trường cấp 2 tiếng anh

Bản dịch của "trường cung cấp hai" nhập Anh là gì?

vi trường cung cấp hai = en

volume_up

junior high school

Bạn đang xem: trường cấp 2 tiếng anh

chevron_left

chevron_right

Bản dịch

VI

trường cung cấp hai {danh từ}

Ví dụ về kiểu cách dùng

Vietnamese English Ví dụ bám theo văn cảnh của "trường cung cấp hai" nhập Anh

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng đắn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

Xem thêm: các công thức tiếng anh

Vietnamese Cách dùng "junior high school" nhập một câu

One of them was a junior high school student.

Students at a local junior high school got an out-of-this-world experience this week.

For students with intellectual and behavioral disabilities, we teach them functional academics in junior high school.

Xem thêm: chu vi tam giác

You have known each other since junior high school.

One of her best tutoring memories was helping a struggling girl who came to lớn her in year 10, junior high school.

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "trường cung cấp hai" nhập giờ đồng hồ Anh