tính đa dạng về loài của quần xã là

Tính đa dạng chủng loại về loại của quần xã là:

Tính đa dạng chủng loại về loại của quần xã là:

Bạn đang xem: tính đa dạng về loài của quần xã là


Mức chừng phong phú và đa dạng về con số loại nhập quần xã và con số thành viên của từng loài

Mật chừng thành viên của từng loại nhập quần xã

Tỉ lệ % số vị trí phát hiện một loại nhập tổng số vị trí quan tiền sát

Số loại nhập vai trò cần thiết nhập quần xã

Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Tính đa dạng chủng loại về loại của quần xã là: Mức chừng phong phú và đa dạng về con số loại nhập quần xã và con số thành viên của từng loại.

Chọn A

Luyện tập

Câu căn vặn liên quan

 • Kết ngược sau cuối của tiến thủ hóa chất hóa học là

  Kết ngược sau cuối của tiến thủ hóa chất hóa học là

  Xem thêm: Các tính năng hiện đại trên trang web Ca Khia tv thu hút người xem

 • Nhóm thành viên nào là bên dưới đó là một quần thể?

  Nhóm thành viên nào là bên dưới đó là một quần thể?

 • Đối với tiến thủ hoá, thông thường trở thành đem ý nghĩa:

  Đối với tiến thủ hoá, thông thường trở thành đem ý nghĩa:

 • Măt đa số của tinh lọc bất ngờ là gì ?

  Măt đa số của tinh lọc bất ngờ là gì ?

 • Nhóm thành viên nào là bên dưới đó là một quần thể

  Nhóm thành viên nào là bên dưới đó là một quần thể

 • Ưu thế nổi trội của kinh nghiệm DT là

  Xem thêm: giá vàng doji

  Ưu thế nổi trội của kinh nghiệm DT là

 • Cơ quan tiền tương đương là dẫn chứng bệnh tỏ

  Cơ quan tiền tương đương là dẫn chứng bệnh tỏ