vở bài tập toán lớp 4 trang 5

Câu 1, 2, 3, 4 trang 5 Vở bài bác luyện (VBT) Toán 4 luyện 2


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 5 bài bác 86 Vở bài bác luyện (VBT) Toán 4 luyện 2. 1. Viết tiếp vô khu vực chấm:

1. Viết tiếp vô khu vực chấm:

a) Trong những số 3457 ; 4568 ; 66811 ; 2050 ; 2229 ; 3576 những số phân chia không còn mang đến 2 là: ..................................

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 trang 5

b) Trong những số 900 ; 2355 ; 5551 ; 5550 ; 9372 ; 285 những số phân chia không còn mang đến 5 là: ...................................

2.

3. 

Viết tiếp vô khu vực chấm:

Trong những số 345 ; 400 ; 296 ; 341; 2000 ; 3995 ; 9010 ; 1324:

a) Các số vừa phải phân chia không còn mang đến 2 vừa phải phân chia không còn mang đến 5 là: .............................

b) Các số phân chia không còn mang đến 2 tuy nhiên ko phân chia không còn mang đến 5 là: .............................

c) Các số phân chia không còn mang đến 5 tuy nhiên ko phân chia không còn mang đến 2 là: .............................

4. Viết vô khu vực chấm những số phù hợp vừa phải phân chia không còn mang đến 2 vừa phải phân chia không còn mang đến 5:

0 ; 10 ; ...... ; ........ ; ......... ; 50 ; 60 ; .......... ; ......... ; ........... ; 100.

Bài giải

1.

Xem thêm: Ve bo TV - Nền tảng xem trực tiếp bóng đá tuyệt vời

a) Các số phân chia không còn mang đến 2 là: 4568; 2050 ; 3576.

b) Các số phân chia không còn mang đến 5 là: 900; 2355 ; 5550 ; 285.

2.

3.

a) Các số vừa phải phân chia không còn mang đến 2 vừa phải phân chia không còn mang đến 5 là: 400; 2000; 9010.

b) Các số phân chia không còn mang đến 2 tuy nhiên ko phân chia không còn mang đến 5 là: 296 ; 1324.

c) Các số phân chia không còn mang đến 5 tuy nhiên ko phân chia không còn mang đến 2 là: 345; 3995.

4. Các số phù hợp vừa phải phân chia không còn mang đến 2 vừa phải phân chia không còn mang đến 5 là:

0; 10 ; 20 ; 30 ; 40 ; 50 ; 60 ; 70 ; 80 ; 90; 100.

Sachbaitap.com

Xem thêm: gunny lau hoc sinh

Bài tiếp theo

Xem câu nói. giải SGK - Toán 4 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý