tra cuu dang kiem

Những ngày qua loa, hiện tượng ùn tắc mạng truy vấn nhằm tra cứu vớt và in giấy má xác nhận gia hạn đăng kiểm ra mắt thông thường xuyên tự lượt truy cập rộng lớn. Nhằm tương hỗ rất tốt cho những người dân, Cục Đăng kiểm Việt Nam công phụ thân thêm thắt kênh tra cứu vớt giấy má ghi nhận và tem kiểm quyết định.