tiêu cực tiếng anh

Tiêu cực kỳ chỉ những góc nhìn, trường hợp hoặc thái chừng mang ý nghĩa xấu đi, ko đảm bảo chất lượng hoặc đem tác động xấu xa.

Bạn đang xem: tiêu cực tiếng anh

1.

Tiếp xúc liên tiếp với thông tin xấu đi hoàn toàn có thể tác động xấu xa cho tới sức mạnh tư tưởng của một người.

The constant exposure to tát negative news can have a detrimental effect on one's mental well-being.

2.

Quan trọng là tách tâm lý xấu đi và triệu tập vô những góc nhìn tích vô cùng nhằm lưu giữ một trí tuệ mạnh mẽ.

Xem thêm: Mi Tom TV trực tiếp bóng đá hôm nay không quảng cáo

It's important to tát avoid negative thinking patterns and focus on positive aspects to tát maintain a healthy mindset.

Cùng DOL mò mẫm hiểu những nghĩa không giống nhau của kể từ negative nhé!

- negative (tiêu cực) Ví dụ: She had a negative attitude towards the project. (Cô ấy đem thái chừng xấu đi so với dự án công trình.)

Xem thêm: gặp nhau cuối năm 2018 full

- negative (âm, phủ định) Ví dụ: He gave a negative response to tát the proposal. (Anh tao thể hiện một phản hồi phủ tấp tểnh so với khuyến nghị.)

- negative (điện): âm, tiếp điểm ko chứa chấp năng lượng điện tích Ví dụ: Connect the positive and negative terminals of the battery. (Kết nối vô cùng dương và vô cùng âm của pin.)

- negative (số học): số âm, nhỏ rộng lớn không Ví dụ: The result of subtracting a positive number from a negative number is always negative. (Kết ngược của luật lệ trừ một vài dương mang đến một vài âm vẫn là một số âm.)