vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 155


Giải bài xích luyện 1, 2, 3 trang 96, 97 VBT toán 5 bài xích 155 : Phép phân tách với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 155

Tính :

a) \(\displaystyle351 : 54\)                       \(\displaystyle8,46: 3,6\)                          \(\displaystyle204,48:48\)

b) \(\displaystyle\frac{{14}}{{15}}:\frac{7}{{20}}\)                                 \(\displaystyle{9 \over 8}:{{27} \over {16}}\)

Phương pháp giải:

- Thực hiện tại luật lệ phân tách nhị số đương nhiên hoặc phân tách nhị số thập phân theo dõi những quy tắc tiếp tục học tập.

- Để phân tách nhị phân số tớ lấy phân số loại nhất nhân với phân số loại nhị hòn đảo ngược:

Lời giải chi tiết:

a)

b) \(\displaystyle\frac{{14}}{{15}}:\frac{7}{{20}}=\frac{{14}}{{15}}\times\frac {20}{{7}}=\dfrac{14\times 20}{15 \times 7} \) \(\displaystyle=\dfrac{7\times 2 \times 5 \times 4}{5\times 3 \times 7}= \dfrac{8}{3}\)

    \(\displaystyle{9 \over 8}:{{27} \over {16}}=\frac{{9}}{{8}}\times\frac {16}{{27}}=\dfrac{9\times 16}{8 \times 27} \) \(\displaystyle=\dfrac{9\times  8\times 2}{8\times 9 \times 3}= \dfrac{2}{3}\) 

Bài 2

Tính nhẩm :

Phương pháp giải:

- Muốn phân tách một số trong những đương nhiên cho tới 0,1; 0,01; 0,001; ... tớ chỉ việc thêm nữa ở bên phải số cơ một, nhị, thân phụ, ... chữ số 0.

- Muốn nhân một số đương nhiên với 10; 100; 1000;  ... tớ chỉ việc thêm nữa ở bên phải số cơ một, nhị, thân phụ, ... chữ số 0.

- Muốn phân tách một số trong những cho tới 0,25 tớ chỉ việc nhân số cơ với 4.

-  Muốn phân tách một số trong những cho tới 0,5 tớ chỉ việc nhân số cơ với 2.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Tính vị nhị cơ hội : 

\(a)\; \displaystyle {9 \over 5}:{{17} \over {15}} + {8 \over 5}:{{17} \over {15}}\)                           \(b)\; 0,9 : 0,25 + 1,05 : 0,25\)

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức: \( (a + b) : c = a : c + b: c\) 

Xem thêm: sheets google

Lời giải chi tiết:

a) Cách 1:

$\frac{9}{5}:\frac{{17}}{{15}} + \frac{8}{5}:\frac{{17}}{{15}} = \frac{9}{5} \times \frac{{15}}{{17}} + \frac{8}{5} \times \frac{{15}}{{17}} = \frac{{27}}{{17}} + \frac{{24}}{{17}} = \frac{{51}}{{17}} = 3$

Cách 2:

$\frac{9}{5}:\frac{{17}}{{15}} + \frac{8}{5}:\frac{{17}}{{15}} = \left( {\frac{9}{5} + \frac{8}{5}} \right):\frac{{17}}{{15}} = \frac{{17}}{5}:\frac{{17}}{{15}} = \frac{{17}}{5} \times \frac{{15}}{{17}} = 3$

b) Cách 1

0,9 : 0,25 + 1,05 : 0,25

= 0,9 : $\frac{1}{4}$ + 1,05 : $\frac{1}{4}$

= 0,9 x 4 + 1,05 x 4

= 3,6 + 4,2 = 7,8

Cách 2

 0,9 : 0,25 + 1,05 : 0,25

= (0,9 +1,05) : 0,25

= 1,95 : $\frac{1}{4}$

= 1,95 x 4 = 7,8

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 156 : Luyện luyện

  Giải bài xích luyện 1, 2, 3, 4 trang 97, 98 VBT toán 5 bài xích 156 : Luyện luyện với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

 • Bài 157 : Luyện luyện

  Giải bài xích luyện 1, 2, 3, 4 trang 98, 99 VBT toán 5 bài xích 157 : Luyện luyện với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

 • Bài 158 : Ôn luyện về những luật lệ tính với số đo thời hạn

  Giải bài xích luyện 1, 2, 3, 4 trang 100 VBT toán 5 bài xích 158 : Ôn luyện về những luật lệ tính với số đo thời hạn với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

 • Bài 159 : Ôn luyện về tính chất chu vi, diện tích S một số trong những hình

  Giải bài xích luyện 1, 2, 3, 4 trang 101, 102, 103 VBT toán 5 bài xích 159 : Ôn luyện về tính chất chu vi, diện tích S một số trong những hình với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

 • Bài 160 : Luyện luyện

  Giải bài xích luyện 1, 2, 3, 4 trang 103, 104, 105 VBT toán 5 bài xích 160 : Luyện luyện với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: anydesk download

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn con cái lớp 5 học tập chất lượng tốt, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.