điện tử là một trong định nghĩa còn tương đối mới nhất mẻ ở VN

58. Hãy cho thấy vị trí IP này sau đó là phù hợp lệ:

59. Phát biểu này sau đó là đích về nguyên do vì sao Thư điện tử được dùng phổ cập nhập lăng xê năng lượng điện tử:

A. Phản hồi thời gian nhanh kể từ phía người tiêu dùng tiềm năng

B. Khách sản phẩm đem con số Message hạn chế dần dần

C. Khoông đem phản xạ kinh hoàng kể từ người tiêu dùng

Xem thêm: chang trai cua em tap 15

D. Chi tiêu cao khiến cho càng ngày càng không nhiều người tiêu dùng công thức này

60. Hãy cho thấy đơn vị chức năng của đường truyền là: